Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego,
na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2007 r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.   Magdalena  Chmura - Nycz obecna obecna
2   Tadeusz Figas obecny obecny
3.   Rafał Guga obecny obecny
4.   Lidia Karzyńska - Karpierz obecna obecna
5.   Wanda Kmieciak obecna obecna
6.   Janina Nikitińska obecna obecna
7.   Eugeniusz Robak obecny obecny
8.   Marek Sanecki obecny obecny
9.   Janusz Skrzypiński obecny obecny