Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Tomasz Namieciński
285/XVI/07
- w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie w miejscowości Gardno. Spotkanie zorganizował sołtys, wnioskowali o to m.in. mieszkańcy. Spotkanie odbyło się o godz. 18.00. Prezydium Rady reprezentował Pan Paweł Nikitiński, z radnych obecny był również Pan Andrzej Kułdosz. Mimo zaproszenia w dniu 16 listopada br. nie byli obecni, ani Pan Burmistrz, ani jego Zastępcy, ani nikt z Gminy. W imieniu mieszkańców chciałbym złożyć deklarację i zapytanie, jak to się dzieje w naszej Gminie, że urzędnicy nie mają czasu, aby przyjechać i porozmawiać z mieszkańcami. Mieszkańcy są zbulwersowani tą sprawą Czy są oni mieszkańcami drugiej kategorii? Czy Pan Burmistrz nie chce słuchać wniosków dotyczących problemów Gardna, które składają mieszkańcy? Być może następnym razem zaprosimy Prezydenta Szczecina. Może on jest władny, aby przyjechać do Gardna i porozmawiać z mieszkańcami. Proszę, aby przygotowano pisemną odpowiedź, jakie były ważne powody tego, ze nikt z Gminy nie przybył na to spotkanie?

Radna Wanda Kmieciak
286/XVI/07
– chciałabym złożyć wniosek dotyczący wprowadzenia Zarządzeniem Burmistrza zakazu umieszczania reklam na obiektach zabytkowych  w Gryfinie. Wielu mieszkańców wypowiadało się w tej sprawie na łamach prasy lokalnej i w rozmowach prywatnych, że taki zakaz byłby adekwatny do tego typu obiektów.

287/XVI/07- kiedy ostatecznie zostanie ogrodzony plac zabaw w Czepinie? Pan Burmistrz zapewniał, że realizacja tego małego zadania nastąpi w miesiącu kwietniu. Co stoi na przeszkodzie wykonania tak drobnej sprawy, jaką jest wykonanie kawałka płotu na placu zabaw, aby był on bezpieczny?

288/XVI/07- chciałabym zwrócić się do Pana Burmistrza Kuduka. Nie mogę się zgodzić  z otrzymaną odpowiedzią na interpelację ws. utworzenia muzeum w Gryfinie. Uważam, że Pan Burmistrz udzielił zdawkową odpowiedź, nie wnoszącą żadnego głębszego zamysłu. Prosiłam, abyśmy wspólnie odbyli rozmowy, debaty odnośnie gryfińskiego muzeum. Tak szumnie obchodziliśmy 750-lecie naszego miasta. Być może przy okazji obchodów 755-lecia byłaby taka możliwość w celu podniesienia kultury i historii naszego miasta.

289/XVI/07 - we wrześniu zwróciły się do mnie panie z kół gospodyń wiejskich i innych organizacji społecznych, które wykonują wieńce dożynkowe. Stwierdziły, że nagrody są tak żenujące, że nie powinny być wyznacznikiem do robienia tego typu rzeczy, jak wieniec dożynkowy. Zasugerowałabym, aby nagrody były adekwatne do wykonanej pracy społecznej dużej grupy osób. Wieńce te podtrzymują tradycje ludowe wsi polskiej.

Radny Andrzej Kułdosz
290/XVI/07
- sprawy, które chciałbym przedstawić w swoich dwóch interpelacjach Pan Burmistrz odczytał w sprawozdaniu, jako sprawy zrealizowane. Chciałbym poinformować, że brakuje co najmniej dwóch, trzech autobusów linii „1” codziennie. Tak nie może być. Te dwa, trzy autobusy to jest dodatkowe  30, 40 minut. PKS nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania i umowy.

291/XVI/07 - nowopowstała sieć wodociągowa w Radziszewie spowodowała, że zniszczona została droga. Zakaz wjazdu samochodów powyżej 2,5 tony na pewno nie rozwiąże problemu, ponieważ rozpoczęto tam budowę domów. Po to została wykonana sieć, aby podłączyły się do niej poszczególne działki. Zróbmy cokolwiek, aby właściciele mogli dojechać do swoich posesji.

