Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

REJESTR UMÓW I ZLECEŃ - ROK 2003

Lp. Nr umowy/zlecenia Data zawarcia umowy/zlecenia Data zakończenia umowy/zlecenia Wykonawca Przedmiot umowy/ zlecenia
1. 8/09/2002 06-09-2002 31-12-2002 "INTERBAU" Sp. z o.o.
ul. Flisacza 17 74-100 Gryfino
Wykonanie renowacji murów obronnych na odcinku IV (odcinek pomiędzy ul. Kościelną, a ul. Bol. Chrobrego od strony baszty) w Gryfinie"
2. 6/2002 15-11-2002 31-12-2002 "INSMONT" Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 5 74-100 Gryfino
"Ogrodzenie terenu Młodzieżowego Domu Kultury od strony ul. Bol. Chrobrego w Gryfinie - etap I"
3. Aneks Nr 1 do umowy Nr 6/2002 31-12-2002 30-04-2003 "INSMONT" Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 5 74-100 Gryfino
"Ogrodzenie terenu Młodzieżowego Domu Kultury od strony ul. Bol. Chrobrego w Gryfinie - etap I"
4. Aneks Nr 2 do umowy Nr 6/2002 01-04-2003 30-04-2003 "INSMONT" Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 5 74-100 Gryfino
"Ogrodzenie terenu Młodzieżowego Domu Kultury od strony ul. Bol. Chrobrego w Gryfinie - etap I"
5. BMP-PI-702- 06/MDK/08/02 08-11-2002 do czasu zakończenia zadania Instalatorstwo Elektryczne
Ryszard Sznigir ul. Flisacza 15/4 74-100 Gryfino
Pełnienie nadzoru inspektorskiego nad robotami elektrycznymi, związanymi z remontem ogrodzenia terenu MDK w Gryfinie
6. BMP-PI-702- 06/MDK/09/02 08-11-2002 do czasu zakończenia zadania Jerzy Woźniak Steklno 39
74-105 Nowe Czarnowo
Pełnienie nadzoru inspektorskiego nad robotami budowlanymi, związanymi z remontem ogrodzenia terenu MDK w Gryfinie
7. BMP-PI-702- 06/MDK/10/02 08-11-2002 do czasu zakończenia zadania Pracownia Projektowa
Ryszard Fiedczak ul. Filaretów 20 71-162 Szczecin
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pt. "Remont ogrodzenia terenu MDK w Gryfinie"
8. 1/2003 *** 03-06-2003 31-07-2003 Pracownia Konserwacji
Przedmiotów Zabytkowych
Henryk Zyzik ul. Krańcowa 20
71-693 Szczecin
"Renowacja dwóch betonowych odlewów lwów, stanowiących fragment ogrodzenia MDK w Gryfinie"
9. BMP-PI-702- 06/MDK/14/03 *** 30-05-2003 do czasu zakończenia zadania Firma Usługowo-Projektowa
"MARPROJ" Mariusz
Wojciechowski ul.Dąbrowskiej 22/13
Szczecin
Pełnienie nadzoru nad wykonaniem renowacji dwóch betonowych odlewów lwów, stanowiących fragment ogrodzenia MDK w Gryfinie
10. 96/WE/06/ 0659/2002 04-12-2003 31-03-2003 "ELEKTROBUDOWA" S.A. w Katowicach Oddział Spółki 74-115 Nowe Czarnowo "Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w rejonie ul. Artyleryjskiej"
11. Aneks Nr 1 do umowy Nr 96/WE/06/ 0659/2002 01-04-2003 06-06-2003 "ELEKTROBUDOWA" S.A. w Katowicach Oddział Spółki 74-115 Nowe Czarnowo "Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w rejonie ul. Artyleryjskiej"
12. BMP-PI-702- 8A/E/10/02 18-11-2002 do czasu zakończenia zadania Instalatorstwo Elektryczne
Marek Grygiel ul. Welecka 9A
72-006 Mierzyn
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w rejonie ul. Artyleryjskiej"
13. MB-03/159 17-02-2003 do czasu zakończenia zadania Biuro Projektów Ochrony Środowiska "MOSBAU"
ul. Narutowicza 14B/8
70-240 Szczecin
Pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu pn. "Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Artyleryjskiej w Gryfinie"
14. 2 31-12-2002 31-12-2007 "ENERGETYKA SZCZECIŃSKA" S.A.
w Szczecinie
ul. Malczewskiego 5/7
71-616 Szczecin
"Konserwacja i eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Gryfino"
15. BMP-PI-706-06/ PRZED-2/01/03 18-04-2003 1 miesiąc od daty otrzymania niniejszego zlecenia nstalatorstwo Elektryczne
ul. Różowa 18/4
71-045 Szczecin
Doświetlenie wejścia do przedszkola Nr 2 w Gryfinie od strony ul. Słowiańskiej i 1 Maja poprzez dowieszenie i włączenie do sieci elektroenergetycznej jednej oprawy oświetleniowej wraz z podcinką konarów drzew - zgodnie z warunkami i wstępnymi ustaleniami
16. 672/02 15-10-2002 4 tygodnie daty przekazania placu budowy "EKO-PLAST" Sp. J.
B.J.G. Kaczmarek
Czepino 76 74-100 Gryfino
"Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w budynku Gimnazjum przy ul. Iwaszkiewicza w Gryfinie - etap II"
17. Aneks Nr 1 do umowy Nr 672/02 21-11-2002 4 tygodnie daty przekazania placu budowy "EKO-PLAST" Sp. J.
B.J.G. Kaczmarek Czepino 76
74-100 Gryfino
"Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w budynku Gimnazjum przy ul. Iwaszkiewicza w Gryfinie - etap II"
18. 1/03 27-03-2003 2 tygodnie od daty podpisania umowy Nadzory, Projekty, Kosztorysy Jacek Rossa ul. Sienkiewicza 6A/4 74-101 Gryfino "Sporządzenie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na remont pomieszczeń Gimnazjum przy ul. Iwaszkiewicza w Gryfinie"
19. BMP-PI-7032 2/01/2003 21-01-2003 "FACHBUD DĄBROWSKI"
ul. Okrężna 2 74-100 Gryfino
Rozbiórka części istniejących opierzeń drewnianych na elewacjach i murowanie rozebranych miejsc bloczkami z betonu komórkowego w budynku Gimnazjum przy ul. Iwaszkiewicza w Gryfinie
20. 1/2002 22-04-2002 do czasu zakończenia zadania Bogdan Jankowski
ul. Reduty Ordona 32
71-202 Szczecin
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej na zadaniu pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Chwarstica - etap III"
21. 1/2002 15-04-2002 do czasu zakończenia zadania Jerzy Woźniak Steklno 39
74-105 Nowe Czarnowo
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej na zadaniu pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Chwarstica - etap III"
22. 02/2002 10-04-2002 do czasu zakończenia zadania Ryszard Sznigir ul. Kołłątaja 11 74-100 Gryfino Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na zadaniu pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Chwarstica - etap III"
23. BMP-PI-702-02 /11/SP-Ch/01 14-08-2001 do czasu zakończenia zadania Pracownia Projektowania
Architektoniczno-Budowlanego
A.T. Kulesza ul. W. Polskiego 3 72-100 Nowogard
Pełnienie nadzoru autorskiego do projektu na budowę sali gimnastycznej i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy
24. 5/04/2002 23-04-2002 22 tygodnie od daty przekazania placu budowy Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PROGRES" Sp. z o.o. ul. Szczecińska 1 74-125 Chojna "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Chwarstnica - etap III"
25. Aneks do umowy Nr 5/04/2002 01-08-2002 22 tygodnie od daty przekazania placu budowy Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PROGRES" Sp. z o.o. ul. Szczecińska 1 74-125 Chojna "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Chwarstnica - etap III"
26 Aneks do umowy Nr 5/04/2002 23-09-2002 22 tygodnie od daty przekazania placu budowy Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PROGRES" Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 1 74-125 Chojna
"Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Chwarstnica - etap III"
27. Aneks do umowy Nr 5/04/2002 17-12-2002 22 tygodnie od daty przekazania placu budowy Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PROGRES" Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 1 74-125 Chojna
"Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Chwarstnica - etap III"
28. DOR 1/2006/ 2002 12-08-2002 do czasu zakończenia zadania ENERGETYKA SZCZECIŃSKA" S.A. w Szczecinie RE Szczecin
ul. Derdowskiego 2 71-178 Szczecin
"Przyłączenie instalacji elektrycznej stołówki szkolnej wraz z zapleczem w m. Chwarstnica, o mocy przyłączeniowej 53 kW do sieci elekroenergetycznej"
29. BMP-PI-702-06/ SP-CH/R/03/03 10-02-2003 Projektowanie, Nadzorowanie i Wykonawstwo Robót Budowlanych Aleksankder Żuk ul. Przestrzenna 18
