Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na L sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 27 kwietnia 2006r.


interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Mieczysław Matuszewski
1017/L/06
- interpelacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 8. Nawiązując do ww. interpelacji pragnę poinformować, że otrzymałem protokół z oględzin przedmiotowej działki z dnia 10 listopada 2005 r., w którym komisja wnioskuje o jej podział na dwie równe części. Jedną połowę otrzymałby p. Przybyło, a drugą p. Wiśniewscy i p. Światocha. Podziału działki należy dokonać wzdłuż pola.

1018/L/06 - kiedy zostanie rozpoczęta budowa mieszkań w Nowym Czarnowie oraz kiedy planowane jest zasiedlenie mieszkań? Termin ten związany jest z powstaniem świetlicy w Pniewie.

1019/L/06 - kiedy gmina przestanie wysypywać drogi żużlem piecowym, który jest przyczyną tumanów kurzu podczas ruchu pojazdów. Mieszkanie przy drodze wysypanej takim żużlem jest bardzo uciążliwe. Podobnego zdania jest również sołtys z Żórawek p. Kaźmierska.

Radna Magdalena Chmura – Nycz
1020/L/06
– czy przygotowana jest już lista mieszkań i budynków komunalnych, które będą przeznaczone do sprzedaży? Na jednej z poprzednich sesji informowano nas, że dokonany zostanie przegląd mieszkań oraz wycena. Jeżeli taki wykaz jest już gotowy, to proszę o dostarczenie mi jego kopii.

1021/L/06 - prawdopodobnie w ostatnim czasie w Urzędzie Miasta i Gminy wzrosły wynagrodzenia pracowników. Chciałabym wiedzieć, które wynagrodzenia wzrosły, ile etatów objęto podwyżką płac, ile wynosi wskaźnik wynagrodzeń w ostatnim czasie?

1022/L/06 - jaki jest plan odnośnie przejętego przez gminę budynku po byłym WKU? Wydano na ten cel pieniądze, a do tej pory nic się tam nie dzieje.

1023/L/06 - w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie nie ma sali gimnastycznej. Wobec powyższego uważam, że teren wokół szkoły należy wyrównać, posiać trawę, ustawić bramki do gry w kosza, a dla mniejszych dzieci zrobić piaskownicę. Proszę o podjęcie działań w tej sprawie.

1024/L/06 - w dniu dzisiejszym p. Burmistrz poinformował, że unieważniono przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn.„budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Chwastnicy” w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Sektorowego Programu Operacyjnego. Dlaczego unieważniono przetarg, ile firm startowało w przetargu, ile firm było z naszego rynku lokalnego?

Radny Jan Ragan
1025/L/06
- rozstrzygnięto już przetarg na modernizacje drogi w kierunku Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. W imieniu załogi Elektrowni proszę o informację jak będzie odbywał się ruch kołowy w kierunku Nowego Czarnowa? Propozycja jest taka, aby zamknąć odcinek drogi od znaku „STOP” do krzyżówki w Pniewie, a ruch kołowy z Elektrowni powinien odbywać się przez przejazd kolejowy. W jakim terminie zostanie zakończony I etap modernizacji drogi i kiedy będzie rozpoczęty II etap?

Radna Krystyna Gazdecka
interpelacje o numerach
1026/L/06,
1027/L/06,
1028/L/06,
1029/L/06
złożone są w formie pisemnej i zawarte są w załączniku nr 9. (strona_1 , strona_2)

Radna Janina Nikitińska
interpelacje o numerach
1030/L/06,
1031/L/06,
1032/L/06
złożone są w formie pisemnej i zawarte są w załączniku nr 10

1033/L/06 - należy naprawić wjazd do piekarni „Bagietka” przy ul Szczecińskiej w Gryfinie, ponieważ podczas opadów deszczu tworzy się tam duża kałuża. Mieszkańcy omijając kałużę wchodzą na jezdnię, co stwarza duże zagrożenie na drodze. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Stanisław Strzelczyk
1034/L/06
- ulica Targowa w Gryfinie oraz przyległy do niej teren od PEC do Odry są w złym stanie. Podczas opadów deszczu powstają tam duże kałuże. Uważam, że przed przystąpieniem do zagospodarowania należy spotkać się z mieszkańcami tego terenu i zapoznać się z ich zdaniem w tej sprawie.

1035/L/06 - należy posprzątać teren przylegający do wysypiska śmieci w Gryfinie, ponieważ wygląda fatalnie. Mieszkańcy chcąc uniknąć opłaty za wywóz śmieci na wysypisko wyrzucają je za wysypiskiem. Dowodem na to są wykonane fotografie.

