Realizacja zaleceń pokontrolnych; Wyjaśnienia i zastrzeżenia; Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO

  1. Wyjaśnienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do wniosków pokontrolnych
  2. Wyjaśnienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o sposobie wykonywania zaleceń
  3. Odpowiedź RIO dot. wyjaśnień i zastrzeżeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
  4. Wyjaśnienia Kancelarii Radców Prawnych kierowane do  Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO
  5. Pismo RIO do Wojciecha Długoborskiego byłego Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustaleń kontroli
  6. Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO