Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na  XLI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu  29 września  2005r.


Interpelacje i zapytania radnych:

Radny Jan Kozłowski
864/XLI/05
- w nawiązaniu do złożonej dwa miesiące temu interpelacji w sprawie budowy chodnika w Krzypnicy chciałbym zapytać, na jakim etapie jest realizacja inwestycji?

Radny Antoni Rak
865/XLI/05
- w październiku tego roku minie 3 lata, kiedy do Starostwa Powiatowego został skierowany wniosek mieszkańców bloku przy ul. Energetyków 2 - 8, dotyczący montażu na ul. Bałtyckiej - Energetyków progów zwalniających dla samochodów. Samochody jeżdżąc z dużą prędkością stanowią zagrożenie dla bawiących się na podwórku dzieci. Mieszkańcy prosili także o ustawienie na tym odcinku znaków "strefa zamieszkania". Wniosek ten datowany jest na 25 października 2002 r. Do tej pory sprawa nie została załatwiona. W imieniu mieszkańców proszę o zajęcie się sprawą.

866/XLI/05 - proszę o rozważenie możliwości zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie środków na zakup nowego busa dla ZEAS-u. Obecnie ZEAS posiada dwa samochody: nowy, zakupiony przy udziale środków PFRON-u, służący do przewozu dzieci niepełnosprawnych, codziennie przewożonych jest tym samochodem 8 dzieci. Drugi samochód ma już około 10 lat i przebieg ponad 200.000 km, służy on do przewozu do szkół dzieci, głównie z miejscowości wiejskich - Szczawno i Żórawie, w bieżącym roku szkolnym dowożonych jest 13 dzieci. Najkorzystniejszy byłby zakup busa 15-18 osobowego ze względu na szybki rozwój tych miejscowości.

Radny Stanisław Strzelczyk
867/XLI/05
- czy korzystając z obecności na sesji Rady Pani Starosty Ewy De La Torre możemy uzyskać informacje na temat aktualnej sytuacji zpitala powiatowego?

868/XLI/05 - w związku z niedawną sytuacją, jaka miała miejsce na ul. Łużyckiej - mowa o znalezionym niewybuchu, kiedy miasto na kilka godzin zostało całkowicie zablokowane - czy są jakieś koncepcje stworzenia drogi alternatywnej do ul. Łużyckiej? Uważam że w tej chwili stworzenie takiej drogi jest dla Gryfina priorytetem. Ja jechałem w tym czasie polną drogą wzdłuż torów kolejowych i dalej ul. Słoneczną - może należałoby wziąć tę drogę pod uwagę, może należałoby rozważyć wykorzystanie drogi za torami wzdłuż ogrodów działkowych. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Józef Gutkowski
869/XLI/05
- w sprawozdaniu międzysesyjnym Pan Burmistrz podał informację, że trwają prace projektowe dotyczące budowy drogi przy ul. Kościelnej w Chwarstnicy. W Wydziale Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji uzyskałem zapewnienie, że na początku października rozpoczną się już na tym odcinku roboty. Dlaczego więc trwają jeszcze prace projektowe?

870/XLI/05 - przy zjeździe do miejscowości Osuch po prawej stronie przez grunt pani Pech, obecnie oddany w dzierżawę, biegnie w kierunku lasu polna droga, będąca własnością gminy, którą obecny dzierżawca zaorał. Mieszkańcy Chwarstnicy i Sobieradza proszą o zajęcie się sprawą i przywrócenie tej drogi.

Radny Zenon Trzepacz
871/XLI/05
- chciałbym nawiązać do spotkania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, na którym zostały ze strony Dyrektora GDDKiA powzięte pewne zobowiązania inwestycyjne, a tymczasem przeczytałem w prasie, że GDDKiA inwestuje na południu Powiatu. Proszę, aby Burmistrz i Rada Miejska podjęła bardziej zdecydowane działania w stosunku do GDDKiA celem realizacji tych zobowiązań, o których była mowa na spotkaniu - mam na myśli m.in. remont ul. Łużyckiej.