72-300 Gryfice
Aktualizacja kosztorysów inwestorskich i nakładczych na zadanie: "Modernizacja Szkoły Podstawowej - stołówka wraz z zapleczem w Chwarstnicy"
30. 2/05/03 14-05-2003 31-07-2003 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PROGRES" Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 1 74-125 Chojna
"Przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy"
31. BMP-PI-702-06/ SP-CH/R/05/03 07-05-2003 do czasu zakończenia zadania Jerzy Woźniak Steklno 39
74-105 Nowe Czarnowo
Pełnienie nadzoru inspektorskiego nad robotami budowlanymi, związanymi z przebudową zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy
32. BMP-PI-702-06/ SP-CH/R/06/03 07-05-2003 do czasu zakończenia zadania Instalatorstwo Elektryczne
Ryszard Sznigir ul. Flisacza 15/4 74-100 Gryfino
Pełnienie nadzoru inspektorskiego nad robotami elektrycznymi, związanymi z przebudową zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy
33. BMP-PI-702-06/ SP-CH/R/07/03 07-05-2003 do czasu zakończenia zadania Bogdan Jankowski ul. Reduty Ordona 32 71-202 Szczecin Pełnienie nadzoru inspektorskiego nad wykonaniem instalacji sanitarnych na zadaniu pn. "Przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy"
34. BMP-PI-702-06/ SP-CH/R/08/03 07-05-2003 do czasu zakończenia zadania Zakład Produkcyjno -Montażowy Instalacji
Sanitarnych "ANDRZEJ"
Andrzej Weremko
ul. Wojska Polskiego 50B/14
73-110 Stargard Szczeciński
Pełnienie nadzoru inspektorskiego nad wykonaniem instalacji wentylacyjnej na zadaniu pn. "Przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy"
35. 18/10/02 03-10-2002 10 tygodni od daty przekazania placu budowy Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe "PROGRES"
Sp. z o.o. ul. Szczecińska 1
74-125 Chojna
"Remont dachów w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy"
36. Aneks Nr 1 do umowy Nr 18/10/
2002
13-12-2002 30-04-2003 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe "PROGRES"
Sp. z o.o. ul. Szczecińska 1
74-125 Chojna
"Remont dachów w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy"
37. 19/10/02 31-10-2002 31-12-2002 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe "PROGRES"
Sp. z o.o. ul. Szczecińska 1
74-125 Chojna
"Remont elewacji w Szkole Podstawowej w Chwarstnica wraz z remontem stropodachu nad częścią socjalną budynku"
38. Aneks Nr 1 do umowy Nr 19/10/02 17-12-2002 30-04-2003 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe "PROGRES"
Sp. z o.o. ul. Szczecińska 1
74-125 Chojna
"Remont elewacji w Szkole Podstawowej w Chwarstnica wraz z remontem stropodachu nad częścią socjalną budynku"
39. Aneks Nr 2 do umowy Nr 19/10/02 22-04-2003 31-05-2003 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe "PROGRES"
Sp. z o.o. ul. Szczecińska 1
74-125 Chojna
"Remont elewacji w Szkole Podstawowej w Chwarstnica wraz z remontem stropodachu nad częścią socjalną budynku"
40. Aneks Nr 3 do umowy Nr 19/10/02 *** 26-05-2003 31-05-2003 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe "PROGRES"
Sp. z o.o. ul. Szczecińska 1
74-125 Chojna
"Remont elewacji w Szkole Podstawowej w Chwarstnica wraz z remontem stropodachu nad częścią socjalną budynku"
41. BMP-PI-702-06/ SP-CH/R/14/02 04-11-2002 do czasu zakończenia zadania Instalatorstwo Elektryczne
Ryszard Sznigir ul. Flisacza 15/4 74-100 Gryfino
Pełnienie nadzoru inspektorskiego na robotami związanymi z remontem instalacji odgromowej dachu Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy
42. BMP-PI-702-06/ SP-CH/R/13/02 03-10-2002 do czasu zakończenia zadania Jerzy Woźniak Steklno 39
74-105 Nowe Czarnowo
Pełnienie nadzoru inspektorskiego nad robotami związanymi z remontem dachu i elewacji w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy
43. BMP-PI-702-06/ SP-RADZ./01/03 12-03-2003 15-04-2003 Rajmund Gizdra Barnkowo 51
74-500 Chojna
Opracowanie:
Opinii o stanie technicznym budynku Szkoły Podstawowej w Radziszewie Przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Radziszewie
44. BMP-PI-702-06/ SP-1/R/01/03 03-02-2003 Instalatorstwo Hydrauliczne
Maciej Fabijański
ul. Krasińskiego 88/3
74-101 Gryfino
Wykonanie remontu sieci kanalizacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Łużyckiej w Gryfinie
45. BMP-PI-702-06/ dokum/04/01/03 13-05-2003 30-05-2003 Biuro Projektowe i Nadzory Budowlane Mirosław Strugarek ul. 11 Listopada 64/5 74-101 Gryfino Opracowanie dokumentacji technicznej wymiany okien w niżej wymienionych placówkach oświatowych:
świetlica wiejska w Bartkowie
świetlica wiejska w Borzymiu
świetlica wiejska i biblioteka w Wełtyniu
46. BMP-PI-702-06/ SP-CH/R/P/01/03 21-02-2003 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe "PROGRES"
Sp. z o.o. ul. Szczecińska 1
74-125 Chojna
Wykonanie odwodnienia placu manewrowego dla samochodów straży pożarnej przy Szkole Podstawowej w Chwarstnicy
47. 02/04/2003 09-04-2003 05-05-2003 Biuro Projektów i Nadzoru
Budowlanego Mirosław Strugarek ul. 11 Listopada 64/5 74-101 Gryfino
"Opracowanie dokumentacji technicznej wymiany okien z drewnianych na PCV wraz z obróbkami ościeży w placówkach oświatowych Gminy Gryfino tj.
Szkoła Podstawowa w m. Gardno
Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Sprzymierzonych w Gryfinie
Przedszkole Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego w Gryfinie
Przedszkole Nr 2 przy ul. Krzywoustego w Gryfinie
Przedszkole Nr 3 przy ul. Krasińskiego w Gryfinie
Przedszkole Nr 5 przy ul. Żeromskiego w Gryfinie"
48. 2/2003 10-04-2003 05-05-2003 Zakład Remontowo- Budowlany "T.E.K.-BUD" ul. Mickiewicza 44 74-101 Gryfino "Opracowanie dokumentacji technicznej na remont dachów w placówkach oświatowo-wychowawczych Gminy Gryfino"
49. 3/2003 10-04-2003 30-04-2003 Zakład Remontowo- Budowlany "T.E.K.-BUD" ul. Mickiewicza 44 74-101 Gryfino "Opracowanie dokumentacji technicznej na remont Szkoły Podstawowej w Żabnicy"
50. 6/05/2002 29-05-2002 30-06-2002 "INTERBAU" Sp. z o.o.
ul. Flisacza 17 74-100 Gryfino
"Wykonanie brakującego ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w m. Gardno"
51. Aneks Nr 1/06/2002 do umowy Nr 6/05/2002 29-06-2002 30-11-2002 "INTERBAU" Sp. z o.o.
ul. Flisacza 17 74-100 Gryfino
"Wykonanie brakującego ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w m. Gardno"
52. Aneks Nr 2/11/2002 do umowy Nr 6/05/2002 22-11-2002 30-04-2002 "INTERBAU" Sp. z o.o.
ul. Flisacza 17 74-100 Gryfino
"Wykonanie brakującego ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w m. Gardno"
53. Aneks Nr 3/OGR.GARD./2002 do umowy Nr 6/05/2002 30-04-2003 30-06-2003 "INTERBAU" Sp. z o.o.
ul. Flisacza 17 74-100 Gryfino
"Wykonanie brakującego ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w m. Gardno"
54. BMP-PI-702-06/ SP-Ż/05/03 *** 25-06-2003 do czasu wykonania remontu w SP Żabnica Przedsiębiorstwo Techniczo- Handlowe "GOLECH"
Lech Golus ul. Dąbrowskiego 15 70-100 Szczecin
Wykonanie demontażu i ponownego montażu grzejników centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem próby szczelności w Szkole Podstawowej w Żabnicy
55. BMP-PI-702-OSP/ Weł/02/2003 *** 26-06-2003 16-07-2003 "PROJEKT" Sp. z o.o.
Biuro Projektów ul. Ku Słońcu 22c/3 71-073 Szczecin
Wykonanie:
Projektu odwodnienia terenu przy remizie OSP w Wełtyniu,
Projektu wykonania przyłącza wod-kan do remizy OSP w Wełtyniu,
Projektu zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne z budynku OSP w Wełtyniu,
Wykonanie kosztorysów inwestorskich z rozbiciem na poszczególne rodzaje branż,
Wykonanie kosztorysów ślepych z rozbiciem na poszczególne rodzaje branż.