Radny Kazimierz Fischbach
292/XVI/07
- kiedyś, gdy było budowane osiedle Górny Taras plan miasta, który znajduje się przed i za tunelem był bardzo pomocny. Na dzień dzisiejszy na planie poodpryskiwała farba i bardzo brzydko to wygląda. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Rafał Guga
293/XVI/07
- pierwsza sprawa dotyczy debaty oświatowej. Tydzień temu w Gimnazjum odbyła się Rada Pedagogiczna i okazało, że nauczyciele nie wiedzą nic na temat planowanej reorganizacji sieci szkół i proszą, aby zorganizować debatę. Debata odbędzie się w dniu 5 grudnia br. Czy na to spotkanie mogą przyjść nauczyciele i przedstawiciele związków zawodowych? Czy zostaną zaproszeni?

294/XVI/07 - w zeszłym tygodniu jeden z kierowców autobusu, który odwozi dzieci  z Gimnazjum w Gryfinie dyspozytorowi, który go oddelegował do jazdy autobusem odpowiedział, że nie będzie woził dzieci z Gimnazjum, ponieważ sobie z nimi nie radzi. Autobus nie przyjechał i dzieci zostały, a szkoła musiała martwić się, jak odwieźć dzieci. W odpowiedzi na interwencje szkoły padła sugestia, aby zatrudnić opiekunów do autobusów. Wiem, że taki proces trwa, ale jest pewien problem. W wymaganiach jest napisane, że opiekunowie muszą mieć minimum średnie wykształcenie. Nie jest to, aż tak atrakcyjna praca, aby osoby garnęły się do opieki nad dziećmi. Proponuję przemyśleć tą sprawę, ponieważ, jeżeli nie pojawią się opiekunowie dzieci nie będą miały dodatkowych zajęć, bo nie będą mogły na nie dojeżdżać.

295/XVI/07 - zgłosiło się do mnie kilka osób, które zasygnalizowały, że zwłaszcza rano, kiedy młodzież dojeżdża do szkół i ludzie do pracy rozkład jazdy autobusów linii 1 jest fikcją. Autobusy spóźniają się po pół godziny, 40 minut. Tłumaczenie tego faktu w szkole lub w pracy jest trudne. Czy Gmina może zainterweniować, aby PKS dostosował rozkład jazdy do swoich możliwości, albo przestrzegał tego, który istnieje?

296/XVI/07 - jakiś czas temu została wydana monografia Gryfina z okazji 750-lecia nadania praw miejskich. Z tej okazji zostało nadane honorowe obywatelstwo miasta Gryfino. Jako historyk ubolewam, że będę chyba musiał czekać do  800-rocznicy nadania praw miejskich, abyśmy mogli przypomnieć sobie o historii naszego miasta. Na dzień dzisiejszy nie potrafimy sobie przypomnieć osób zasłużonych, często doceniają je osoby z zewnątrz. Wczoraj około godz. 19.30 na TVP INFO nadano reportaż o powstaniu wolnych związków zawodowych na Pomorzu Zachodnim. Powstały one pod koniec lat 70 i były one preludium do powstania Solidarności w całym kraju. Na liście założycieli, wśród ośmiu osób, połowa była z Gryfina. Jedno z nazwisk, które zapamiętałem to Panowie Witkowscy. Jest to fakt kompletnie nieznany. Niestety prasa lokalna na dzień dzisiejszy skupia się bardziej na bieżącej walce politycznej, niż na próbie zrekonstruowania naszej przeszłości, pokazania jej  i uszanowania. Oprócz takich postaci, które zauważyliśmy, takich osób może być więcej. Niektóre osoby wiedzą, że była osoba Ks. Palicy, Pan Florian Gajzler. Czy Gmina ma jakiś pomysł na odnalezienie ważnych życiorysów naszego miasta i w jaki sposób chce docenić ich dokonania?

