Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na  XXII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu   27  maja 2004r.


Radny Antoni Rak
455/XXII/04 
- dobiega końca miesiąc maj,  a jeszcze nie wszędzie wykoszono trawę.   Należy jak najszybciej wykosić trawę na skarpie przy  ulicy   Sprzymierzonych i Kolejowej w Gryfinie, przy drodze na  trasie Gryfino-Mescherin, przy bulwarze w Gryfinie oraz przy ulicach  Tadeusza  Kościuszki i Kościelnej.

456/XXII/04 -  należy pomyśleć o zainstalowaniu sygnalizacji  świetlnej u zbiegu ulic Piastów i Bolesława Chrobrego w Gryfinie. Otwarto granicę  dla samochodów osobowych na trasie Gryfino – Mescherin. Dlatego  też   ruch samochodowy na tym skrzyżowaniu jest duży i tworzą  się korki.

457/XXII/04 -  należy podjąć działania   w sprawie  zainstalowania sygnalizacji świetlnej  u zbiegu ulic Wojska Polskiego - Hugo Kołłątaja -  Zygmunta  Krasińskiego w Gryfinie.

458/XXII/04 - należy zamontować sygnalizację świetlną przy  przejściu dla pieszych w okolicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w  Gryfinie. Sygnalizacja świetlna powinna działać wraz z rozpoczęciem  roku szkolnego, tj. od 1 września  br.

459/XXII/04 -  mieszkańcy ulicy Przytulnej w Gryfinie proszą  o ustawienie w tym  rejonie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych. Proszę o zajęcie się  sprawą.

460/XXII/04 -  Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa  Publicznego wizytowała  ośrodki wypoczynkowe znajdujące się na naszym  terenie. Jednym  z ładniejszych będzie Ośrodek Wypoczynkowy w  Wirowie odkupiony od DOKP przez osobę prywatną. Uważam, że gmina powinna pomóc finansowo przy remoncie  tego Ośrodka. Ponadto trzeba zorganizować dowóz do ośrodków wypoczynkowych  w okresie letnim. Należy zainteresować sprawą prywatnych  przedsiębiorców. Proszę również radnego Kazimierza Fischbacha,  by wspólnie z przedstawicielem gminy podjęli działania mające  na celu  uruchomienie w okresie letnim linii kolejowej do Wirowa.

461/XXII/04 -  przy cmentarzu wojennym u zbiegu ulic Hugo  Kołłątaja i Wojska  Polskiego w Gryfinie nawieziono gruzu, który należy rozplantować.  Należy również ustawić tablicę z napisem o zakazie wysypywania  w tym miejscu różnego rodzaju odpadów.

Radny Jan Kozłowski
462/XXII/04 - 
już od trzech lat interpeluję o usunięcie  zastoisk wodnych na drodze  powiatowej na odcinku od Daleszewa do  Brynek. Wszyscy wiedzą,  że stan drogi jest bardzo zły i może tam dojść do wypadku.  Odbyły się trzy spotkania w tej sprawie z udziałem Dyrektora  p. Dzioka  oraz przedstawicielami PEKUM Otrzymałem odpowiedź,  że w tym roku zadanie będzie wykonane. Jednak do tej  pory nic nie  zrobiono. Bardzo proszę, by Starosta Powiatu Gryfińskiego  p. Ewa de la Torre zajęła stanowisko w tej sprawie. 

Radna Janina Nikitińska 
463/XXII/04 
- kiedy zostanie zakończona renowacja boiska sportowego,  na którym  odbywały się uroczystości związane z 750 – leciem Gryfina?  Znana jest mi ofiarna praca pracowników PUK-u, ale ze względu na skalę  problemu jest ona niewystarczająca.

464/XXII/04 -  z budżetu gminy wydajemy co miesiąc 80  tys. zł na utrzymanie obiektów sportowych. Dlaczego więc ich stan taki zły? 

465/XXII/04  - na ulicy Pomorskiej w Gryfinie ustawiono kosze  na śmiecie tylko przy cmentarzu. Na pozostałej długości ulicy nie ma ani jednego  kosza.Proszę o ustawienie koszy na pozostałej długości ulicy.

466/XXII/04 -  przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie nie ma ustawionej  ani jednej ławki, na której można by odpocząć. Uważam, że zasadnym było  by ustawienie ławek przy sklepie. Zasadnym wydaje się również zamontowanie desek na murku przy cmentarzu. W ten sposób  bez większego wydatku finansowego powstały by ławki przy cmentarzu.