56. 9/09/2002 30-09-2002 31-12-2002 "INTERBAU" Sp. z o.o.
ul. Flisacza 17 74-100 Gryfino
"Remont i modernizacja pomieszczeń kotłowni w piwnicy budynku UMiG Gryfino"
57. Aneks Nr 1 do umowy Nr 9/09/2002 27-12-2002 30-04-2003 "INTERBAU" Sp. z o.o.
ul. Flisacza 17 74-100 Gryfino
"Remont i modernizacja pomieszczeń kotłowni w piwnicy budynku UMiG Gryfino"
58. Aneks Nr 2 do umowy Nr 9/09/2002 *** 25-04-2003 30-06-2003 "INTERBAU" Sp. z o.o.
ul. Flisacza 17 74-100 Gryfino
"Remont i modernizacja pomieszczeń kotłowni w piwnicy budynku UMiG Gryfino"
59. BMP-PI-702-10/ UMG-r/03/03 10-02-2003 do czasu zakończenia zadania "IZOBUD"
Bogdan Jankowski ul. Reduty Ordona 32 71-202 Szczecin
Opracowanie projektu instalacji c.o. w pomieszczeniach węzła cieplnego w budynku UMiG Gryfino oraz pełnienie funkcji nadzoru na robotach:
przełożenie rurociągów poziomych c.o. i c.w.u.; wykonanie instalacji c.o.;
wykonanie instalacji wod-kan
w pomieszczeniach węzła cieplnego w budynku UMiG Gryfino
60. BMP-PI-702-10/ UMG-r/10/02 15-11-2002 10-12-2003 "EKO-PLAST" B.J.G. Kaczmarek Czepino 76
74-100 Gryfino
Dostawa i montaż drzwi wejściowych (ewakuacyjnych) do budynku UMiG Gryfino
61. BMP-PI-702- 1aH/05/03 08-04-2003 Spółdzielnia Mieszkaniowa
"REGALICA" ul. Piastów 9b
74-100 Gryfino
Zamówienie na koncepcję zagospodarowania terenu pod budowę garaży dla samochodów wraz z podjazdami w ul. Kolejowej w Gryfinie, wykonaną przez Przedsiębiorstwo Infrastruktury Technicznej "INSTECH" w Gryfinie
62. 1/2003 06-01-2003 90 dni od dnia zatwierdzenia koncepcji przez zamawiającego Pracownia Architektoniczno-Budowlana
Janusz Twarużek ul. Lompy 9/2 Szczecin
Opracowanie projektu budowlanego z częścią kosztową na: "Adaptację budynku kina w Wełtyniu na mieszkania socjalne"
63. 01/02/2003 11-02-2003 6 tygodni od daty podpisania umowy Biuro Projektów i Nadzoru
Budowlanego Mirosław Strugarek ul. Krasińskiego 18
74-101 Gryfino
Opracowanie koncepcji projektowej na: "Nadbudowę budynków komunalnych jednokondygnacyjnych przy ul. Orląt Lwowskich 1,3,5 w Gryfinie" wraz z określeniem orientacyjnych kosztów nadbudowy
64. 7/G/117/2003 16-04-2003 6 tygodni od daty zawarcia umowy "GEOMAR" S.A.
Zakład Geodezji
ul. Pionierów 1/1
74-100 Gryfino
"Wykonanie wtórnika w skali 1:500 do celów projektowych terenu położonego w obrębie Nr 2 m. Gryfino - dz. nr 161 przy ul. Orląt Lwowskich w Gryfinie"
65. BMP-PI-7032- 2/02/2003 17-03-2003 INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE ul. Różowa 18/4 70-781 Szczecin Wymiana kabla zasilającego przy budynku komunalnym na osiedlu "Górny Taras" w Gryfinie
66. BMP-PI-702- 10H/12/ 2003 10-04-2003 Zakład Wielobranżowy
"FASADA" Sp. z o.o.
ul. Kotwiczna 9 70-673 Szczecin
Remont mieszkania w budynku komunalnym przy ul. Szczecińskiej 39/1 w Gryfinie
67. 5/2002 02-10-2002 7 tygodni od daty przekazania placu budowy Usługi Remontowo-Budowlane
Ireneusz Czujkowski ul. Sienkiewicza 16 74-101 Gryfino
"Remont pomieszczeń w Gryfińskim Domu Kultury"
68. Aneks Nr 1 do umowy Nr 5/2002 21-11-2002 20-12-2002 Usługi Remontowo-Budowlane
Ireneusz Czujkowski
ul. Sienkiewicza 16
74-101 Gryfino
"Remont pomieszczeń w Gryfińskim Domu Kultury"
69. BMP-PI-702- GDK/10/2002 04-10-2002 do czasu zakończenia zadania Projektowanie i Nadzory Robót Elektrycznych
Ryszard Sznigir ul. Flisacza 15/4 74-100 Gryfino
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: "Remont pomieszczeń w Gryfińskim Domu Kultury" - branża elektryczna
70. 10/12/2002 11-12-2002 31-12-2002 "INTERBAU" Sp. z o.o.
ul. Flisacza 17 74-100 Gryfino
"Dokonanie awaryjnego remontu stropów w budynkach przy ul. Sportowej 3 w Gryfinie"
71. Aneks Nr 1 do umowy Nr 10/12/ 2002 30-12-2002 31-01-2003 "NTERBAU" Sp. z o.o.
ul. Flisacza 17 74-100 Gryfino
"Dokonanie awaryjnego remontu stropów w budynkach przy ul. Sportowej 3 w Gryfinie"
72. 01/03/2003 20-03-2003 2 tygodnie od daty zawarcia umowy "KOSZT-BUD" Kosztorysowanie i Projektowanie Zofia Stankiewicz ul. Flisacza 17/6
74-100 Gryfino
"Sporządzenie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Gryfińskiej 22 w m. Pniewo"
73. 02/03/2003 20-03-2003 2 tygodnie od daty zawarcia umowy "KOSZT-BUD" Kosztorysowanie i Projektowanie Zofia Stankiewicz ul. Flisacza 17/6
74-100 Gryfino
"Sporządzenie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Gryfińskiej 39A w m. Pniewo"
74. 10/03 17-02-2003 6 tygodni od daty przekazania placu budowy Zakład Wielobranżowy
"FASADA" Sp. z o.o.
ul. Kotwiczna 9 70-673 Szczecin
"Remont mieszkania komunalnego przy ul. Bol. Chrobrego 54/8 w Gryfinie"
75. Aneks Nr 1/2003 do umowy Nr 10/03 0-03-2003 1 6 tygodni od daty przekazania placu budowy Zakład Wielobranżowy
"FASADA" Sp. z o.o.
ul. Kotwiczna 9 70-673 Szczecin
"Remont mieszkania komunalnego przy ul. Bol. Chrobrego 54/8 w Gryfinie"
76. BMP-PI-702-BK -K/06/2003 17-02-2003 do czasu zakończenia zadania Projektowanie
i Nadzory Robót Elektrycznych
Ryszard Sznigir ul. Flisacza 15/4 74-100 Gryfino
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: "Remont mieszkania komunalnego przy ul. Bol. Chrobrego 54/8 w Gryfinie" - branża elektryczna
77. BMP-PI-702-BK -K/05/2003 17-02-2003 do czasu zakończenia zadania "IZOBUD" Bogdan Jankowski
ul. Reduty Ordona 32
71-202 Szczecin
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: "Remont mieszkania komunalnego przy ul. Bol. Chrobrego 54/8 w Gryfinie" - branża sanitarna
78. BMP-PI-702-BK -K/06a/2003 17-03-2003 Zakład Wielobranżowy
"FASADA" Sp. z o.o.
ul. Kotwiczna 9 70-673 Szczecin
Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Bol. Chrobrego 54 w Gryfinie
79. 1/2002 11-02-2002 8 tygodni od daty otrzymania wtórnika mapy do celów projektowych od Zamawiającego "BAD-KON" Pracownia
Projektowa Henryk Demkowicz ul. Przestrzenna 3
72-300 Gryf ice
"Sporządzenie projektu zabezpieczenia fundamentowego budynku w Gryfinie przy ul. Fabrycznej 8 wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę"
80. Aneks Nr 1 do umowy Nr 1/2002 18-04-2003 18-07-2003 "BAD-KON" Pracownia
Projektowa Henryk Demkowicz ul. Przestrzenna 3
72-300 Gryfice
"Sporządzenie projektu zabezpieczenia fundamentowego budynku w Gryfinie przy ul. Fabrycznej 8 wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę"
81. BMP-PI-702-10/01 /BK-pF/2003 24-01-2003 17-02-2003 "GEODEZJA" S.C.
Helena i Michał Kaznocha
ul. Sprzymierzonych 9
74-100 Gryfino
Wykonanie wtórnika mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500 w wersji analogowej w 1 egz. wraz z kopią dla części działki nr 12, obręb 1 m. Gryfino dla potrzeb zadania pn. "Sporządzenie projektu zabezpieczenia fundamentowego budynku przy ul. Fabrycznej 8 w Gryfinie wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę", zgodnie z załączonym zakresem
82. 7/06/2002 12-06-2002 45 dni od dnia dostarczenia Projektantowi przez Zamawiającego dokumentów i materiałów do projektowania Nadzory, Projektowanie, Kosztorysy Jacek Rossa
ul. Sienkiewicza 6A/4
74-101 Gryfino
Opracowanie projektu budowlanego wraz z częścią kosztorysową na: "Remont elewacji, docieplenie i zmiana kolorystyki, remont dachu, izolacja fundamentów budynku położonego przy ul. Sprzymierzonych 7 w Gryfinie"
83. 01/BK-O/2003 16-05-2003 20-06-2003 Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji "MAXON"
ul. 11 Listopada 64/5
74-101 Gryfino
"Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w budynkach komunalnych przy ul. Flisaczej 43 i Fabrycznej 22 i 24 w Gryfinie"
84.
BMP-PI-702-10 H/09/2003 ***
22-05-2003 "INTERBAU" Sp. z o.o.
ul. Flisacza 17, 74-100 Gryfino

Zaślepienie otworu łączącego salę konsumpcyjną z pomieszczeniami: zaplecze socjalne, bufet, korytarz w lokalu Spółki Cywilnej "Gastromex" przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie"
85. 01/BP/06/
2003 ***
11-06-2003 Biuro Projektów i Nadzoru
Budowlanego Mirosław Strugarek ul. 11 Listopada 64/5 74-101 Gryfino
"Opracowanie projektu na remont elewacji, docieplenie i zmianę kolorystyki budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Fabrycznej 8 w Gryfinie"
86. 1/BK-D/2003 *** 23-06-2003 trzy miesiące od daty przekazania placu budowy Usługi Remontowo- Budowlane Ireneusz Czujkowski ul. Sienkiewicza 16, 74-101 Gryfino "Remont pokrycia dachowego w budynkach komunalnych przy ul. Gryfińskiej 22 i 39A w m. Pniewo"
87. BMP-PI-702-BK /RO/01/2003 *** 22-04-2003 25-04-2003 Biuro Projektów i Nadzoru
Budowlanego Mirosław Strugarek ul. 11 Listopada 64/5, 74-101 Gryfino
Opracowanie kosztorysów ślepych i inwestorskich na wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV w mieszkaniach komunalnych przy ul. Flisaczej 43, Fabrycznej 22 i 24 w Gryfinie
88. BMP-PI-702-BK /RO/03/2003 *** 19-05-2003 28-05-2003 Nadzory, Projekty,
Kosztorysy Jacek Rossa
ul. Sienkiewicza 6A/4
74-101 Gryfino
Opracowanie kosztorysów ślepych i inwestorskich oraz wykonanie zestawienia stolarki okiennej na zadanie pn. "Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w mieszkaniach komunalnych przy ul. Bol. Chrobrego 2, 54 i ul. Łużyckiej 61 w Gryfinie"
89. BMP-PI-702-BK -D-Drz/01/2003 *** 19-05-2003 "INTERBAU" Sp. z o.o.
ul. Flisacza 17, 74-100 Gryfino
Usunięcie awarii i naprawa dachu budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 3A/2 w m. Drzenin
90. BMP-PI-702-BK/ Pars/01/2003 *** 26-05-2003 02-06-2003 "STEFPOL" Usługi i Produkcja Budownictwa
ul. Kmicica 47, 71-693 Szczecin
Opracowanie kosztorysów inwestorskich i ślepych na wykonanie remontu mieszkania komunalnego w m. Parsówek 8/1 - gmina Gryfino
91. BMP-PI-702-BK/ Pars/02/2003 *** 26-05-2003 do czasu zakończenia zadania Usługi Inwestycyjne- Budowlane Edward Duda
ul. Łużycka 3d/4
74-100 Gryfino
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: "Naprawa dachu budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 3A/2 w m. Drzenin"
92. BMP-PI-702-10H/08/
2003 ***
12-06-2003 Zakład Wielobranżowy
Usług Budowlanych
"FASADA" Sp. z o.o.
ul. Kotwiczna 9
70-673 Szczecin
Wykonanie przyłącza zewnętrznego kanalizacji ściekowej do budynku komunalnego przy ul. Szczecińskiej 39 w Gryfinie
93. BMP-PI-702-BK .CZ/03/2003 *** 16-06-2003 27-06-2003 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie ul. Szczecińska 5
74-100 Gryfino
Rozbiórka budynku gospodarczego, położonego na dz. nr 428/6 i 428/1 przy ul. Gryfińskiej 44 w m. Czepino
94. BMP-PI-702-CM /01/2003 *** 18-06-2003 01-07-2003 "INTERBAU" Sp. z o.o.
ul. Flisacza 17
74-100 Gryfino
Wykonanie renowacji i konserwacji Pomnika Sybiraków na Cmentarzu Wojennym w Gryfinie
95. 7/09/2002 11-09-2002 31-12-2002 "INTERBAU" Sp. z o.o.
ul. Flisacza 17
74-100 Gryfino
"Modernizacja drogi gminnej w m. Krzypnica, gmina Gryfino"
96. Aneks Nr 1 do umowy Nr 7/09/2002 05-11-2002 31-05-2003 "INTERBAU" Sp. z o.o.
ul. Flisacza 17
74-100 Gryfino
"Modernizacja drogi gminnej w m. Krzypnica, gmina Gryfino"
97. 24/09/02 06-09-2002 do czasu zakończenia zadania Przedsiębiorstwo Infrastruktury Technicznej
"INSTECH" ul. Łużycka 134G
74-100 Gryfino
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją drogową pn. "Modernizacja drogi gminnej w m. Krzypnica, gmina Gryfino"
98. Aneks Nr 1 do umowy Nr 24/09/02 05-11-2002 do czasu zakończenia zadania Przedsiębiorstwo Infrastruktury Technicznej
"INSTECH" ul. Łużycka 134G
74-100 Gryfino
Wykonanie opracowania uzupełniającego do projektu budowlanego na zadanie pn. "Modernizacja drogi gminnej w m. Krzypnica, gmina Gryfino" wraz z pełnieniem czynności nadzoru autorskiego do czasu zakończenia przedmiotowego zadania
99. 01/03 03-01-2003 6 miesięcy od daty uzyskania decyzji o warunkach i zagospodarowania terenu Pracownia Projektowa Dróg
i Mostów Andrzej
Chmielewski ul. Jagiellońska 89/3, 70-437 Szczecin
"Wykonanie projektu budowy dróg gminnych w m. Czepino"
100. BMP-PI-702-6H /08/2003 *** 22-05-2003 30-05-2003 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie ul. Szczecińska 5
74-100 Gryfino
Montaż szyb w wiatach przystankowych na ul. Flisaczej i Łużyckiej w Gryfinie oraz naprawa zniszczonej obudowy blaszanej wiaty przystankowej w m. Daleszewo przy stacji PKP
101. BMP-PI-702-6H /09/2003 *** 17-06-2003 30-06-2003 Nadzory, Projekty,
Kosztorysy Jacek Rossa
ul. Sienkiewicza 6A/4
74-101 Gryfino
Opracowanie kosztorysów ślepych i inwestorskich na zagospodarowanie terenu pod nowe wiaty przystankowe na terenie gminy Gryfino
102. 1/06/2003 *** 16-06-2003 15-07-2003 "INTERBAU" Sp. z o.o.
