Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 5 października 2007 r. godz. 1300

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu nr 20/07 z posiedzenia z dnia 21.08.2007r.

II. Rozpatrzenie skargi Pani Kazimiery Dragan dot. sposobu sprawowania Zarządu Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Krasińskiego 85-95 w Gryfinie przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.