Radny Zenon Trzepacz
1036/L/06
- mieszkańcy północnej części gminy, między innymi Żabnicy, Starych Brynek i Chlebowa zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie remontu dróg w tych miejscowościach, ponieważ ich stan jest fatalny. Sołtysów ww. miejscowości niepokoi to, że Zarząd Powiatu stwierdził, iż nie będzie uczestniczył w opracowywanym przez gminę programie modernizacji dróg powiatowych i gminnych. Proszę, aby p. Burmistrz przeprowadził konkretną rozmowę z Zarządem Powiatu oraz Dyrekcją Dróg Powiatowych w tej sprawie.

1037/L/06 - rozpoczął się sezon motocyklowy. Droga nr 31 jest atrakcyjna dla motocyklistów ponieważ posiada sporo zakrętów. Proszę, aby Policja częściej patrolowała drogę w Daleszewie na odcinku od zakrętu w stronę Gryfina oraz w Radziszewie na odcinku od Szkoły Podstawowej do autostrady. Szczególnie chodzi mi o wzmożenie patroli w dni wolne od pracy. Hałas przejeżdżających z bardzo dużą prędkością motocykli utrudnia życie mieszkańcom.

Radny Antoni Rak
1038/L/06
- zbliża się okres letni, a stan fontann na terenie naszego miasta jest fatalny. Nieczynna jest fontanna przy zbiegu ulic 1 Maja i Bolesława Chrobrego. Od kilku lat nieczynna jest również fontanna przy sklepie „Biedronka”, a fontanna na Placu Sybiraków działa bardzo słabo. Proszę o zajęcie się sprawą.

1039/L/06 - bardzo powoli odbywa się znakowanie poziome ulic na terenie naszego miasta. Zbliżają się Dni Gryfina i odwiedzi nas sporo osób przyjezdnych. Należy przyspieszyć znakowanie ulic.

1040/L/06 - wielokrotnie już zgłaszałem interpelację o naprawę jezdni pod wiaduktem kolejowym pomiędzy ul. Grunwaldzką i Wojska Polskiego w Gryfinie. W miejscach, w których zapadły się studzienki podczas opadów deszczu tworzą się kałuże wody, a przejeżdżające samochody ochlapują przechodniów. Proszę o zajęcie się sprawą.

1041/L/06 - wokół sklepów w naszym mieście, szczególnie w dni wolne od pracy jest bardzo brudno, leży pełno papieru. Należy zmusić właścicieli do sprzątania terenów przylegających do sklepów. Chodzi mi o duże sklepy samoobsługowe takie jak BIEDRONKA, NETTO oraz INTERMARCHE. Jeżeli nie jest to możliwe, to do sprzątania należy zatrudnić osoby bezrobotne.

Radny Ireneusz Sochaj
1042/L/06
- ostatnio w Gryfinie był pożar przy ul. 9 Maja, a wcześniej przy ul. Orląt Lwowskich. Podczas gaszenia pożaru okazało się, że hydrant jest nieczynny, zasypany piaskiem. Inne hydranty zalano asfaltem. Z tego co wiem, to prawdopodobnie odbył się przegląd wszystkich hydrantów. Straż Pożarna prosi o zajęcie się sprawą.

1043/L/06 - podczas pożaru przy ul. Marii Konopnickiej w Gryfinie Straż Pożarna nie mogła podjechać do budynku ponieważ droga jest bardzo wąska, a ponadto pomiędzy szeregiem kontenerów handlowych, a Przychodnią Lekarską bardzo nisko wiszą przewody elektryczne. Należy zastanowić się nad rozwiązaniem sprawy.

1044/L/06 - na stacji osuszania odpadów w oczyszczalni ścieków w Gryfinie wystąpiły problemy. Prawdopodobnie zostaną wymienione niektóre maszyny, ponieważ obecne nie spełniają założonych parametrów. Kiedy nastąpi wymiana maszyn i czy odbędzie się to w ramach gwarancji?

1045/L/06 – w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska dowiedziałem się, że na terenie naszej gminy obecnie nie mamy żadnych pomników przyrody. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że podczas wprowadzenia reformy administracyjnej konserwator zabytków nie podał do wykazu pomników przyrody obiektów chronionych na naszym terenie. Przykładem tego jest zaniedbany „krzywy las”, który nie jest nawet oznakowany. Proszę o zainteresowanie się sprawą.

Radny Marek Sanecki
1046/L/06
- na początku obecnej kadencji zgłaszałem interp5006elację dotyczącą sprzątania ścieżki rowerowej. Inni radni również zgłaszali taką potrzebę. Obiecano nam, że ścieżka będzie sprzątana, podano nawet w jakich terminach. Obecnie okazało się, że od jesieni do dnia dzisiejszego nikt nie sprzątał ścieżki. Nie sprzątnięto nawet ubiegłorocznych liści. Chciałbym dowiedzieć się, czy ww. ścieżka może być sprzątana przynajmniej pięć razy w roku, tj. trzy razy podczas jesieni, raz na wiosnę i raz w ciągu lata?

