Uchwały dotyczące budżetu

UCHWAŁA NR XXIX/398/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok.

UCHWAŁA NR XXX/418/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok.

UCHWAŁA NR XXX/420/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005r.

UCHWAŁA NR XXXIV/447/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r.

UCHWAŁA NR XXXVI/468/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r.

UCHWAŁA NR XXXVII/484/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r.

UCHWAŁA NR XXXVII/485/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmian planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005r.

UCHWAŁA NR XXXVII/493/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r.

UCHWAŁA NR XXXVII/494/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie zmian planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005r.

UCHWAŁA NR XL/498/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

UCHWAŁA NR XLI/535/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.

UCHWAŁA NR XLI/536/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

UCHWAŁA NR XLIV/563/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.

UCHWAŁA NR XLIV/567/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.

UCHWAŁA NR XLVI/581/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia  2005r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.