Porządek obrad

Porządek obrad L sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 27 kwietnia 2006 r. o godz. 900.


I.    Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XLIX sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym   i z wykonania uchwał Rady.

III.  Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V.   Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2005 r. i udzielenie        absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 1/L.

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

VI. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w roku 2005 – DRUK Nr 2/L.

 • uwagi i wnioski.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfino – DRUK Nr 3/L.

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy  finansowej w finansowaniu zadań na drogach wojewódzkich – DRUK Nr 4/L.

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu zawarcia  umowy na realizację zadania PN. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji formalno –  prawnej i technicznej na budowę nabrzeży dla obsługi jednostek pasażerskich oraz  turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry Wschodniej KM 717,85+718,60  odcinek miasta Gryfina” – DRUK Nr 5/L

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r. – DRUK Nr 6/L

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

XI.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt IV.

XII. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.