Radny Jacek Warda
467/XXII/04 - 
mieszkańcy ulicy Słowiańskiej w Gryfinie proszą  o zamontowanie progów spowalniających, wykonanie oświetlenia ulicznego  oraz o zagospodarowanie tej ulicy. Kiedy gmina zamierza wykonać  te zadania? Proszę o odpowiedź na piśmie.

Radna Krystyna Gazdecka - jeżeli chodzi o progi spowalniające,  to otrzymałam odpowiedź z Powiatowego Rejonu Dróg Publicznych,  że progi będą zamontowane.

468/XXII/04 -  w okolicy wieżowców w Gryfinie gromadzi się  młodzież. Jest tam bardzo niebezpiecznie. Należy wzmóc patrole Policji oraz  Straży Miejskiej w tym rejonie.

Radna Krystyna Gazdecka 
469/XXII/04 -  u  zbiegu ulic  Flisaczej i Targowej znajdują  się trzy schodki, które prowadzą donikąd. Dalej trzeba zejść po skarpie. Teren jest  zaniedbany. Proszę o rozważenie możliwości wykonania tam ciągów pieszych.

Radny Kazimierz Fischbach
470/XXII/04 - 
najstarszym blokiem mieszkalnym na Górnym Tarasie  w Gryfinie jest  blok przy ul. Adama Asnyka od nr 2 do nr 8. Kiedy przewiduje  się ocieplenie tego budynki?

471/XXII/04 -  w okolicy bloku mieszkalnego przy ul. Adama  Asnyka w Gryfinie od  nr 1 do nr 7 jest wyrwa. Od czterech miesięcy nie  mogę doprosić się  usunięcia jej. Zarząd  Dróg Publicznych nie chce zająć się naprawą. Twierdzi, że jest droga  powiatowa. Wyrwa znajduje się przy studzience kanalizacyjnej i stanowi  duże  zagrożenie. Proszę o zajęcie się sprawą, bo może tam dojść  do wypadku.

Radny Mieczysław Sawaryn
472/XXII/04 -
w bardzo złym stanie są chodniki przy ul. Adama  Asnyka w Gryfinie,  co stwarza duże zagrożenie dla osób przechodzących tamtędy. W ostatnim czasie wykonano dwie nakładki od ul. Adama Asnyka  do domków jednorodzinnych. Nakładki miały być z polbruku,  a wykonano je z ażurowych płyt betonowych. Utrudnia  to dojście do domów kobietom w obuwiu na obcasach.   Należy podjąć działania mające na celu wykonanie nakładki,  po której będą mogły dojść bezpiecznie do domu. Apeluję o  zajęcie się sprawą.

473/XXII/04 -  przy łączniku biegnącym od ul. Zygmunta  Krasińskiego w Gryfinie w kierunku sklepu Netto zapadły się betonowe płyty. Mieszkańcy  tego rejonu proszą o podanie terminu, kiedy zostanie naprawiona  droga?

474/XXII/04 -  czy władze miasta planują  w najbliższym  czasie  wykonanie nowych  chodników przy osiedlu domków jednorodzinnych od ulicy  Adama Asnyka w kierunku tzw. „Grajdołka”? Chodniki, które tam  są rozlasowały się i przez to powstały dziury. Prawdopodobnie  słabej  jakości był cement, z którego zostały wykonane.

Radna Magdalena Chmura - Nycz
475/XXII/04 - 
w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy Informację  Burmistrza o pracach  podejmowanych w okresie  międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.  We wcześniejszych Informacjach były ujęte tabele z  imionami  i nazwiskami osób, którym umorzono podatek. Proszę, aby  takie tabele były ujmowane w przyszłych sprawozdaniach.

476/XXII/04 -  na poprzedniej sesji omawialiśmy działalność  OPS w Gryfinie.  Dlaczego na dzisiejszą sesję nie przygotowano projektu  uchwały  w sprawie przekazania brakujących środków finansowych dla  OPS.  Z dniem 1 maja br. zmieniła się ustawa o świadczeniach  rodzinnych.  Dotyczy ona wypłacania zasiłków rodzicom samotnie wychowującym  dzieci, które studiują na uczelniach wyższych. Proszę  o informację,  jak duży jest to problem? Wnioskuję, aby z budżetu  gminy przekazać  na to zadanie większą kwotę, by w przyszłości nie  zabrakło pieniędzy  na wypłatę tego zasiłku.

