Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej,

na posiedzeniu w dniu 22 października 2007 r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Namieciński Tomasz obecny obecny
2. Kawka Jacek nieobecny nieobecny
3. Nikitiński Paweł obecny obecny
4. Nycz Artur nieobecny nieobecny
5. Para Marcin obecny obecny
6. Różański Stanisław obecny obecny