Radny Artur Nycz
872/XLI/05
- uzupełniając interpelację radnego Trzepacza proponuję, żebyśmy podjęli działania w sprawie budowy obwodnicy ulicy Łużyckiej.

Radny Mieczysław Sawaryn
873/XLI/05
- klika miesięcy temu padła deklaracja, że w miesiącu październiku w miejscowości Pniewo zostaną zakończone prace dotyczące budowy gazociągu. Dlaczego gazociąg nie funkcjonuje i inwestycja nie jest rozpoczęta? Co dzieje się z pieniędzmi wpłaconymi przez mieszkańców na budowę gazociągu?

874/XLI/05 - chciałbym wiedzieć, na jakim etapie znajduje się budowa kanalizacji w Pniewie.

875/XLI/05 - chciałbym wiedzieć czy na terenie tzw. Grajdołka zostanie postawiony plac zabaw dla dzieci?

Radna Krystyna Gazdecka
876/XLI/05
- w czerwcu zgłosiłam interpelację w sprawie dokonania regulacji płac pracowników administracji i obsługi w oświacie. Dostałam odpowiedź następującej treści: "działania związane z regulacją płac przy jednoczesnym dostosowaniu do nowych przepisów rozpoczną się w sierpniu br." Przepisy te weszły w życie z dniem 1 września. Proszę o odpowiedź, co w tej sytuacji dzieje się w sprawie regulacji płac?

Radna Magdalena Chmura-Nycz
877/XLI/05
- jaki okres obejmuje przeprowadzana w Urzędzie kontrola Najwyższej Izby Kontroli i co jest jej przedmiotem? Czy Rada Miejska może wnioskować do NIK o zbadanie określonych obszarów ryzyka, w których mogą wystąpić nieprawidłowości?

878/XLI/05 - chciałabym zapytać, na jakim etapie jest w tej chwili postępowanie w sprawie zakupu Peugeota 607. Czy prawdą jest, że zostały już przedstawione w tej sprawie zarzuty?

Radny Artur Nycz
879/XLI/05
- na ul. Słowiańskiej pomiędzy wieżowcami miał zostać postawiony plac zabaw. W jego budowę miały zaangażować się Spółdzielnia Mieszkaniowa "Regalica", GTBS oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dolna Odra". Dlaczego do tej chwili placu zabaw tam nie ma? Czy dlatego, że któryś z zainteresowanych podmiotów się wycofał? Czy w naszej gminie nie można byłoby wygospodarować kilkuset złoty na plac zabaw dla dzieci?

Radny Zdzisław Kmieciak
880/XLI/05
- w miejscowości Nowe Brynki na odcinku od posesji nr 9 do nr 11 jest załamany chodnik. Proszę o zajęcie się sprawą.

881/XLI/05 - w miejscowości Nowe Brynki zatoczka autobusowa jest załamana, utworzyła się duża dziura. Proszę o zajęcie się sprawą.

882/XLI/05 - w miejscowości Czepino jest bardzo niebezpieczny wyjazd z ul. Morenowej oraz ul. Piaskowej. Proszę o ustawienie tam luster.

883/XLI/05 - w drodze krajowej nr 31 została ostatnio dokonana regulacja wysokości studzienek kanalizacji deszczowej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Chciałbym zapytać, kiedy zostanie dokonana regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej?

884/XLI/05 - przy posesji nr 51 w Czepinie z drzew rosnących przy drodze gminnej spadają liście tak, że właściciel posesji nie jest w stanie sobie dać rady z ich uprzątaniem. Była złożona prośba o dokonanie przycinki tych drzew, otrzymałem zapewnienie, że drzewa zostaną przycięte. Mam prośbę o sprzątanie tego odcinka drogi przez PUK tak jak jest sprzątana cała droga krajowa.