477/XXII/04 -  jakie są plany związane z prywatyzacją PUK  w Gryfinie? Jeżeli nie będzie prywatyzacji, to oczekuję zaprzeczenia w prasie. Gdyby  jednak podjęto decyzję o prywatyzacji, to kiedy to nastąpi, na  jakich zasadach  i jakie skutki wywoła prywatyzacja w sferze zatrudnienia?

478/XXII/04 -  w Biuletynu Informacji Publicznej w Gryfinie  ukazała się informacja, że od 26 kwietnia br. obowiązuje nowy Regulamin Organizacyjny  Urzędu. Ze zdziwieniem przeczytałam, że w regulaminie przewidziano  etat dla drugiego zastępcy burmistrza. Czy Pan Burmistrz zamierza  przywrócić to stanowisko? W swoich oświadczeniach mówił  Pan, że  niepotrzebny jest drugi zastępca. Planuje się zmniejszyć  zatrudnienie i obniżyć koszty w urzędzie. Kiedy zamierza Pan powołać  drugiego  burmistrza, a jeżeli nie to po co ujęto to stanowisko   w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu?

479/XXII/04  - ostatnio wiele emocji również prasowych wzbudza  kwestia zakupu  i użytkowania środków  trwałych w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino. Proszę o odpowiedź na następujące  pytania: 

  1. kiedy i gdzie zamówiono, a następnie zakupiono nowy  samochód  Pana Burmistrza?
  2. czy w roku 2003 dokonano przedpłaty na zakup samochodu?
  3. w jakim trybie dokonano zakupu samochodu w świetle ustawy   o zamówieniach publicznych? W BIP nie ma żadnej  informacji   w tej sprawie.
  4. ile wydano pieniędzy na remont poprzedniego samochodu, tj. Opla  Omegi? Czy to prawda, ze za remont zapłacono  około 20 tys. zł.  Korzystając z ustawy o finansach publicznych i  z zasady o jawności finansów publicznych bardzo proszę  o przygotowanie  kopii faktur dotyczących modernizacji i remontów  poprzedniego samochodu Opla Omegi.
  5. za jaką cenę sprzedano Opla Omegę i w jakim  trybie? Czy  dotrzymano wszystkich procedur związanych z zamówieniami publicznymi? W BIP nie było ogłoszonego przetargu  na sprzedaż  samochodu.
  6. ile kilometrów przejechał samochód Opel Omega  w 2003 roku?

480/XXII/04 -  w związku z aferą medialną jaka została  wywołana w sprawie mebli  z Urzędu Stanu Cywilnego proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • kiedy ostatnio przeprowadzono w Urzędzie Miasta i Gminy  inwentaryzację majątku, w  tym środków trwałych? Zgadzam się z radnym p. Maciejem Szabałkinem, że niepotrzebnie  wydatkowano ponad 20 tys. zł na zakup nowych mebli,  gdyż  można było odzyskać stare. Przecież na starych meblach  są tabliczki  z nazwą Urzędu.  
  • w jakim trybie wybrano dostawcę nowych mebli do Urzędu  Stanu Cywilnego? Myślę, że zrobiono to zgodnie z przepisami.  W BIP nie było ogłoszenia w tej sprawie.  Wnioskuję o zwrócenie starych mebli do Urzędu Miasta  i Gminy.Radni będą mogli zobaczyć antyczne meble.

481/XXII/04 -  mamy już za sobą bogate w imprezy oraz  niezwykle kosztowne  obchody Dni Gryfina. Była to największa impreza promująca  miasto. Co roku z funduszy  przeznaczonych na gryfińskie imprezy realizowane były zlecenia kierowane do artystów i plastyków. Tak było  i w tym roku. Ogłoszono konkurs na prace plastyczne, które miały  być wykorzystane do kart kalendarza. Wyróżniono jedną z prac  plastycznych ucznia z Gimnazjum Tadeusza Lipki. Pracę tę wykorzystano  jako oficjalny plakat na Dni Gryfina. Pracę powielono na ulotkach,  plakatach, modułach reklamowych aby promowała nasze miasto. Jednak  autora tej pracy uhonorowano w żaden sposób. Podczas obchodów Dni  Gryfina  było wiele możliwości by przedstawić mieszkańcom młodego  plastyka. Uważam, że nie tak powinna wyglądać promocja i docenianie  młodych talentów. Organizatorzy nie doceniają wyróżniających się  przedstawicieli młodego pokolenia, które z dużym zaangażowaniem włącza  się w życie Gryfina.   Wnioskuję o naprawienie błędu poprzez uhonorowanie autora  pracy plastycznej na przyszłej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.

