Uchwały dotyczące budżetu

    

UCHWAŁA NR XLV/569/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok.

UCHWAŁA NR XLVII/587/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006r.

UCHWAŁA NR XLVII/588/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.

UCHWAŁA NR XLIX/613/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 marca 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.

UCHWAŁA NR XLIX/615/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 marca 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.

UCHWAŁA NR L/622/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r

UCHWAŁA NR L/622/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 kwietnia 2006r w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.

UCHWAŁA NR LII/625/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 01 czerwca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/579/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005.

UCHWAŁA NR LII/626/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 01 czerwca 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.

UCHWAŁA NR LII/627/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 01 czerwca 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.

UCHWAŁA NR LII/638/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 01 czerwca 2006r. w sprawie zmian planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej na 2006r.

UCHWAŁA NR LIII/649/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r

UCHWAŁA NR LIII/654/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

UCHWAŁA NR LV/677/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

UCHWAŁA NR LVI/684/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 października 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.

UCHWAŁA NR LVI/686/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 października 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/579/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z  upływem roku budżetowego 2005.

UCHWAŁA NR LVI/687/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. 

UCHWAŁA NR III/30/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.