885/XLI/05 - w miejscowości Czepino do budynków od nr 65 do 69, które są położone poniżej poziomu drogi przy najmniejszym deszczu do wewnątrz dostaje się woda. Pracownicy GDDKiA uznali, że konieczne jest zrobienie z pleksy zapory w chodniku, żeby zablokować napływającą wodę. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Marek Sanecki
886/XLI/05
- w sprawozdaniu z prac Burmistrza znalazłem informację, że zostały rozbudowane ścieżki rowerowe i edukacyjne. Nie wiem, gdzie rozbudowano te ścieżki, a należałoby ogłosić, w których miejscach zostały one rozbudowane. Proszę o podjęcie działań mających na celu opracowanie i przyjęcie programu rozbudowy ścieżek rowerowych w gminie Gryfino.

Radny Czesław Kapusta
887/XLI/05
- w miejscowości Gardno oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w bliskiej odległości od zabudowań. Fetor, jaki dobywa się z oczyszczalni jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców okolicznych budynków. W ostatnim czasie zjawisko to nasila się. Proszę o zajęcie się sprawą.

888/XLI/05 - ponownie proszę o załatwienie sprawy przejęcia od PEC pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnię dla sportowców w Gardnie.

889/XLI/05 - droga polna między Wełtyniem a Starymi Brynkami przy opadach deszczu staje się błotnista i nieprzejezdna, droga służy rolnikom jako droga dojazdowa do pól. Proszę o zajęcie się sprawą.

890/XLI/05 - wraz z panią sołtys Wirowa proszę o budowę chodników wzdłuż drogi w tej miejscowości. Droga jest wąska i z uwagi na to ruch pieszych jest utrudniony.

Radny Jan Kozłowski
891/XLI/05
- na drodze powiatowej łączącej miejscowości Chlebowo i Daleszewo w obrębie przystanku autobusowego w Starych Brynkach utworzyło się zastoisko wody. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radna Lidia Karzyńska-Karpierz
892/XLI/05
- proszę o wywieszenie w Biurze Obsługi Interesanta tablicy informacyjnej z numerami pokoi w Urzędzie. W przypadku, kiedy tworzy się kolejka, interesanci, którzy wiedzą gdzie się chcą udać, niepotrzebnie oczekują na informację o numerze pokoju.

893/XLI/05 - proszę o zajęcie się sprawą poprawy warunków parkowania przy ul. Energetyków - przy Targowisku Miejskim. Bardzo ciężko jest tam wjechać na parking, należałoby choćby wyrównać ten odcinek.

Radny Kazimierz Płonka
894/XLI/05
- proszę o zainstalowanie progów zwalniających na ul. Słowiańskiej, między wieżowcami i blokiem GTBS-u.

895/XLI/05 - proszę o zajęcie się sprawą likwidacji muldy przy stacji paliw w Gryfinie.

896/XLI/05 - otrzymałem zapewnienie z Powiatowego Zarządu Dróg oraz ze strony członka Zarządu Powiatu Pana Adama Nycza, że prace remontowe drogi do Szczawna rozpoczną się w miesiącu sierpniu. W sprawie remontu tej drogi nic się w tej chwili nie dzieje. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Jan Bielecki
897/XLI/05
- w ubiegłym roku zostały wyleczone prawie wszystkie kasztany na terenie gminy. Na Górnym Tarasie od cmentarza w stronę ul. Krasińskiego do ul. Iwaszkiewicza jest ponad 25 młodych kasztanów, są to 15 letnie drzewa, wszystkie są zarażone, należałoby je też uratować. Proszę o zajęcie się sprawą.

898/XLI/05 - brak miejsc parkingowych powoduje, że na ul. Żeromskiego między ul. Asnyka a ul. Sienkiewicza parkowane są samochody i na tej ulicy było już kilka stłuczek. Ul. Żeromskiego w dalszej części między ul. Sienkiewicza a ul. Wyspiańskiego jest jednokierunkowa. Odcinek między ul. Asnyka a ul. Sienkiewicza należałoby również zrobić jednokierunkowy, wtedy można by było bez kłopotów na tej ulicy parkować samochody. Proszę o zajęcie się sprawą.