Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Tomasz Namieciński
304/XVII/07
- w budżecie gminy na 2007 rok zaplanowano środki w kwocie około 60.000 zł na projekty budowy boisk szkolnych w miejscowościach Żabnica  i Gardno. Czy Pan Burmistrz nadal podtrzymuje swój pomysł projektowania i budowy tych dwóch boisk?

305/XVII/07 – na sesji w maju 2007 r. gmina przejęła w użyczenie od Kurii budynek po byłym przedszkolu w Wysokiej Gryfińskiej, z przeznaczeniem na urządzenie świetlicy wiejskiej. Czy w budżecie gminy na 2008 rok przewidziano środki finansowe na remont tego budynku?

Radna Wanda Kmieciak
306/XVII/07
– ulica Morenowa w Czepinie jest w bardzo złym stanie stanie. Proszę  o wygospodarowanie wystarczających środków finansowych w budżecie gminy na 2008 r., aby wyremontować tą drogę.

Radna Elżbieta Kasprzyk
307/XVII/07
– swoją interpelację kieruję do Starostwa Powiatowego. Ile środków  w budżecie powiatu na 2008 rok przewidziano na utrzymanie zieleni i czystości przy drogach powiatowych na terenach wiejskich, ich utrzymanie w okresie zimowym oraz na remonty i drobne naprawy?

308/XVII/07 – remont drogi powiatowej Szczawno – Bartkowo został wykonany wadliwie.  Czy jest możliwa naprawa stanu tej drogi w ramach gwarancji?

309/XVII/07 – pisemna interpelacja radnej stanowi załącznik nr 6.

Radny Stanisław Różański
310/XVII/07
– zgłosili się do mnie mieszkańcy miejscowości Krajnik oraz Nowe Czarnowo, którzy poprosili mnie o zgłoszenie interpelacji. Twierdzą, że wśród mieszkańców tych dwóch miejscowości krąży pogłoska na temat spalarni śmieci na bazie Elektrowni Dolna Odra. Czy taka spalarnia zostanie utworzona?

311/XVII/07 – czy została wydana decyzja w sprawie deklaracji podatkowej ZEDO? Jakiej kwoty ona dotyczy? Jeżeli nie została jeszcze wydana, kiedy zostanie sporządzona?

312/XVII/07 – dotarła do mnie radosna informacja na temat internetu na terenach wiejskich. Proszę o informację w tej sprawie.

313/XVII/07 – kiedy odbędzie się odbiór inwestycji dotyczącej gazyfikacji miejscowości Pniewo?

Radny Andrzej Kułdosz
314/XVII/07
– miasto Gryfino zostało bardzo efektownie ozdobione na święta Bożego Narodzenia. Na terenach wiejskich wygląda to inaczej. Proszę  o zainstalowanie świątecznych ozdób oświetleniowych w pobliży świetlic  i szkół w miejscowościach wiejskich.