Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XLVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 26 stycznia 2006r.


Radny Zenon Trzepacz
957/XLVII/06
- rozmawialiśmy z radnymi na temat informacji przedstawionej przez p. Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. Uznaliśmy, że byłoby dobrze, gdyby ww. sprawozdanie radni mogli odebrać w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza dwa dni przed sesją. Mielibyśmy wówczas czas na zapoznanie się z treścią sprawozdania. Czy takie rozwiązanie jest możliwe?

958/XLVII/06 - obecnie trwają ferie zimowe. Nasza gmina słynie z pomocy dzieciom poprzez dożywianie. Jednak odczucie osób opiekujących się tymi dziećmi nie jest dobre. Część dzieci zachowuje się skandaliczne. Następują akty wandalizmu. Dzieci podczas posiłków ostentacyjnie pokazują niezadowolenie ze smaku potraw. Opiekunowie nie mogą sobie poradzić z rozwydrzoną grupą dzieci. Uważam, że nasze dzieci należy nauczyć szacunku. Niektóre środowiska nie doceniają pomocy gminy w tej sprawie. Proponuję, aby po zakończeniu ferii p. Burmistrz spotkał się z osobami, które uczestniczyły w organizowaniu ferii.

Radny Czesław Kapusta
959/XLVII/06
- w miejscowości Gardno nikt nie odśnieża terenu wokół bloków mieszkalnych. Na tym terenie znajduje się największe skupisko społeczności wiejskiej. Jest tam bardzo ślisko. Jedna osoba pośliznęła się i złamała nogę. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie nie ma w zakresie swoich obowiązków odśnieżania tego terenu. Należy pomóc mieszkańcom tego osiedla. Proszę o zajęcie się sprawą.

960/XLVII/06 - po raz kolejny proszę o wybudowanie chodnika w miejscowości Wirów. Główna ulica w tej miejscowości jest bardzo wąska. Obecnie jezdnia jest oblodzona i jadące samochody stwarzają duże zagrożenie dla pieszych. Wiem, że nie jest to zadanie gminy tylko Zarządu Dróg Powiatowych. Proszę, aby służby gminne zajęły się sprawą w formie interwencji.

961/XLVII/06 - na terenie naszej gminy są cztery remizy strażackie. Trzy z nich, tj. w Radziszewie, Chwarstnicy i Sobieradzu są zmodernizowane i wyposażone. Natomiast remiza w Wełtyniu oczekuje na projekt rozbudowy i zagospodarowanie zaplecza. Straż Pożarna w Wełtyniu ma najstarszy samochód strażacki. Od dawna jest tak, że najgorszy sprzęt przekazywany jest do remizy w Wełtyniu. Straż Pożarna w Chwarstnicy posiada dwa samochody strażackie. Zgadzamy się na przyjęcie jednego z nich, tego w gorszym stanie. Chcemy tylko, aby rozbudowano naszą remizę i zagospodarowano jej zaplecze. Pragnę nadmienić, że Wełtyń jest największą miejscowością w gminie pod względem zabudowy i jest tam największe zagrożenie pożarowe. Proszę o pomoc w rozbudowie remizy strażackiej w Wełtyniu oraz w zagospodarowaniu zaplecza.

962/XLVII/06 - w pobliżu remizy strażackiej w Wełtyniu znajduje się boisko do piłki siatkowej, które wykonano w czynie społecznym. Do tej pory Gmina pomogła tylko w zakupie piasku. Zadanie jest już na ukończeniu. Zwracaliśmy się do administracji straży pożarnej o pomoc, ale odmówiono nam. Proszę o pomoc w ukończeniu tego zadania.

963/XLVII/06 - w miejscowości Chlebowo wybudowano nowy chodnik, ale mieszkańcy twierdzą, że w złym miejscu wyznaczono przejścia dla pieszych. Proszę o zajęcie się sprawą.

964/XLVII/06 - w miejscowości Chlebowo już od pięciu lat działa prężna drużyna piłkarska, która nie ma własnego boiska sportowego. Wszystkie zrzeszone drużyny na terenie gminy Gryfino posiadają własne boiska oprócz tej w Chlebowie. W ww. miejscowości Agencja Nieruchomości Rolnej posiada teren, który chce przekazać na boisko sportowe. Wcześniej jednak boisko musi zostać ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego, którego Chlebowo jeszcze nie posiada. W fazie opracowania jest studium. Ujęcie w studium zapisu o boisku pozwoli Agencja Nieruchomości Rolnej przekazać teren, jest to zwykła formalność. Nie wiem dlaczego trwa to tak długo? Proszę o jak najszybsze załatwienie sprawy.

