Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2007r. godz. 1100

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Wypracowanie wniosków z wyjazdowych posiedzeń komisji w dniach 27 września  i 23 października br.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.