Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 21 grudnia 2007 r. o godz. 900

I.   Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołu z XVI sesji.

II.     Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

III.   Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych  w obrębie 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 1/XVII,
 2. nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie Radziszewo – DRUK  Nr 2/XVII,

odrębnie do każdego projektu uchwały

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej – DRUK Nr 3/XVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Przyjęcie ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2008 rok -  DRUK Nr 4/XVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na 2008 rok - DRUK Nr 5/XVII.

 1. przedstawienie planów pracy przez przewodniczących poszczególnych Komisji  Rady
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Uchwalenie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  Sp. z o.o. w Gryfinie na lata 2007 – 2009 – DRUK Nr 6/XVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2008 – DRUK Nr 7/XVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Rozpatrzenie skargi mieszkańców Pniewa na działalność Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino - DRUK Nr 8/XVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych – DRUK  Nr 9/XVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów – DRUK  Nr 10/XVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. – DRUK  Nr 11/XVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. – DRUK  Nr 12/XVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Ustalenie planu wydatków niewygasających z upływem roku 2007 – DRUK Nr 13/XVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłaszane w pkt. IV.

XVI. Wolne wnioski i informacje.