WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA przy ul. Z. Krasińskiego nr 85-95 w Gryfinie – Zarządca Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 1, 74-100 GryfinoZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 60 000 EURO:„WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI I ZMIANY KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. Z. KRASIŃSKIEGO NR 85-95 W GRYFINIE”

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA przy ul. Z. Krasińskiego nr 85-95 w Gryfinie – Zarządca Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 1, 74-100 GryfinoZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 60 000 EURO:„WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI I ZMIANY KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. Z. KRASIŃSKIEGO NR 85-95 W GRYFINIE”