Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu
27 lipca 2007 r. o godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołu nr 18/07 z posiedzenia z dnia 13.07.2007r..

II. Analiza dokumentacji dotyczącej kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w zakresie przepływu środków finansowych z budżetu Miasta i Gminy Gryfino, do Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i w Gminie Gryfino

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.