Radna Janina Nikitińska
297/XVI/07
- ponownie zgłaszam interpelację w imieniu części mieszkańców budynku przy ul. Sprzymierzonych 8. Przed dwoma laty mieszkańcy zgłaszali usterki  i problemy, z którymi borykali się w tamtym czasie. Przedstawiłam wówczas zdjęcia z tych lokali. Powołana była wówczas komisja złożona  z przedstawicieli Gminy, GTBS oraz reprezentantów firmy wykonującej remont. Ww. komisja stwierdziła kilka usterek wymagających naprawy. Usterki rzekomo zostały usunięte. Minęły dwa lata. Według części mieszkańców jest gorzej, niż było. Na ścianach i sufitach jest pleśń i grzyb większy niż był. Ściany i sufity są popękane, brak jest odpowiedniej wentylacji. Powietrze nadmuchiwane jest do mieszkania. Przez kratki wentylacyjne wpada deszcz i śnieg, okna są nieszczelne, a uszczelki odchodzą od okien i pozostawiające czarne plamy, na oknach osadza się woda, z dachu woda leci po parapecie i po ścianach budynku. W jednym z mieszkań uszkodzone zostało okno balkonowe przy próbie regulacji balkonu. Uszkodzenia dokonał pracownik firmy MITEX. Do dnia dzisiejszego usterka nie została usunięta. Mieszkańcy IV piętra zgłaszają częsty brak wody  w godzinach szczytu, np. w sobotę wieczorem. Panie Burmistrzu, Szanowna Rado przedstawiam Państwu aktualne zdjęcia z tych mieszkań. Posiadam również podpisy mieszkańców zgłaszających te usterki. Zgłaszali je wielokrotnie do GTBS i do Gminy, ale jak twierdzą nikt nie reaguje na ich problemy. Są zdesperowani i oburzeni brakiem reakcji. Zacytuję państwu informację z tygodnika „Nowe 7 Dni Gryfina” z dnia 21.11.2007 r. Tytuł artykułu brzmi „Platan został sprawdzony”. Cyt. „W trakcie poniedziałkowego przeglądu stanu technicznego budynku członkowie zauważyli drobne usterki, które powinny wkrótce zostać usunięte.” Bardzo proszę zobaczyć na zdjęciach, jakie to są drobne usterki. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado składam wniosek o powołanie doraźnej komisji składającej się z radnych o zbadanie tej sprawy i stwierdzenie, czy mieszkańcy tego budynku kłamią i wyolbrzymiają swoje problemy, czy być może komisja sprawdzająca usterki mija się  z prawdą. Panie Burmistrzu, Szanowna Rado jest to problem bardzo ważny dla Gminy. jeżeli okaże się, że mieszkańcy przedstawiają prawdę, a wykonawca nie wykona tego w ramach gwarancji to Gmina w niedługim czasie będzie musiała wydać setki tysięcy złotych na doprowadzenie tego budynku do użytkowania.

Radna Elżbieta Kasprzyk
298/XVI/07
- w ramach prac społecznie użytecznych na terenie miasta funkcjonują tzw. patrole szkolne. Chciałabym się zwrócić z prośbą o rozważenie możliwości, aby tymi patrolami był objęty teren wokół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie. Mimo, że jest to szkoła zarządzana przez Starostwo, dzieci są nasze, po za tym z posiadanych informacji wiem, że te patrole odbywają się również na ulicach miasta. Wydaje mi się, że nic nie stałoby na przeszkodzie, aby objąć tymi patrolami również teren wokół Zespołu Szkół, tym bardziej, że ostatnio zdarzył się tam dość poważny wypadek. Zostało pobite dziecko  i trafiło do szpitala. Bardzo proszę o rozważenie takiej możliwości.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz
299/XVI/07
- dzięki Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego dużo mówimy ostatnio o osobach niepełnosprawnych,  a zwłaszcza upośledzonych umysłowo. Przekazaliśmy budynek szkoły  w Borzymiu na cele tworzącego się Domu Pomocy Środowiskowej i Aktywizacji Zawodowej. Moim zdaniem, jeżeli nie rozwiążemy takie stanu globalnie, niewiele zrobimy dla osób niepełnosprawnych. Jaki jest stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w całej Gminie Gryfino, w Urzędzie Miasta i Gminy i podległych jednostkach? Ile stanowisk stworzono dla takich osób w Urzędzie w ostatnich 5 latach? Jakie dofinansowanie z PFRON pozyskano w celu utworzenia takich miejsc pracy w UMiG i w jednostkach podległych? O ile się orientuję osoby niepełnosprawne, które były zatrudnione, już na takich stanowiskach nie pracują

300/XVI/07 - moja interpelacja dotyczy ul. Jana Pawła II, o której mówiłam  i interpelowałam w sierpniu br. Wyrównano wówczas doraźnie tą drogę. W chwili obecnej, po dwóch miesiącach ta droga ponownie nie nadaje się do jazdy. Kierowcy mogą na niej poszerzać umiejętności slalomu samochodem. Ponadto interpelowałam o zamontowanie przy wyjeździe z tej drogi lustra. Sprawę przekazano jednostkom nadrzędnym i dotychczas nic się nie dzieje  w tej sprawie. Myślę, że nie jest trudnym problemem zamontowanie takiego lustra, a ułatwiło by ono kierowcom wyjazd z ul. Jana Pawła II.