ul. Flisacza 17 74-100 Gryfino
"Budowa zawrotnicy dla autobusów w m. Krzypnica"
103. BMP-PI-7041- 7Br/01/2003 13-03-2003 31-03-2003 CENTRALNE
LABORATORIUM PRZEMYSŁU PASZOWEGO w Lublinie
PRACOWNIA
PRZETWÓRSTWA PASZOWEGO w Szczecinie
ul. Żubrów 1 71-617 Szczecin
Wykonanie analizy ścieków surowych i oczyszczonych odprowadzanych ze zmodernizowanej drogi w Starych Brynkach
104. BMP-PI-7041-7Br /02/2003 27-01-2003 28-02-2003 Nadzory, Projektowanie, Kosztorysy Jacek Rossa
ul. Sienkiewicza 6A/4
74-101 Gryfino
Opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków opadowych z drogi gminnej Nr 4104027 w m. Stare Brynki do wód powierzchniowych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
105. BMP-PI-7041- 6/02/03 03-03-2003 do wyczerpania środków finansowych Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 5
74-100 Gryfino
Bieżące utrzymanie i konserwacja tabliczek z nazwami ulic wraz ze słupkami w mieście i gminie Gryfino, poprzez usuwanie zdewastowanych tabliczek, ich naprawę oraz montaż
106. BMP-PI-7041- 7/02/03 14-03-2003 4 tygodnie od daty otrzymania niniejszego zlecenia Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
Pomorskie "GRYFBUD"
Sp. z o.o. 74-105 Nowe
Czarnowo
Odcinkowe utwardzenie żużlem nawierzchni dróg gminnych: dojazd do kościoła w m. Chwarstnica oraz ul. Garbarska w Gryfinie
Dostawa żużla z przeznaczeniem na naprawę dróg gminnych (które zostanie wykonane przez zainteresowanych mieszkańców we własnym zakresie) w m. Sobieradz i Wełtyń (ul. Grunwaldzka) - zgodnie z ustaleniami
107. BMP-PI-7041- 6/03/03 20-03-2003 2 tygodnie od daty otrzymania niniejszego zlecenia "PEKUM - Gryfino" Sp. z o.o.
ul. Targowa 5 74-100 Gryfino
Regulacja zapadniętych studzienek deszczowych i włazów kanalizacyjnych w ilości 3 szt. wraz z częściowym odwodnieniem jezdni drogi powiatowej - ul. Pomorska w Gryfinie na odcinku ul. Orląt Lwowskich i drogi krajowej Nr 31 - zgodnie z ustaleniami i kosztorysem
108. BMP-PI-7041- 6/04/03 20-03-2003 2 tygodnie od daty otrzymania niniejszego zlecenia "ZNAK-POL" S.C.
ul. Koszalińska 85
78-400 Szczecinek
Malowanie oznakowania poziomego na ulicach gminnych w Gryfinie wraz z inwentaryzacją powierzchni na poszczególnych ulicach
109. BMP-PI-7041- 6/05/03 21-03-2003 6 tygodni od daty otrzymania niniejszego zlecenia Zakład Usługowo-Handlowy
ul. Walecznych 11/42
70-874 Szczecin
Wykonanie, dostawa, montaż, demontaż oznakowania pionowego na drogach i ulicach gminnych na terenie miasta i gminy Gryfino
110. BMP-PI-7041- 6/06/03 24-03-2003 1 tydzień od daty otrzymania niniejszego zlecenia Szczecińskie Centrum Farb
i Lakierów "T.I.C."
ul. Gryfińska 103a
70-767 Szczecin
Dostawa i zakup farby akrylowej białej przeznaczonej do malowania oznakowania poziomego na jezdni w ilości 1000 litrów wraz z rozcieńczalnikiem w ilości 100 litrów
111. BMP-PI-7041- 6/07/03 18-04-2003 4 tygodnie od daty otrzymania niniejszego zlecenia Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
Pomorskie "GRYFBUD"
Sp. z o.o. 74-105 Nowe
Czarnowo
Odcinkowe utwardzenie żużlem nawierzchni dróg gminnych w m. Steklinko (ok. 80 m) i Steklno (ok. 20 m) oraz remont schodów przy ul. Żeromskiego w Gryfinie (zachować szerokość 2,5 m, zjazd dla wózków, nawierzchnia z kostki polbruk, barierka jednostronna) - zgodnie z ustaleniami
112. BMP-PI-7041- 6/08/03 15-05-2003 2 tygodnie od daty otrzymania niniejszego zlecenia "PEKUM - Gryfino"
Sp. z o.o. ul. Targowa 5
74-100 Gryfino
Regulacja i wymiana wpustów deszczowych w ulicach: Targowa - 1 szt., Kolejowa - 2 szt., 11 Listopada - 1 szt., regulacja włazu kanalizacyjnego w ul. Targowej oraz uzupełnienie masą bitumiczną nawierzchni ulic: Iwaszkiewicza, 11 Listopada, Energetyków, Targowa, Kolejowa, wewnętrzna droga do przedszkola Nr 2 - zgodnie z ustaleniami
113. BMP-PI-7041- 6/09/03 *** 03-06-2003 4 tygodnie od daty otrzymania niniejszego zlecenia "FACHBUD DĄBROWSKI"
ul. Okrężna 2 74-100 Gryfino
114. BMP-PI-7041- 6/10/03 *** 25-06-2003 3 miesiące od daty uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Przedsiębiorstwo Infrastruktury Technicznej "INSTECH" Sp. z o.o.
ul. Łużycka 134G
74-100 Gryfino
Opracowanie dokumentacji PB + PW na budowę garaży przy ul. Kolejowej w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu poprzez wykonanie podjazdów, szaletu publicznego, uzbrojenie terenu (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, odwodnienie). W zakres opracowania wchodzą: uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wszelkie wymagane uzgodnienia wraz z pozwoleniem na budowę.
115. BMP-PI-7041- 6/10/1/03 *** 25-06-2003 5-07-2003 2 "GEODEZJA" S.C.
Helena i Michał
Kaznocha
ul. Sprzymierzonych 9
74-100 Gryfino
Wykonanie wtórnika mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1 : 250 w wersji analogowej w 1 egz. wraz z kopią dla części dz. nr 1/26, obręb 4 m. Gryfino dla potrzeb zadania pn. "Sporządzenie projektu budowy garaży wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej w Gryfinie.
116. 10/2001 29-10-2001 10 tygodni od daty przekazania placu budowy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"LiK-BUD" S.C.
ul. Chodkiewicza 6a/4
70-344 Szczecin
"Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie"
117. Aneks Nr 1/2002 do umowy Nr 10/2001 31-05-2002 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "LiK-BUD" S.C.
ul. Chodkiewicza 6a/4
70-344 Szczecin
"Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie"
118. Aneks Nr 2/2002 do umowy Nr 10/2001 30-11-2002 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"LiK-BUD" S.C.
ul. Chodkiewicza 6a/4
70-344 Szczecin
"Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie"
119. Aneks Nr 3/2002 do umowy Nr 10/2001 09-08-2002 30-11-2002 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"LiK-BUD" S.C.
ul. Chodkiewicza 6a/4
70-344 Szczecin
"Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie"
120. Aneks Nr 4/2002 do umowy Nr 10/2001 16-05-2003 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"LiK-BUD" S.C.
ul. Chodkiewicza 6a/4
70-344 Szczecin
"Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie"
121. 39/97/BP 15-09-1997 15-11-1998 Pracownie
Badawczo-Projektowe
"EKOSYSTEM" Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 9
65-001 Zielona Góra
122. Aneks Nr 1/98 do umowy Nr 39/97/BP 03-03-1998 30-09-1999 Pracownie
Badawczo-Projektowe
"EKOSYSTEM" Sp. z o.o.
ul. Kożuchowska 20c
65-364 Zielona Góra
"Wykonanie projektu wykonawczego kanalizacji ściekowej dla miejscowości: Radziszewo, Daleszewo, Nowe Brynki, Łubnica, Czepino i Żabnica"
123. Aneks Nr 1/99 do umowy Nr 39/97/BP 25-06-1999 30-05-2000 Pracownie
Badawczo-Projektowe
"EKOSYSTEM" Sp. z o.o.
