Zarządzenia dotyczące budżetu

ZARZĄDZENIE NR 0151-05/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie: układu wykonawczego do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-19/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-21a/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 01 lutego 2005r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-32/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok..

ZARZĄDZENIE NR 0151-51/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-67/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok:

ZARZĄDZENIE NR 0151-84/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok:

ZARZĄDZENIE NR 0151-97/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-99/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-20/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz realizowanych na podstawie porozumień na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-117/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-122/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-132/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 września 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-143/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 października 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-148/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-152/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-158/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-160/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-164/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-167/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-168/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.