Radny Mieczysław Matuszewski
1047/L/06
- podczas gaszenia pożaru warsztatu w Pniewie okazało się, że w hydrantach nie działają zawory i wodę musiano dowozić beczkowozami. Hydranty są zardzewiałe i zarośnięte. Należy je udrożnić i zakonserwować. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz
1048/L/06
- w imieniu mieszkańców Górnego Tarasu w Gryfinie chciałabym dowiedzieć się jaką budowę rozpoczęto na skwerku naprzeciw sklepu NETTO? Mieszkańcy Górnego Tarasu są tym zbulwersowani.

Radny Mieczysław Sawaryn
1049/L/06
- na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Armii Krajowej w Gryfinie, na tzw. „Grajdołku” potrzebny jest plac zabaw dla dzieci. Koszt budowy placu wyniesie około 10.000 zł. Dlaczego do tej pory nie wykonano tam takiego placu? Czy wynika to z braku środków finansowych?

1050/L/06 - wielu radnych interpelowało w sprawie złego stanu dróg w naszej gminie. Chciałbym dowiedzieć się, czy nałożono przynajmniej jeden mandat karny dla zarządców dróg z powodu niedotrzymywanie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu na drogach?

Radny Mieczysław Sawaryn - w ramach precedensu, który miał miejsce na ostatniej sesji chciałbym swój głos przekazać mieszkańcowi Gardna p. Tadeuszowi Fellerowi.
interpelacje o numerach
1051/L/6,
1052/L/6,
1053/L/6,
1054/L/6,
1055/L/6,
1056/L/6
p. Tadeusz Feller przedstawił w formie pisemnej - załącznik nr 11.  (strona_1 , strona_2 , strona_3)

Radny Antoni Rak
1057/L/06
- zbliżają się obchody Dni Gryfina i nasze miasto odwiedzi wiele osób z zewnątrz. W tych dniach Gryfino będzie zakorkowane samochodami. Aby tego uniknąć należy przygotować i oznaczyć miejsca parkingowe dla przyjezdnych. Służby porządkowe powinny kierować pojazdy na wyznaczone miejsca. Proszę o zajęcie się sprawą.

1058/L/06 - trwa przygotowanie terenu pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Gryfinie. Na to miejsce nawożona jest ziemia, ponieważ istnieje taka potrzeba. Niepotrzebnie jednak nawożony jest tam również gruz oraz duże głazy. Uważam, że teren należy ogrodzić, splantować i wywiesić tablicę z zakazem wysypywania gruzu. Podczas Dni Gryfina miejsce to można wykorzystać pod parking.

Radny Mieczysław Sawaryn
1059/L/06
- miejscowość Chwastnicę odwiedza wiele osób z powiatu gryfińskiego oraz z całej Polski. Osoby te przyjeżdżają po pomoc do proboszcza, który zajmuje się paramedycyną. Mieszkańcy ww. miejscowości znaleźli możliwość pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej na remont wieży kościelnej. Proszę o zaangażowanie do tej sprawy przedstawicieli Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji.

Radny Artur Nycz
1060/L/06
- rozpoczął się już okres wiosenny i działkowicze posiadający ogródki działkowe przy ul. Czechosłowackiej w Gryfinie nie maja gdzie wyrzucać śmieci. Wzdłuż całej ww. ulicy nie ma ani jednego śmietnika. Proszę o ustawienie w tym rejonie kilku koszy na śmiecie.

1061/L/06 - proszę o załatanie dziur na drodze przy ul. Czechosłowackiej w Gryfinie.

Radny Zenon Trzepacz
1062/L/06
- od jakiegoś czasu na terenie Gryfina grupa młodzieży napada na przechodniów. Niedawno syn jednego z pracowników urzędu również został napadnięty i pobity. Innego z przechodniów napadniętego na Placu Księcia Barnima I uratował przejeżdżający w tym czasie policjant. Należy zastanowić się, czy nie należy powrócić do sprawy związanej z monitorowaniem Placu Księcia Barnima I? Wieczorem jest to rejon bardzo niebezpieczny dla przechodniów. Proszę o zajęcie się sprawą.

Lista załączników:
strona_1 [259958 bajtów]
strona_1 [325993 bajtów]
strona_2 [99022 bajtów]
strona_2 [328016 bajtów]
strona_3 [82525 bajtów]
załącznik nr 8 [177992 bajtów]
załączniku nr 10 [248995 bajtów]