Porządek obrad

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 25 listopada 2004 r. o godz. 900.


I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XXVII sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Określenie wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od  nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze  Gminy Gryfino - DRUK Nr 1/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Uchwalenie Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego w Gryfinie - DRUK Nr 2/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata - DRUK Nr 3/XXVIII,
 2. ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino,  na cele rolne i nierolne, na okres dłuższy niż 3 lata - DRUK Nr 3-1/XXVIII.

odrębnie do każdego projektu uchwały:

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 1. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 2 oraz jej zbycia na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. - DRUK Nr 4/XXVIII,
 2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości  zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Podgórnej nr 1 - działka nr 208 -  DRUK Nr 4-1/XXVIII, 
 3. udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych,  stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 4-2/XXVIII.

odrębnie do każdego projektu uchwały:

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Zmiana budżetu gminy na 2004 rok - DRUK Nr 5/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Zmiana planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na 2004 r. - DRUK Nr 6/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Aktualizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino -  DRUK Nr 8/XXVIII. 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych:

 1. Wojewody Zachodniopomorskiego - DRUK Nr 9/XXVIII,
 2. Burmistrza Miasta i Gminy - DRUK Nr 10/XXVIII,
 3. Przewodniczącego Rady Miejskiej - DRUK Nr 11/XXVIII,
 4. Naczelnika Urzędu Skarbowego - DRUK Nr 12/XXVIII.

XIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XIV. Wolne wnioski i informacje.