Kontrola w zakresie przepływu środków finansowych z budżetu Miasta i Gminy Gryfino na rzecz Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

Kontrolę przeprowadzili inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w okresie od 27 listopada 2006 r. do 23 stycznia 2007r., na podstawie upoważnienia Nr 56/2006 z dnia 23 listopada 2006 r.

  1. Protokół –
    ze względu na dużą liczbę (77 szt.) załączników do protokołu i ich obszerność są one dostępne do wglądu w Wydziale Organizacyjnym (pok.6)
  2. Wystąpienie pokontrolne
  3. Realizacja zaleceń pokontrolnych; Wyjaśnienia i zastrzeżenia; Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO