Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Wykonanie posadzek rulonowych na korytarzach i okładzin schodów wewnętrznych w starej części budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie”

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Wykonanie posadzek rulonowych na korytarzach i okładzin schodów wewnętrznych w starej części budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie”