Plan pracy na 2008 r.

Załącznik nr 3 do
UCHWAŁY NR XVII/154/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 grudnia 2007r.


PLAN PRACY
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2008 rok.

Styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2007 rok.
 2. Przegląd placówek oświatowych Gminy Gryfino.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Luty
 1. Bezpieczeństwo publiczne - projekt monitoringu Gryfina, efekty „partoli dwójek”. Sprawozdanie służb porządkowych bezpieczeństwa publicznego.
 2. Dotacje gminne przeznaczone dla klubów sportowych i stowarzyszeń propagujących zdrowy styl życia poprzez sport; sukcesy sportowe.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Marzec
 1. Stan dróg gminnych, plan inwestycji i remontów doraźnych na rok 2008.
 2. Realizacja WPI.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Kwiecień
 1. Działalność TPD w roku 2008. Świetlice socjoterapeutyczne, omówienie realizacji projektu unijnego – grupy przedszkolne dla 5-latków w 2007r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Maj
 1. Bezpieczne Wakacje 2008 – przygotowanie gminnych plaż. Oferta wakacyjna GDK.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Czerwiec
 1. Sprawozdanie z działalności MOPS za 2007 rok oraz działalność bieżąca.
 2. Zapoznanie się z problemami osób niepełnosprawnych. Informacje odnośnie zatrudniania osób niepełnosprawnych w gminnych jednostkach budżetowych. Wdrażanie programu „asystent osoby niepełnosprawnej”.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Lipiec
 1. Przygotowanie gminnych placówek oświatowych na rok szkolny 2008/2009. Planowane remonty.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Sierpień
 1. Promocja Gryfina - Kino Gryf. Efekty modernizacji sprzętu poprzez pryzmat ekonomiczny, edukacyjny, rozrywkowy, promocyjny i kulturalny (sprzedaż biletów, ilość projekcji, premiery, imprezy filmowe itp.).
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Wrzesień
 1. Informacja nt. działalności Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej oraz omówienie wspólnej koncepcji planów utworzenia Muzeum Gryfińskiego.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Październik
 1. Zapoznanie się z problemem przyznawania lokali socjalnych dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - sprawy priorytetowe, okres oczekiwania, zapotrzebowania.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwal Rady Miejskiej.
Listopad
 1. Informacja nt. funkcjonowania świetlic wiejskich – filii GDK. Zajęcia ramowe, organizacja imprez integracyjnych, wpływ na podnoszenie walorów kulturalnych w poszczególnych sołectwach.
 2. Debata nad katalogiem zadań do budżetu na 2009 rok.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
Grudzień
 1. Przygotowanie zagadnień do planu pracy komisji i rady na 2009 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 

Przewodnicząca Komisji

Wanda Kmieciak