Radny Stanisław Różański
301/XVI/07
- pierwsza interpelacja dotyczy spraw, które zgłosiła Rada Sołecka sołectwa Pniewo w dwóch pismach z dnia 9 i 21 listopada br. Obydwa pisma są skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Szczegółowo opisują problemy, z którymi zwraca się Rada Sołecka. Nie będę ich w tej chwili rozszerzał, ponieważ stan faktyczny jest przedstawiony w dwóch pismach. Zwracam się ze swoją interpelacją do Burmistrza, aby w tych sprawach stanowisko Burmistrza zostało skierowane również do mojej wiadomości. Chciałbym wspólnie z Rada Sołecką te sprawy w dalszym ciągu pilotować. Doceniam wagę tych problemów zwłaszcza, że w obydwu kwestiach,  o których mówi Sołtys i Rada Sołecka sprawy te były żywo dyskutowane na ostatnim zebraniu wiejskim, stąd też myślę, że będzie wiele do zrobienia dla Rady Sołeckiej, Sołtysa, Burmistrza i radnego, aby można było znaleźć rozsądne rozwiązanie.

302/XVI/07 - druga interpelacja dotyczy sprawy świetlicy dla miejscowości Pniewa. Zwracam się do merytorycznego Wydziału UMiG i do resortowego Wiceburmistrza, aby w tej sprawie przeprowadzona została wizja lokalna  w terenie. Na ostatnim zebraniu wiejskim padła propozycja, aby na okres przejściowy dokonać wizji lokalnej działki nr 16 przy ul. Gryfińskiej, gdzie położony jest budynek, w którym mieści się biblioteka, aby na tej działce w budynku gospodarczym, gdzie kiedyś był warsztat snycerski, można było zlokalizować i urządzić pomieszczenie quasi-świetlicowe. Na okres przejściowy zaspakajałoby ono potrzeby w zakresie świetlicy wiejskiej. Jednak przed podjęciem tej decyzji proponowałbym, aby dokonano dokładnych oględzin tego budynku. Proponowałbym, aby w tych oględzinach wzięli udział nie tylko pracownicy urzędu odpowiedzialni za realizację tego zadania, ale również członkowie Rady Sołeckiej, Sołtysa. Proszę zawiadomienie mnie o terminie wizji lokalnej, abym również mógł w niej wziąć udział i o wypracowaniu ostatecznego stanowiska w sprawie Radny Stanisław Różański - zwracam się do Prezydium Rady z zapytaniem, czy i jakie stanowisko zajęło Prezydium Rady w związku z tzw. protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej, w stosunku do którego zgłosiłem swoje votum separatum w piśmie z dnia 26 października 2007 r. skierowanym do Przewodniczącego Rady. Proszę o wyjaśnienie, czy skarżąca Pani Kazimiera Dragan otrzymała odpowiedź na swoją skargę z dnia 9 marca 2007 r.? Jak  z okoliczności sprawy wynika, minęły wszelkie ustawowe terminy nakazujące załatwienie skargi w ciągu dwóch miesięcy. Art. 231 kpa. wyraźnie określa termin do załatwienia skargi. Z tego co wiem, skarga Pani Kazimiery Dragan do dnia dzisiejszego nie doczekała się formalnej odpowiedzi. Drugie pytanie kieruję do pana Burmistrza. Czy kancelaria prawna prof. Witolda Modzelewskiego sporządziła już opinię ws. prawie deklaracji podatkowej Elektrowni Dolna Odra na 2007 r.? Jeżeli taka opinia została sporządzona to zapytuję w jakim terminie zostanie podjęta decyzja podatkowa w tej sprawie? Myślę, że im wcześniej zapadnie decyzja tym lepiej. Zwłaszcza, że  w środowisku miasta Gryfina temperatura podgrzewana jest już do stanu wrzenia. Apeluję o przecięcie tego stosowną decyzją.

Radny Marek Sanecki
303/XVI/07
- czy prawdą jest, że GTBS, jako zarządca wspólnot mieszkaniowych pobiera opłaty inne, niż wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami? Na jakiej podstawie GTBS pobiera opłaty z nadzór za sprzątanie? Dlaczego  w jednej ze wspólnot mieszkaniowych lokatorzy płacą za nadzór, konserwację nad domofonami 1,61 za miesiąc, a wystawione faktury za ta usługę wynoszą 1,07 zł? Co dzieje się z różnicą? Czy prawdą jest, że GTBS koszty pogotowia technicznego w budynkach dolicza do swojego wynagrodzenia? Jeżeli tak, na jakiej podstawie? Czy prawdą jest, że do kosztów materiałowych wykorzystywanych w naprawach technicznych doliczane są narzuty 10%, a kolejne narzuty 7% za realizację usługi? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie?