Informacja pokontrolna wraz z kartą kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta dot. "Budowy boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Chwarstnicy"

Kontrola przeprowadzana przez Departament Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w  dniach  28.02.2007 r.  – 8.03.2007 r.

W związku z powyższym publikujemy dokumenty z kontroli