Radna Janina Nikitińska
965/XLVII/06
- z wieloma problemami borykają się mieszkańcy budynku przy ulicy Sprzymierzonych 8 w Gryfinie. Dla wielu z nich otrzymanie mieszkania w tym budynku było spełnieniem marzeń. Wkrótce po zasiedleniu pojawiły się problemy, między innymi wystąpił grzyb i pleśń na ścianach oraz sufitach. Prawie w każdym mieszkaniu pękają ściany, na oknach woda skrapla się w ogromnych ilościach i ścieka na parapety. W czasie mrozu woda zamarza. W niektórych mieszkaniach pękają kafelki w łazienkach. W wielu mieszkaniach na ostatnim piętrze przecieka sufit, a przy roztopach woda leje się po ścianach. Przez nieszczelne okna wieje wiatr oraz pada deszcz, w mieszkaniach jest zimno. Brak jest prawidłowego wywiewu, na ostatnim piętrze. Przez wietrzniki widać niebo. Regularnie zalewane są piwnice. Niektórzy mieszkańcy z tego powodu musieli wyrzucić przechowywane w piwnicy zabawki i ubrania. Woda z dachu ścieka po ścianach, a zimą zamarza tworząc lodową powierzchnię. Prawdopodobnie w dniu wczorajszym dzieci ganiały szczura po klatce schodowej. Mieszkańcy wielokrotnie składali pisma do GTBS informując o występujących usterkach, ale nie otrzymali odpowiedzi. Po jakimś czasie od złożenia pism pojawiła się komisja, która nie uwzględniła postulatów mieszkańców. Mieszkańców pouczono, że w mieszkaniu nie należy suszyć prania, nie należy przybijać wieszaków, ponieważ od tego pękają ściany, itd. Bardzo proszę p. Burmistrza o zlecenie podległym służbom wykonania oceny stanu zasobów mieszkaniowych i usunięcie wszystkich usterek w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.

Radny Antoni Rak
966/XLVII/06
- obecnie trwa bardzo mroźna zima. Chciałbym dowiedzieć się jak na terenie naszej gminy zabezpieczone są przed zimnem osoby bezdomne? Musimy dołożyć wszelkich starań, aby pomóc potrzebującym osobom. Proszę o informację w tej sprawie. Media podają, że na terenie całego kraju zmarło już z zimna ponad 180 osób.

967/XLVII/06 - zgodnie z prośbą mieszkańców budynku przy ulicy Grunwaldzkiej nr 16 - 26 na poprzedniej sesji zgłosiłem interpelację o przycięcie koron topoli. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie odpisał, że nie jest to ich zadanie. Przecież wyraźnie powiedziałem, że teren, na którym rosną topole należy do Szpitala Powiatowego w Gryfinie, czyli do Powiatu Gryfińskiego. Sprawę należy załatwić pozytywnie i o to ponownie proszę. Nie może być tak, że odpowiedzialne służby nie chcą zająć się sprawą.

968/XLVII/06 - dlaczego nie udzielono mi odpowiedzi na interpelację o potrzebie oświetlenia chodnik na odcinku od sklepu "Biedronka" wzdłuż płotu przy szpitalu, aż do budynku mieszkalnego przy ul Grunwaldzkiej nr 16 - 26 w Gryfinie?

Magdalena Chmura - Nycz
969/XLVII/06
- z informacji p. Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady zrozumiałam, że nie będzie już przetargu na publikowanie ogłoszeń w dziennikach lokalnych. Czy dobrze zrozumiałam? Nie wyobrażam sobie, aby nasi mieszkańcy nie wiedzieli co dzieje się w gminie, które grunty przeznaczone są do sprzedaży, jakie oferty pracy pojawiły się w naszym urzędzie. Takie wiadomości powinny ukazywać się w prasie lokalnej. Proszę o wyjaśnienie sprawy.

970/XLVII/06 - otrzymałam informację w sprawie modernizacji i budowy instalacji elektrycznych w obiektach naszego urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych gminy za 2004 rok. Proszę o przedstawienie mi na takiej informacji za 2005 rok. Chciałabym wiedzieć w jakim trybie zostali wyłonieni wykonawcy, za jaką kwotę oraz jaki był przebieg całej procedury przetargowej.

971/XLVII/06 - trwa bardzo mroźna zima i dlatego proszę p. Burmistrza oraz p. Dyrektor OPS aby z szczególną troską podchodzili do osób, które proszą o pieniądze na opał. Należy zrobić wszystko, aby na ten cel nie zabrakło pieniędzy.

972/XLVII/06 - proszę o informację jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawa dotycząca p. Bienicewiczów i p. Hładki?

973/XLVII/06 - wielokrotnie były już zgłaszane interpelacje o wycięcie drzew przy ulicy Energetyków nr 2 - 8 w Gryfinie. Teren, na którym rosną drzewa należy do Spółdzielni Mieszkaniowej "Regalica". Do tej pory nic się nie zmieniło. Bardzo proszę o zajęcie się sprawą. Oczekuje pisemnych odpowiedzi na moje interpelacje.

974/XLVII/06 - z kim na dzień dzisiejszy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie podpisało porozumienie oraz umowę na wywózkę śmieci w przyszłych latach? Czy będzie to dotyczyło również wywózki śmieci na nasze wysypisko? Z tego co przedstawił nam Prezes PUK p. Rafał Mucha na poprzedniej sesji wynikało, że na początku 2000 roku kwatera była już zapełniona w 98%. Wiem, że obecnie wysypisko jest już zapełnione i nie ma gdzie wywozić śmieci. Proszę, aby p. Burmistrz publicznie, na tej sesji zapewnił mieszkańców, że w roku 2006 oraz w roku 2007 nie wzrośnie opłata za wywóz śmieci.

Radny Marek Sanecki
975/XLVII/06
- czy możliwa jest naprawa drogi przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Gryfinie? Stan drogi jest bardzo zły. W tym rejonie GTBS buduje drugi blok mieszkalny, znajduje się tam usługowy zakład samochodowy. Ponadto ww. droga służy jako łącznik pomiędzy centrum miasta, a jego południową częścią. Jeżeli to możliwe, to proszę o doraźną naprawę drogi.

Radny Artur Nycz
976/XLVII/06
- kiedy nastąpi uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej i dlaczego nie odbywa się to na dzisiejszej sesji?

Radny Zenon Trzepacz
977/XLVII/06
- nie do końca zgadzam się z odpowiedzią na moją interpelację z poprzedniej sesji w sprawie utrzymania dróg i chodników. W mojej interpelacji pytałem również o tereny wiejskie, a w szczególności o Radziszewo i Daleszewo, gdzie właścicielem działek jest gmina, a działki przylegają do drogi krajowej. Nikt nie odgarnia śniegu na tych drogach. Obecnie przejście po chodniku jest niemożliwe. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Maciej Szabałkin
978/XLVII/06
- w odpowiedzi na moja interpelację z poprzedniej sesji napisano, że w dniu 26 sierpnia 2005 r. unieważniony został przetarg nieograniczony na publikowanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta i Gminy, gdyż był obarczony wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. Warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zapewniały zachowania zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Z tego co wiem, to przetarg ogłoszony w lipcu bazował na specyfikacji, na podstawie której były zawierane umowy. Brano pod uwagę cenę oraz nakład gazety. Przez okres dwóch lat były zawierane umowy. Czy specyfikacja była zmieniana, że p. Burmistrz uznał, iż należy unieważnić przetarg? Czy też przez dwa lata wstecz zawierano umowy nie mając do tego podstawy prawnej i dlatego p. Burmistrz uznał, że przetarg należy unieważnić?

Radny Jan Bielecki
979/XLVII/06
- jakiś czas temu zgłaszałem interpelacje o utworzenie parkingu przy budynku OIOM - u w Gryfinie. Z tego co wiem, to OIOM - u już nie ma, a nadal obowiązuje zakaż wjazdu na tę ulicę. Uważam, że na tej ulicy można wprowadzić ruch jednokierunkowy, a przez to powstanie wiele miejsc parkingowych. Proszę o rozważenie mojej propozycji.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach
980/XLVII/06
- przy ul. Kolejowej w Gryfinie był ustawiony znak zakazujący wjazdu w ulicę przy garażach, ponieważ jest to ulica zamknięta. Ustawione były również kwietniki uniemożliwiające wjazd w tę ulicę. Obecnie nie ma tam ani znaku zakazu wjazdu, ani kwietników, które zniszczono. Kierowcy nie znający tego terenu wjeżdżają w ulicę zamkniętą. Proszę o zajęcie się sprawą.

981/XLVII/06 - byłem na spotkaniu w Żabnicy, na którym mieszkańcy zgłosili potrzebę budowy chodników przy ulicy Długiej oraz 3 Maja. Dzieci z tego rejonu chodzą do szkoły ulicą, którą jeżdżą samochody ciężarowe z drewnem, co stwarza duże zagrożenie na drodze. Należy wystąpić do powiatu o zajęcie się sprawą.