ul. Kożuchowska 20c
65-364 Zielona Góra
"Wykonanie projektu wykonawczego kanalizacji ściekowej dla miejscowości: Radziszewo, Daleszewo, Nowe Brynki, Łubnica, Czepino i Żabnica"
124. Aneks Nr 1/2000 do umowy Nr 39/97/BP 24-01-2000 31-08-2000 Pracownie
Badawczo-Projektowe
"EKOSYSTEM" Sp. z o.o.
ul. Kożuchowska 20c
65-364 Zielona Góra
"Wykonanie projektu wykonawczego kanalizacji ściekowej dla miejscowości: Radziszewo, Daleszewo, Nowe Brynki, Łubnica, Czepino i Żabnica"
125. Aneks Nr 2/2000 do umowy Nr 39/97/BP 27-03-2000 31-10-2000 Pracownie
Badawczo-Projektowe
"EKOSYSTEM" Sp. z o.o.
ul. Kożuchowska 20c
65-364 Zielona Góra
"Wykonanie projektu wykonawczego kanalizacji ściekowej dla miejscowości: Radziszewo, Daleszewo, Nowe Brynki, Łubnica, Czepino i Żabnica"
126. Aneks Nr 3/2000 do umowy Nr 39/97/BP 11-12-2000 31-07-2003 Pracownie
Badawczo-Projektowe
"EKOSYSTEM" Sp. z o.o.
ul. Kożuchowska 20c
65-364 Zielona Góra
"Wykonanie projektu wykonawczego kanalizacji ściekowej dla miejscowości: Radziszewo, Daleszewo, Nowe Brynki, Łubnica, Czepino i Żabnica oraz ul. Fabrycznej w Gryfinie"
127 1/IK/06/2001 08-06-2001 30-04-2004 "KOMPLET INWEST" S.C.
ul. Nabrzeżna 17
66-400 Gorzów Wielkopolski
"Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy rozbudowie oczyszczalni ścieków w Gryfinie i budowie kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ"
128. Aneks Nr 1 do umowy Nr 1/IK/06/
2001
12-09-2001 do czasu podpisania umowy z wykonawcą "KOMPLET INWEST" S.C.
ul. Nabrzeżna 17
66-400 Gorzów Wielkopolski
"Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy rozbudowie oczyszczalni ścieków w Gryfinie i budowie kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ" w zakresie:
Przygotowanie programu realizacji
Ustalenie ilości przetargów oraz ich zakresu
Przygotowanie kompletnych materiałów przetargowych
Zatwierdzenie materiałów przetargowych we WWPWP
Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu - wybór wykonawcy
Udział w pracach komisji przetargowych w charakterze eksperta
Przygotowanie umowy z wykonawcą robót.
W przypadku niewykorzystania środków PHARE, przygotowanie programu ich wykorzystania, przygotowanie stosownych wystąpień do Komisji Europejskiej.
Przygotowanie kolejnych materiałów przetargowych na wykorzystanie pozostałych środków pomocowych wg procedur uzgodnionych z WWPWP PHARE.
Świadczenie wszelkich usług związanych z wykorzystaniem środków do momentu podpisania umowy z wykonawcą lub dostawcą
129. 1/08/2002 30-08-2002 6 tygodni od daty zatwierdzenia projektu prac geologicznych "EKO-GEO"Andrzej Piotrowski
ul. Kozierowskiego 30
71-454 Szczecin
Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do celów projektowych - uzbrojenie podziemne terenu w kanalizację ściekową dla inwestycji pn. "Kanalizacja Północ Gminy - etap VI i VII"
130. BMP-PI-7033- 6/04/2003 07-02-2003 1 miesiąc od daty otrzymania niniejszego zlecenia "GEODEZJA" S.C.
Helena i Michał Kaznocha
ul. Sprzymierzonych 9
74-100 Gryfino
Wykonanie wtórnika mapy zasadniczej w wersji analogowej w skali 1:1000 do celów projektowych - uzbrojenie podziemne terenu dla inwestycji pn. "Kanalizacja Północ Gminy - etap VI" w rejonie ul. Fabrycznej w m. Gryfino - obręb: Gryfino 1 oraz ul. Zielnej w m. Żabnica - obręb: Żabnica
Sporządzenie mapy własnościowej w/w terenu i skróconych wypisów z rejestru gruntów
131. BMP-PI-7033- 6/13/2003 28-04-2003 14-06-2003 DORADZTWO
GOSPODARCZE
Marek Bączkowski
ul. Warszawska 17
71-842 Szczecin
Udział w dniach 10-14 czerwca 2003 roku w pracach Komisji Przetargowej dla przetargu PHARE na zadanie pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfino oraz budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ"
132. BMP-PI-7033- 6/14/2003 *** 19-05-2003 jeden tydzień od daty otrzymania niniejszego zlecenia Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie ul. Szczecińska 5
74-100 Gryfino
Usunięcie awarii wodociągu na przyłączu wodociągowym z rury PE O 32 mm do budynku mieszkalnego przy ul. Szczecińskiej 55 w m. Radziszewo
133. DOR 1/1280/
2003 ***
17-06-2003 do czasu zakończenia zadania Grupa Energetyczna
"ENEA" S.A. RE Szczecin
ul. Derdowskiego 2
71-178 Szczecin
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, celem zasilania przepompowni ścieków PS-1 w m. Daleszewo związanej, z inwestycją pn. "KANALIZACJA PÓŁNOC GMINY"
134. DOR 1/1281/
2003 ***
17-06-2003 do czasu zakończenia zadania Grupa Energetyczna
"ENEA" S.A. RE Szczecin
ul. Derdowskiego 2
71-178 Szczecin
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, celem zasilania stacji podciśnieniowej VS-I w m. Radziszewo, związanej z inwestycją pn. "KANALIZACJA PÓŁNOC GMINY"
135. BMP-PI-702-10/ FON-r/01/2003 *** 11-06-2003 jeden miesiąc od daty otrzymania niniejszego zlecenia Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie ul. Szczecińska 5
74-100 Gryfino
Wykonanie remontu fontanny małej na placu przy zegarze miejskim u zbiegu ul. 1 Maja i Bol. Chrobrego w Gryfinie
136. BMP-PI-702-10 /FON-r/02/2003 *** 11-06-2003 do czasu zakończenia zadania "IZOBUD"
Bogdan Jankowski
ul. Reduty Ordona 32
71-202 Szczecin
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Wykonanie remontu fontanny małej na placu przy zegarze miejskim u zbiegu ul. 1 Maja i Bol. Chrobrego w Gryfinie"
137. 578/Z/AOS/02 02-12-2002 9 miesięcy od daty uzyskania decyzji o warunkach i zagospodarowania terenu AOS Agencja
Ochrony Środowiska
Sp. z o.o. ul. Korczaka 6
75-713 Koszalin
"Wykonanie projektu uzbrojenia m. Pniewo i Żórawki w kanalizację ściekową i deszczową oraz gazociąg"
138. 02/09/2002 24-09-2002 30-11-2002 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane
UNI-BUD" S.C.
ul. Sucharskiego 15/9
71-075 Szczecin
"Remont elewacji, docieplenie i zmiana kolorystyki budynków mieszkalnych przy ul. Kościelnej 25 w m. Gryfino oraz przy ul. Gryfińskiej 19 w m. Daleszewo"
139. Aneks Nr 1/2002 02-12-2002 30-04-2003 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane
UNI-BUD" S.C.
ul. Sucharskiego 15/9
71-075 Szczecin
"Remont elewacji, docieplenie i zmiana kolorystyki budynków mieszkalnych przy ul. Kościelnej 25 w m. Gryfino oraz przy ul. Gryfińskiej 19 w m. Daleszewo"
140. 1L/10/2002 14-10-2002 30-11-2002 Zakład Usług Budowlanych
"TONBUD" Tomasz Ligocki
ul. Łużycka 129/1U
74-100 Gryfino
"Remont elewacji, docieplenie i zmiana kolorystyki budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Łużyckiej 61 w Gryfinie"
141. Aneks Nr 1 do umowy Nr 1L/10/2002 26-11-2002 15-12-2002 Zakład Usług Budowlanych
"TONBUD" Tomasz Ligocki
ul. Łużycka 129/1U
74-100 Gryfino
"Remont elewacji, docieplenie i zmiana kolorystyki budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Łużyckiej 61 w Gryfinie"
142. Aneks Nr 2 do umowy Nr 1L/10/
2002
10-12-2002 30-04-2003 Zakład Usług Budowlanych
"TONBUD" Tomasz Ligocki
ul. Łużycka 129/1U
74-100 Gryfino
"Remont elewacji, docieplenie i zmiana kolorystyki budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Łużyckiej 61 w Gryfinie"
143. 7/10/02 09-10-2002 do czasu zakończenia zadania Nadzory, Projektowanie, Kosztorysy Jacek Rossa
ul. Sienkiewicza 6A/4
74-101 Gryfino
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: "Remont elewacji, docieplenie i zmiana kolorystyki budynku komunalnego przy ul. Łużyckiej 61 w Gryfinie"
144. 1R/10/2002 10-10-2002 30-11-2002 Zakład Ogólnobudowlany
Józef Rybka
ul. Mickiewicza 14
74-101 Gryfino
"Remont elewacji, docieplenie i zmiana kolorystyki budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gryfinie"
145. Aneks Nr 1 do umowy Nr 1R/10/
2002
28-11-2002 15-12-2002 Zakład Ogólnobudowlany
Józef Rybka
ul. Mickiewicza 14
74-101 Gryfino
"Remont elewacji, docieplenie i zmiana kolorystyki budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gryfinie"
146. 02/2002 10-10-2002 do czasu zakończenia zadania Usługi Inwestycyjne- Budowlane Edward Duda
ul. Łużycka 3d/4
74-100 Gryfino
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: "Remont elewacji, docieplenie i zmiana kolorystyki budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gryfinie"
147. BMP-PI-702-10/ Sz-doc/01/2003 11-03-2003 18-04-2003 Nadzory, Projektowanie, Kosztorysy Jacek Rossa
ul. Sienkiewicza 6A/4
74-101 Gryfino
Opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami, w związku z realizacją docieplenia budynku przy ul. Szczecińskiej 2 w Gryfinie
148. 1/05/2003 *** 20-05-2003 22-07-2003 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "AB" S.C.
Andrych M. & Biel L.
ul. Łużycka 87 74-100 Gryfino
"Remont elewacji, docieplenie i zmiana kolorystyki budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Flisaczej 43 w Gryfinie"
149. 1S/05/2003 *** 28-05-2003 28-07-2003 Zakład Ogólnobudowlany
Eugeniusz Smykowski
ul. Łużycka 66A
74-100 Gryfino
"Docieplenie połaci dachowej budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Sprzymierzonych 7 w Gryfinie"
150. 1R/05/2003 *** 27-05-2003 do czasu zakończenia zadania Nadzory, Projektowanie,
Kosztorysy Jacek Rossa
ul. Sienkiewicza 6A
74-101 Gryfino
Pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad zadaniem pn. "Docieplenie połaci dachowej budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Sprzymierzonych 7 w Gryfinie"
151. 1/02/2003 24-02-2003 6 miesięcy od daty uzyskania decyzji o warunkach i zagospodarowania terenu Biuro Projektowo-Badawcze
Budownictwa Ogólnego
"MIASTOPROJEKT-BYDGOSZCZ"
ul. Jagiellońska 12a, 85-067 Bydgoszcz
"Wykonanie projektu uzbrojenia podziemnego terenu II i III etapu Osiedla Północ w Gryfinie"
152. 1/2002 10-06-2002 3 miesiące od daty podpisania umowy Biuro Geodezyjne "GEOINWEST" S.C. ul. 1 Maja 5, 74-100 Gryfino Wydzielenie pasa drogowego w rejonie ul. Jana Pawła II w Gryfinie.
Wykonanie wtórnika mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500 w/w pasa drogowego wg zakresu
Wykonanie aktualizacji wtórnika mapy zasadniczej w rejonie ul. Reymonta w Gryfinie - obr. Nr 4 m. Gryfino do celów projektowych w skali 1:500 - uzbrojenie podziemne terenu, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
153. Aneks Nr 1/2002 do umowy Nr 1/2002 09-09-2002 15-12-2002 Biuro Geodezyjne "GEOINWEST" S.C. ul. 1 Maja 5, 74-100 Gryfino Wydzielenie pasa drogowego w rejonie ul. Jana Pawła II w Gryfinie
Wykonanie wtórnika mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500 w/w pasa drogowego wg zakresu
Wykonanie aktualizacji wtórnika mapy zasadniczej w rejonie ul. Reymonta w Gryfinie - obr. Nr 4 m. Gryfino do celów projektowych w skali 1:500 - uzbrojenie podziemne terenu, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
154. Aneks Nr 2/2002 do umowy Nr 1/2002 13-12-2002 30-03-2003 Biuro Geodezyjne "GEOINWEST" S.C. ul. 1 Maja 5, 74-100 Gryfino Wydzielenie pasa drogowego w rejonie ul. Jana Pawła II w Gryfinie.
Wykonanie wtórnika mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500 w/w pasa drogowego wg zakresu
Wykonanie aktualizacji wtórnika mapy zasadniczej w rejonie ul. Reymonta w Gryfinie - obr. 4 m. Gryfino do celów projektowych w skali 1:500 - uzbrojenie podziemne terenu, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
155. Aneks Nr 3/2002 do umowy Nr 1/2002 28-03-2003 30-06-2003 Biuro Geodezyjne "GEOINWEST" S.C. ul. 1 Maja 5, 74-100 Gryfino Wydzielenie pasa drogowego w rejonie ul. Jana Pawła II w Gryfinie
Wykonanie wtórnika mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500 w/w pasa drogowego wg zakresu
Wykonanie aktualizacji wtórnika mapy zasadniczej w rejonie ul. Reymonta w Gryfinie - obr. 4 m. Gryfino do celów projektowych w skali 1:500 - uzbrojenie podziemne terenu, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
156. 5/2002 21-11-2002 8 tygodni od daty przekazania placu budowy "INSMONT" Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 5, 74-100 Gryfino
"Budowa sieci wodociągowej dla m. Steklinko"
157. Aneks Nr 1/WS/2003 do umowy Nr 5/2002 15-01-2003 31-05-2003 "INSMONT" Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 5, 74-100 Gryfino
"Budowa sieci wodociągowej dla m. Steklinko"
158. Aneks Nr 2/WS/2003 do umowy Nr 5/2002 16-04-2003 31-05-2003 "INSMONT" Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 5, 74-100 Gryfino
"Budowa sieci wodociągowej dla m. Steklinko"
159. Aneks Nr 3/WS/2003 do umowy Nr 5/2002 12-05-2003 31-05-2003 "INSMONT" Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 5, 74-100 Gryfino
"Budowa sieci wodociągowej dla m. Steklinko"
160. BMP-PI-7032-Wod.St. /Pars/01/2003 *** 26-05-2003 09-06-2003 "PREWENT" ul. Słowiańska 1"A"
74-100 Gryfino
Wykonanie badania określającego wydajność i ciśnienie wewnętrznej sieci wodociągowej, znajdującej się w m. Steklinko"
161. BMP-PI-7032-Wod.St. /Pars/02/2003 *** 02-06-2003 15-06-2003 "PREWENT" ul. Słowiańska 1"A"
74-100 Gryfino
Wykonanie badania określającego wydajność i ciśnienie wewnętrznej sieci wodociągowej, znajdującej się w m. Steklinko"
162. 3/10/2002 18-10-2002 4 miesiące od daty przekazania placu budowy "INSMONT" Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 5, 74-100 Gryfino
"Budowa sieci wodociągowej dla m. Parsówek"
163. Aneks Nr 1/2002 13-11-2002 4 miesiące od daty przekazania placu budowy "INSMONT" Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 5, 74-100 Gryfino
"Budowa sieci wodociągowej dla m. Parsówek"
164. BMP-PI-7032-WP/ 04/2003 13-05-2003 "INSMONT"
Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 5
74-100 Gryfino
Montaż włazu żeliwnego z zabezpieczeniami do studzienki wodomierzowej stanowiącej nieodłączny element sieci wodociągowej w miejscowości Parsówek
165. MB-01/146 25-09-2001 do czasu zakończenia zadania "MOSBAU"
Biuro Projektów Ochrony Środowiska
ul. Narutowicza 14B/8
70-240 Szczecin
"Pełnienie nadzoru autorskiego, w związku z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w rejonie ul. Rapackiego w Gryfinie"
166. Aneks Nr 1 do umowy Nr MB-01/146 07-12-2002 30-12-2002 "MOSBAU"
Biuro Projektów Ochrony Środowiska
ul. Narutowicza 14B/8
70-240 Szczecin
"Pełnienie nadzoru autorskiego, w związku z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w rejonie ul. Rapackiego w Gryfinie"
167. 18/2002 18-11-2002 6 tygodni od daty przekazania placu budowy "CESTAR" Sp. J.
