Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 27 września 2007 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Kazimierz Fischbach nieobecny nieobecny
2. Elżbieta  Kasprzyk obecna obecna
3. Zbigniew Kozakiewicz obecny obecny
4. Andrzej Kułdosz obecny obecny
5.

Ireneusz Sochaj

obecny obecny