Radny Janusz Skrzypiński
482/XXII/04 - 
odwleka się rozpoczęcie inwestycji związanej  z budową gazociągu  oraz sieci kanalizacyjnej w Pniewie i Żórawkach. Mieszkańcy  tych  miejscowości chcą wiedzieć czy inwestycje zostaną rozpoczęta,  a jeżeli  tak to kiedy? Osoby, które postanowiły wybudować tam swoje domy nie wiedzą, czy maja budować szamba oraz instalację gazową, czy nie? Proszę o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami w/w  miejscowości,  na którym należy przedstawić kalendarium budowy gazociągu.  Część  kosztów związanych z wykonaniem zadania pokryją sami  mieszkańcy. Chcą więc wiedzieć ile będzie wynosił ich udział? Na to spotkanie należy poprosić przedstawiciela Gazowni.

483/XXII/04 -  w budżecie gminy na ten  rok zaplanowano  środki finansowe na dokończenie kanalizacji w miejscowości Dołgie.  Do sieci nie są podłączone jeszcze trzy obiekty. Na jakim etapie jest  realizacja tego zadania?

484/XXII/04 -  mieszkańcy sołectwa Steklinko proszą o podanie  docelowego terminu remontu drogi żużlowej poprzez wyrównanie jej i utwardzenie.

485/XXII/04 -  na drodze łączącej Sobiemyśl z główna  droga powiatową  powstały ubytki. Proszę o naprawę drogi, a następnie wykonanie  konserwacji na całym odcinku poprzez wylanie masy bitumicznej i  wysypanie grysem. Przyczyni się to do przedłużenia trwałości drogi.

486/XXII/04 -  powołane zostało sołectwo Parsówek.  W  jak najszybszym terminie należy zorganizować zebranie w Parsówku, na którym zostanie  wybrany sołtys oraz Rada Sołecka.

Radny Zdzisław Kmieciak
487/XXII/04 -
proszę o wystąpienie   do Komendanta Straży  Granicznej z zapytaniem, jak długo polski obywatel będzie dyskryminowany przez naszą  Straż Graniczną? Jesteśmy już w Unii Europejskiej, a gryfiński  przedsiębiorca chcący przekroczyć przejście graniczne w Rosówku zostaje  cofnięty na przejście dla samochodów ciężarowych z tego powodu, że w samochodzie osobowym zamontowana jest krata. Natomiast w Meschelin samochód przejeżdża granicę bez problemu. Uznawanie samochodu osobowego  za  ciężarowy jest czystą głupotą. Dlaczego na jednym przejściu  granicznym  przeznaczonym dla samochodów osobowych takie samochody są  przepuszczane, a na innym nie?

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - nie jest to głupota.  Taki zapis widnieje w dokumentach dlatego, że prywatna osoba tak zarejestrowała swój  samochód w Wydziale Komunikacji. Przejście w Rosówku i Mescherinie  jest dla samochodów osobowych. Samochody ciężarowe mogą przekraczać  granicę w Krajniku i Kołbaskowie. 

488/XXII/04 - dziesięć dni temu wykonawca kanalizacji firma  BUDIMEX oraz  podwykonawcy spotkali się u Państwa Lipków w sprawie naprawy  ogrodzenia, które zostało zniszczone podczas wykonywania zadania. spotkaniu uczestniczył przedstawiciel gminy. Wszyscy stwierdzili,  że ogrodzenie należy naprawić. W dniu dzisiejszym zadzwoniła  do mnie Pani Lipkowa i powiedziała, że jakiś kierownik z firmy  podwykonawczej  poinformował ją, iż ogrodzenie nie będzie naprawione bo  gmina nie chce za to zapłacić Nie rozumiem dlaczego za naprawę ma  zapłacić  gmina skoro płot uszkodziła firma wykonująca kanalizację?   Do końca   maja miała być naprawiona szkoda. Proszę o zajęcie się  sprawą.

489/XXII/04 - do końca maja miały być usunięte usterki  na drodze nr 31. Do tej pory nic się tam nie dzieje. Kiedy zostaną usunięte  usterki?

Radny Ireneusz Sochaj
490/XXII/04 - 
na drodze dojazdowej do przejścia granicznego  w Mescherin kierowcy  jeżdżą z nadmierną prędkością. proszę, aby Policja  zwiększyła kontrolę na tym odcinku drogi.

491/XXII/04 -  kto ustawił znak drogowy ograniczający prędkość  prze Pniewo do 40 km/godz? Nie ma tam ruchu pieszych, a ponadto obowiązuje  przepis ograniczający prędkość samochodów do 50 km/godz.  przez teren  zabudowany. Uważam, że ograniczenie prędkości do 40 km/godz.  jest  absurdem. Proszę o podjęcie działań mających na celu  usunięcie tego     ograniczenia. 
Interpelacje poparł radny Kazimierz Płonka.

492/XXII/04  - kiedy zostanie uprzątnięta trawa ze ścieżki  rowerowej w Gryfinie?

493/XXII/04 -  w tym roku miała być roku miała  być  wykonana   modernizacja ulic Podgórnej i Mieszka I w Gryfinie. Do tej pory nic  się nie dzieje.  Mieszkańcy w/w ulic pytają, czy będzie wykonana  modernizacja? Jeżeli tak,  to kiedy, a jeżeli nie to należy załatać  dziury w jezdni.

494/XXII/04 -  wadliwie działa sygnalizacja świetlna w okolicy  Szkoły Specjalnej przy ulicy Łużyckiej w Gryfinie. Ponadto chcę nadmienić, że na krótkim odcinku drogi są  tam dwie sygnalizacje świetlne i każda działa inaczej. Przy tak  działającej sygnalizacji nie trudno o wypadek. Proszę o zajęcie  się  sprawą.

Radny Jan Bielecki
495/XXII/04 - 
jadąc do Mescherina zauważyłem, że na drodze  przed drugim mostem w Parku Krajoznawczym ustawiony jest znak drogowy z  napisem  „Gryfino”. Znak ustawiono nie na naszym gruncie. Nie  wiem dlaczego  ustawiono znak na gruntach Gminy Widuchowa? Proszę o zajęcie  się sprawą.

Radny Kazimierz Płonka
496/XXI/04 - 
droga dojazdowa do Szczawna i dalej przez  Szczawno i Żórawie jest w bardzo złym stanie, a szczególnie przy mostku koło starego  młyna. O naprawę tej drogi proszę już od dawna, ale do tej  pory nic nie zrobiono. Droga jest w coraz gorszym stanie. Po raz kolejny  proszę o naprawę drogi.

Radny Czesław Kapusta 
497/XXII/04 - 
należy przywrócić istnienie polnej drogi pomiędzy  Mielenkiem   i Wirówkiem. Zawsze była tam droga. Obecnie właściciel  przyległych  o niej gruntów zaorał drogę. Proszę o zajęcie się  sprawą.

498/XXII/04 - podczas eksploatacji kruszywa samochody ciężarowe  jadące do kopalni zniszczyły drogę przy ul. Grunwaldzkiej w Wełtyniu. Proszę  o naprawę drogi. 

Radny Artur Nycz 
499/XXII/04 - 
mieszkańcy wieżowców w Gryfinie proszą o  utworzenie w tym rejonie  placu zabaw dla dzieci takiego, jakie są w innych częściach  miasta. Prezesi GTBS oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” przychylnie odnoszą się do tego zadania. Jednak terenem tym zawiaduje jeszcze  jeden zarządca, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dolna Odra.  Proszę p. Burmistrza o włączenie  się w rozmowy pomiędzy tymi podmiotami.  Chodzi o to, by Spółdzielnia Mieszkaniowa Dolna Odra  chciała partycypować w tym przedsięwzięciu. Sprawa jest pilna,  bo zbliża się okres letni i dzieci miały by gdzie się bawić.

500/XXII/04 -  jesteśmy już w Unii Europejskiej. mamy otwarte  przejście graniczne. Chciałbym dowiedzieć się  jakie są plany promocyjne  Gminy Gryfino  w zakresie pozyskania inwestorów z Unii Europejskiej? Chciałbym poznać ofertę inwestycyjną z jaką nasza gmina  zamierza wyjść do przedsiębiorców. W ostatnim czasie Goleniów pozyskał  sporo przedsiębiorców. Otrzymał również sporo ofert inwestycyjnych. Proszę o pisemną odpowiedź.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz
501/XXII/04 - 
proszę p. Burmistrza o zorganizowanie w czerwcu  br. spotkania   z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w sprawie  drogi   nr 31. O terminie spotkania należy powiadomić radnych.  Być może  zechcą wziąć udział w spotkaniu.