Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu
7 grudnia 2007r. o godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu nr 20/07 z posiedzenia z dnia 21.08.2007r.
  3. przyjęcie protokołu nr 22/07 z posiedzenia z dnia 01.10.2007r.

II. Rozpatrzenie skargi Pani Kazimiery Dragan dot. sposobu sprawowania Zarządu Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Krasińskiego 85-95 w Gryfinie przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

III. Analiza dokumentacji dotyczącej kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w zakresie przepływu środków finansowych z budżetu Miasta i Gminy Gryfino, do Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i w Gminie Gryfino.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.