Porządek obrad

Porządek obrad XLVII  sesji  Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 stycznia   2006 r. o godz. 900.


I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów z XLV i XLVI sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

VI. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2005 rok - DRUK  Nr 1/XLVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Zatwierdzenie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r. - DRUK Nr 2/XLVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Zmiany budżetu gminy na 2006 r. - DRUK Nr 3/XLVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino - DRUK Nr 4/XLVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości  gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Pniewo - DRUK Nr 5/XLVII,
 2. nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od osoby fizycznej, gruntu położonego w obrębie Radziszewo - DRUK Nr 5-1/XLVII.

odrębnie do każdego projektu uchwały

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

XI. Przyjęcie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach  oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w roku 2006 - DRUK Nr 6/XLVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia zasad partycypacji opłatach przyłączeniowych  gazu dla mieszkańców miejscowości Pniewo i Żórawki - DRUK Nr 7/XLVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XIV. Wolne wnioski i informacje.