Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XLVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 23 lutego 2006r.


Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Ireneusz Sochaj
983/XLVIII/06
- na spotkaniu z zarządcami dróg w październiku 2005r. Dyrektor Kazimierz Matecki był zainteresowany budową obwodnicy w Gryfinie na odcinku około 1850 m. Natomiast na spotkaniu w dniu 21 lutego br. nie miał już takiej woli. Powiedział, że nie przeznaczono na ten cel  środków finansowych. W przyszłości również nie zamierza się planować środków finansowych na to zadanie. Jeżeli nie zrobimy tego sami, to nikt inny nie wybuduje nam  obwodnicy. W dniu dzisiejszym w audycji radiowej podano, że  ze środków unijnych przeznaczonych dla Polski na poprawę warunków transportu wykorzystaliśmy do tej pory tylko 2%. Czy służby gminne mogą podjąć działania mające na celu sprawdzenie warunków technicznych oraz możliwości zdobycia środków unijnych na rozpoczęcie tej inwestycji?

Radna Magdalena Chmura - Nycz
984/XLVIII/06
- byłam obecna na spotkaniu z pracownikami PUK, które odbyło się w GDK Gryfinie. Na spotkaniu tym obiecano podwyżki płac dla pracowników PUK. W dniu wczorajszym rozmawiałam z osobami, które pracują w PUK i okazało się, że do tej pory nie dostali żadnej podwyżki płac. Czy ww. podwyżka była, będzie lub jest planowana i w jakiej wysokości?

985/XLVIII/06 - czy zgodnie z akcją "szklanka mleka dla dzieci w szkołach" nasza gmina pozyskała pieniądze na ten cel i czy dzieci otrzymują mleko?

Radny Józef Gutkowski
986/XLVIII/06
- w okresie letnim ubiegłego roku zgłaszałem interpelację dotyczącą zagospodarowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Borzymiu. Chciałbym dowiedzieć się czy podjęto już jakąś decyzję odnośnie zagospodarowania tego budynku?

987/XLVIII/06 - kiedy zostanie ogłoszony przetarg na remont ulicy Kościelnej w Chwarstnicy?

Radny Zenon Trzepacz
988/XLVIII/06
- zgłosiła się do mnie grupa nauczycieli z informacją, że niektórzy nauczyciele dorabiają pracując na uzupełniających częściach etatu. Wobec powyższego pojawiają się wątpliwości, czy praca na dodatkowych częściach etatu jest efektywna? Czy nie ma to wpływu na jakość nauczania w naszych szkołach? Chciałbym dowiedzieć się ile jest takich osób?

Radny Janusz Skrzypiński
989/XLVIII/06
- w imieniu mieszkańców oraz sołtysa z miejscowości Parsówek proszę o naprawę drogi, która stanowi dojazd do drogi głównej w Parsowie. Samochody ciężarowe rozjeździły ww. drogę i stan jej jest bardzo zły. Ww. drogą nie mogą przejechać samochody osobowe. Bardzo proszę o doraźną naprawę drogi.

Radny Marek Sanecki
990/XLVIII/06 - ukazał się informator turystyczny o Gryfinie. Wydanie jest ładne ale niepełne. Przedsiębiorcy gryfińscy nie mieli możliwości zareklamowania się w informatorze, ponieważ osoby przygotowujące go nie składały do nich zapytań w tej sprawie. Dlaczego tak się stało? W informatorze nie umieszczono informacji o dwóch najważniejszych restauracjach w Gryfinie, tj. Zalipiu i Akwarium, natomiast zdjęcie przedstawiające kopułę Centrum Wodnego "Laguna", nie odzwierciedla walorów tego obiektu. Wiem, że nie pytano nikogo w jaki sposób należy zareklamować CW "Laguna". Dużą atrakcją w naszej gminie jest "krzywy las", o którym również nie ma informacji. Wymieniono tylko cztery kluby sportowe, a pozostałych nie. Klub, którego jestem przedstawicielem działa prężnie ale nie został zareklamowany. W związku z powyższym uważam, że nie powinniśmy wydawać pieniędzy na taki informator.

991/XLVIII/06 - informację o wymiarze podatku rolnego mieszkańcom wsi do tej pory przekazywali sołtysi. Uważam, że było to dobre rozwiązanie. W tym roku ww. informację przesłano pocztą. Dlaczego tak się stało i ile to kosztowało?

Radny Czesław Kapusta
992/XLVIII/06
- kiedy zostanie uporządkowany plac po byłym kinie w Wełtyniu?

993/XLVIII/06 - czy w roku bieżącym zostanie sporządzona dokumentacja na rozbudowę i modernizację remizy strażackiej w Wełtyniu?

994/XLVIII/06 - czy planowana jest budowa świetlicy wiejskiej w Wirowie?

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz
995/XLVIII/06
- firmy samochodowe z Zielonej Góry uruchomiły kursy do miejscowości nadmorskich przez Gryfino. Ww. samochody nie zatrzymują się w naszej miejscowości i mieszkańcy Gryfina nie mogą skorzystać z tych połączeń. Proszę o zainteresowanie się możliwością współpracy z tymi firmami. Taka współpraca jest wskazana, ponieważ PKP zlikwidowały niektóre kursy pociągów w kierunku Zielonej Góry.

996/XLVIII/06 - w dniu wczorajszym wyemitowano w telewizji program dotyczący zanieczyszczenia ulic w Szczecinie psimi odchodami. Uważam, że ulice w Gryfinie wyglądają podobnie. Osoby, które sprzątają po swoich psach uważane są co najmniej za dziwne. Proszę o podjęcie próby mającej na celu rozwiązanie tego problemu. Można wzorować się na Szczecinie i do sprzątania zatrudnić osoby w ramach prac interwencyjnych lub przyznać dodatek dla sprzątaczek budynków mieszkalnych za sprzątanie psich odchodów.

Radny Artur Nycz
997/XLVIII/06
- sytuacja jaka ma miejsce w OPS nie jest rzeczą normalną, jak to powiedział p. Burmistrz. Mieliśmy kiedyś okazję wymienić poglądy na ten temat. To co tam się obecnie dzieje należało przewidzieć. Obawiam się, że zachowanie dwóch osób z kierownictwa, które nie mogą się porozumieć wpływa na pogorszenie organizacji pracy w OPS. Uważam, że należy dokładnie przyjrzeć się sprawie. Chciałbym wiedzieć, czy pogorszenie się organizacji pracy w OPS jest wynikiem tego, że kierownictwo zajęło się sobą? Czy występują tam dodatkowe problemy, które mają wpływ na pogorszenie się organizacji pracy.