Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: "Wyposażenie placów zabaw".

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: "Wyposażenie placów zabaw".

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Wyposażenie placów zabaw"

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż dziewięciu placów zabaw dla dzieci z drewna impregnowanego nie zawierających opon oraz elementów metalowych, z wyjątkiem łańcuchów do huśtawek i niezbędnych łączników do montażu drewnianych elementów. Elementy znajdujące się na placach zabaw:

 1. Przedszkole Nr 1 w Gryfinie ul. Wojska Polskiego 11:
  1. wieża wraz ze ślizgiem i drabinką - 1 szt.,
  2. 2 wieże z kładkami i drabinkami - 1 szt.,
  3. 3 wieże z drabinkami i ślizgiem - 1szt.,
  4. drabinka wraz ze ślizgiem - 2 szt.,
  5. równoważnia wagowa na tulei - 3 szt.,
  6. elementy konstrukcji drewnianej (np. domki, chatki, samoloty, samochody, ciuchcie) - elementy nie powinny się dublować - 3 szt.; 
 2. Przedszkole Nr 2 w Gryfinie ul. Krzywoustego 5:
  1. wieża wraz ze ślizgiem i drabinką - 2 szt.,
  2. huśtawka podwójna - 1 szt.,
  3. 2 wieże z kładkami i drabinkami - 1 szt.,
  4. ścianka (gimnastyczna, sprawnościowa) - 1 szt.,
  5. elementy konstrukcji drewnianej (np. domki, chatki, samoloty, samochody, ciuchcie) - elementy nie powinny się dublować - 4 szt.,
  6. 2 wieże z kładkami i ślizgiem - 1 szt.,
  7. piaskownica czworokątna z bali - 1 szt.;  
 3. Przedszkole Nr 3 w Gryfinie ul. Krasińskiego 29:
  1. wieża wraz ze ślizgiem i drabinką - 1 szt.,
  2. wieża wraz ze ślizgiem, drabinką, dwoma ściankami (gimnastyczna, sprawnościowa), podwójną huśtawką, drabinką do wspinania (poziomą) - 1 szt.,
  3. elementy konstrukcji drewnianej (np. domki, chatki, samoloty, samochody, ciuchcie) - elementy nie powinny się dublować - 4 szt.,
  4. równoważnia wagowa na tulei - 2 szt.,
  5. równoważnia wagowa na sprężynach - 2 szt.,
  6. huśtawka podwójna - 1szt.,
  7. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) - bujaki nie powinny się dublować - 2 szt.; 
 4. Przedszkole Nr 4 w Gryfinie ul. Łużyckiej 21:
  1. huśtawka podwójna - 2 szt.,
  2. wieża wraz ze ślizgiem i drabinką - 2 szt.,
  3. 3 wieże z drabinkami i ślizgiem - 1 szt.,
  4. równoważnia wagowa na tulei - 1 szt.,
  5. ścianka (gimnastyczna, sprawnościowa) - 2 szt.,
  6. elementy konstrukcji drewnianej (np. domki, chatki, samoloty, samochody, ciuchcie) - 1 szt.,
  7. drabinka wraz ze ślizgiem - 1 szt.,
  8. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) - bujaki nie powinny się dublować - 2 szt.;  
 5. Przedszkole Nr 5 w Gryfinie ul. Żeromskiego 12:
  1. wieża wraz ze ślizgiem, huśtawką pojedynczą i drabinką - 1 szt.,
  2. elementy konstrukcji drewnianej (np. domki, chatki, samoloty, samochody, ciuchcie) - elementy nie powinny się dublować - 3 szt.,
  3. 3 wieże z drabinkami, huśtawką i ślizgiem - 1 szt.,
  4. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) - bujaki nie powinny się dublować - 3 szt.,
  5. równoważnia na sprężynach - 1 szt.;  
 6. Plac zabaw w Krzypnicy:
  1. 2 wieże z kładką, drabinką i ślizgiem - 1 szt.,
  2. piaskownica czworokątna z bali - 1 szt.,
  3. huśtawka podwójna - 1 szt.,
  4. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) - 1 szt.,
  5. równoważnia wagowa na sprężynach - 1 szt.; 
 7. Plac zabaw w Nowym Czarnowie:
  1. 2 wieże z kładką, drabinką i ślizgiem - 1 szt.,
  2. piaskownica czworokątna z bali - 1 szt.,
  3. huśtawka podwójna - 1szt.,
  4. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) - 1 szt.,
  5. równoważnia wagowa na sprężynach - 1 szt.; 
 8. Plac zabaw w Mielenku Gryfińskim:
  1. 2 wieże z kładką, drabinką i ślizgiem - 1 szt.,
  2. piaskownica czworokątna z bali - 1 szt.,
  3. huśtawka podwójna - 1szt.,
  4. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) - 1 szt.,
  5. równoważnia wagowa na sprężynach - 1 szt.; 
 9. Plac zabaw w Krajniku:
  1. 2 wieże z kładką, drabinką i ślizgiem - 1 szt.,
  2. piaskownica czworokątna z bali - 1 szt.,
  3. huśtawka podwójna - 1szt.,
  4. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) - 1 szt.,
  5. równoważnia wagowa na sprężynach - 1 szt.

Pod pozycją ,,wieżyczka'' rozumie się wieżyczkę z dachem. W pozycji ,,wieża wraz ze ślizgiem i drabinką'' ślizg ma być na wysokości 1m. W pozycjach ,,3 wieże z drabinkami i ślizgiem'', ,,3 wieże z drabinkami, huśtawką (jednoosobową) i ślizgiem'', ,,2 wieże z kładkami i ślizgiem'', ,,wieża wraz ze ślizgiem, drabinką, dwoma ściankami (gimnastyczna, sprawnościowa), podwójną huśtawką, drabinką do wspinania (poziomą)'', ,,2 wieże z kładką, drabinką i ślizgiem'' ślizgi mają być na wysokości 1,5 m.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Wymagany termin wykonania zamówienia: miesiąc od podpisania umowy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych ul. Niepodległości 20, 74-100 Gryfino

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Daniel Cieślak, tel. 416-90-79

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, pok. 19 (parter).

Termin składania ofert upływa dnia 20 lipca 2005 r. o godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 lipca 2005 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, pok. 34 (I piętro).

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Kryteria oceny ofert:

 • 90% - cena (po uwzględnieniu wszystkich upustów);
 • 10% - gwarancja.

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów  po uwzględnieniu wszystkich kryteriów oceny ofert.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat