Porządek obrad

    

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu
14 listopada 2007r. o godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu nr 20/07 z posiedzenia z dnia 21.08.2007r.
  3. przyjęcie protokołu nr 22/07 z posiedzenia z dnia 01.10.2007r.

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino przedsiębiorstwa Centrum Wodne Laguna oraz wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto i Gminę Gryfino w związku z nabyciem przedsiębiorstwa zobowiązań Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino związanych z działalnością Centrum Wodnego Laguna – DRUK Nr 3/XV.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.