Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

    


Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

W celu umożliwienia uczestnictwa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r. wyborcy niepełnosprawni mogą otrzymać zaświadczenia o prawie do głosowania i na tej podstawie zostać dopisanym w dniu wyborów przez obwodową komisję wyborczą do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania w którym lokal wyborczy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca może odebrać osobiście za pokwitowaniem lub przez upoważnioną pisemnie osobę, pod warunkiem podania w upoważnieniu numeru PESEL wyborcy. Zaświadczenie można otrzymać do 7 października 2005r. do godz. 1530.
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 416-20-11 wew. 204 (Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie) w godz. 730 -1530.

Gryfino, dnia 3 października 2005r.

 

URZĘDNIK WYBORCZY
Miasta i Gminy Gryfino

Beata Kryszkowska