Kontrola kompleksowa realizacji projektu pn. "eGryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Szczecinie, w dniach 7 – 11 września 2007 r., na podstawie § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. Nr 90 poz. 602) oraz § 10 umowy o dofinansowanie projektu z dnia 14 lutego 2005 r.

W związku z powyższym publikuje się Informację pokontrolną.