Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej,

na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2007 r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Namieciński Tomasz obecny obecny
2. Kawka Jacek obecny obecny
3. Nikitiński Paweł obecny obecny
4. Nycz Artur obecny obecny
5. Para Marcin obecny obecny
6. Różański Stanisław nieobecny nieobecny