ul. Brylantowa 7A Bezrzecze
71-235 Szczecin
"Przebudowa kanału deszczowego DN 0,6 m w rejonie ul. Rapackiego w Gryfinie"
168. Aneks Nr 1/2003 do umowy Nr 18/2002 20-02-2003 31-03-2003 "CESTAR" Sp. J.
ul. Brylantowa 7A Bezrzecze
71-235 Szczecin
"Przebudowa kanału deszczowego DN 0,6 m w rejonie ul. Rapackiego w Gryfinie"
169. 9/2003 *** 17-06-2003 16 tygodni od daty przekazania placu budowy "CESTAR" Sp. J.
ul. Brylantowa 7A Bezrzecze
71-235 Szczecin
"Budowa kanalizacji deszczowej wraz z kolektorem "K" przy ul. Rapackiego w Gryfinie - etap II"
170. 194/A4/2001 29-03-2001 40 tygodni od dnia dostarczenia kompletu dokumentów i materiałów przez zamawiającego "STUDIO A4" Spółka Projektowa z o.o. Pl. Żołnierza 5, 70-551 Szczecin "Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Wełtyń"
171. Aneks Nr 1 do umowy Nr 194/A4/2001 04-12-2001 26 tygodni od dnia dostarczenia kompletu dokumentów i materiałów przez zamawiającego "STUDIO A4" Spółka Projektowa z o.o. Pl. Żołnierza 5, 70-551 Szczecin "Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Wełtyń"
172. Aneks Nr 2 do umowy Nr 194/A4/ 2001 27-09-2002 31-03-2003 "STUDIO A4" Spółka Projektowa z o.o. Pl. Żołnierza 5, 70-551 Szczecin "Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Wełtyń"
173. Aneks Nr 3 do umowy Nr 194/A4/2001 *** 01-04-2003 30-05-2003 "STUDIO A4" Spółka Projektowa z o.o. Pl. Żołnierza 5, 70-551 Szczecin "Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Wełtyń"
174. Aneks Nr 4 do umowy Nr 194/A4/2001 *** 30-05-2003 30-09-2003 "STUDIO A4" Spółka Projektowa z o.o. Pl. Żołnierza 5, 70-551 Szczecin "Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Wełtyń"
175. 3/2001 17-09-2001 30-03-2002 Regionalne Biuro Gospodarki
Przestrzennej Województwa
Zachodnio-pomorskiego
ul. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
"Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino terenu położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzka, Sprzymierzonych, 1 Maja, Bol. Chrobrego"
176. Aneks Nr 1/2002 do umowy Nr 3/2001 28-02-2003 Regionalne Biuro Gospodarki
Przestrzennej Województwa
Zachodnio-pomorskiego
ul. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
"Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino terenu położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzka, Sprzymierzonych, 1 Maja, Bol. Chrobrego"
177. Aneks Nr 2/2002 do umowy Nr 3/2001 *** 28-02-2003 30-04-2003 Regionalne Biuro Gospodarki
Przestrzennej Województwa
Zachodnio-pomorskiego
ul. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
"Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino terenu położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzka, Sprzymierzonych, 1 Maja, Bol. Chrobrego"
178. 07/01 09-10-2001 40 tygodni od dnia dostarczenia kompletu dokumentów i materiałów przez zamawiającego "ADMASTER" Biuro
Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Hubala 4/1, 71-298 Szczecin
"Projekt zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - obręb 3 m. Gryfino - dz. nr 125, część 118 i 267/1 przy ul. Pionierów"
179. Aneks Nr 1 do umowy Nr 07/01 10-07-2002 30-12-2002 "ADMASTER" Biuro
Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Hubala 4/1, 71-298 Szczecin
"Projekt zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - obręb 3 m. Gryfino - dz. nr 125, 118 i 267/1 przy ul. Pionierów"
180. Aneks Nr 2 do umowy Nr 07/01 30-12-2002 25-03-2004 "ADMASTER" Biuro Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Hubala 4/1, 71-298 Szczecin
"Projekt zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - obręb 3 m. Gryfino - dz. nr 125, 118/6, 118/9, 118/10, część 126 i 267/1 przy ul. Pionierów"
181. 7/G/109/2002 22-05-2002 4 miesiące od daty zawarcia umowy "GEOMAR" S.A. Zakład Geodezji
ul. Pionierów 1/1, 74-100 Gryfino
"Wykonanie wtórników w skali 1:2000 i 1:1000 dla celów zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gm. Gryfino, w związku z projektowaną budową obwodnicy drogi krajowej Nr 31 na trasie Radziszewo - Gryfino"
182. 1/2002 04-11-2002 do dnia wyboru zwycięskiej oferty lub innego sposobu zakończenia przetargu DORADZTWO GOSPODARCZE
Marek Bączkowski ul. Warszawska 17, 71-842 Szczecin
Opracowanie dokumentacji przetargowej /tj. SIWZ oraz projektu umowy/ dla przetargu nieograniczonego pn. "Opracowanie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach Radziszewo 1 i Radziszewo 2, Daleszewo, Czepino, Wełtyń II, obr. Nr 2 m. Gryfino"
Opracowanie wyjaśnień do SIWZ, o ile wystąpią
Opracowanie projektu stanowiska Zamawiającego, w sprawie ewentualnych protestów
Udział w pracach Komisji Przetargowej
183. 193/2002 07-01-2003 3 tygodnie od podpisania umowy Zakład Usług Geodezyjnych
"GEO-GRYF" S.C. ul. 1 Maja 10
74-100 Gryfino
"Wykonanie wtórnika mapy zasadniczej oraz mapy w formie wektorowej na obręb Gryfino 3"
184. 01/03 03-02-2003 78 tygodni od daty podpisania umowy "ADMASTER" Biuro
Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Hubala 4/1, 71-298 Szczecin
"Opracowanie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach Radziszewo 1 i Radziszewo 2, Daleszewo, Czepino, Wełtyń II, obr. Nr 2 m. Gryfino"
185. 02/03 24-03-2003 50 tygodni od daty podpisania umowy "ADMASTER" Biuro
Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Hubala 4/1, 71-298 Szczecin
"Opracowanie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębie Pniewo"
186. 03/03 24-03-2003 41 tygodni od daty podpisania umowy "ADMASTER" Biuro
Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Hubala 4/1, 71-298 Szczecin
"Opracowanie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - obręb Wełtyń II, gm. Gryfino - teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie"
187. 2/07/2003 30-03-2003 4 miesiące od daty zawarcia umowy "GEOMAR" S.A.
ul. Monte Cassino 18a
70-467 Szczecin
"Wykonanie wtórnika mapy sytuacyjno - wysokościowej w wersji wektorowej:
dla gminy Gryfino w skali 1:5000,
dla miasta Gryfino w skali 1:2000
188. 05/01 01-06-2001 48 tygodni od dnia dostarczenia kompletu dokumentów i materiałów przez zamawiającego "ADMASTER" Biuro
Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Hubala 4/1, 71-298 Szczecin
"Projekt zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon ul. Armii Krajowej "
189. Aneks Nr 1 do umowy Nr 05/01 10-05-2002 30-12-2002 "ADMASTER" Biuro
Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Hubala 4/1, 71-298 Szczecin
"Projekt zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon ul. Armii Krajowej "
190. Aneks Nr 2 do umowy Nr 05/01 30-12-2002 31-03-2003 "ADMASTER" Biuro
Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Hubala 4/1, 71-298 Szczecin
"Projekt zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon ul. Armii Krajowej "
191. Aneks Nr 3 do umowy Nr 05/01 04-03-2003 30-06-2003 "ADMASTER" Biuro
Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Hubala 4/1, 71-298 Szczecin
"Projekt zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon ul. Armii Krajowej "
192. BWG.342/20/2003 04-02-2003 31-12-2003 "ILBUD" Ilona Rogało
Bartoszewo 15, 72-004 Tanowo
"Sporządzenie wycen szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino" dla poniższych zadań:
Wycena działek przeznaczonych na inne cele niż rolne:
Pojedynczej działki
Od 2 do 5 działek
Powyżej 5 działek
Od 2 do 5 działek w kompleksie
Powyżej 5 działek w kompleksie
Wycena wartości rynkowej oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, dla potrzeb przekształcenia tego prawa w prawo własności
Wycena wartości nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkowana wieczystego
Wycena nieruchomości określającej wzrost jej wartości w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, celem naliczenia opłaty planistycznej
Wycena gruntów zabudowanych i niezabudowanych, będących w użytkowaniu wieczystym osób prawnych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych - około 210 działek