Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego,
na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2007 r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.   Wanda Kmieciak obecna obecna
2.   Rafał Guga obecny obecny
3.   Janina Nikitińska obecna obecna
4.   Lidia Karzyńska - Karpierz obecna obecna
5.  Magdalena  Chmura - Nycz nieobecna nieobecna
6.   Tadeusz Figas obecny obecny
7.   Janusz Skrzypiński nieobecny nieobecny
8.   Marek Sanecki obecny obecny
9.   Eugeniusz Robak obecny obecny