Decyzje środowiskowe
Data ogłoszenia Tytuł Aktualne
2022-05-17   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie otworu studziennego nr 1A, za przeznaczony do likwidacji zużyty otwór studzienny nr 1, oraz rekonstrukcja istniejącej studni nr 2, zlokalizowanych na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych-plejstoceńskich położonego w miejscowości Chwarstnica, gm. Gryfino”   Tak 
2022-05-17   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch bloków gazowo-parowych (CCGT) klasy 700 każdy w Elektrowni Dolna Odra”   Tak 
2022-05-11   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 77/9 w obrębie Wełtyń II w gminie Gryfino”   Tak 
2022-05-02   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Radziszewo, dz. nr 94/6 i 94/7 obręb Radziszewo 1, gm. Gryfino”   Tak 
2022-04-29   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi krajowej nr 31 na odcinku w. Radziszewo A6/31 (z węzłem) - Gryfino”   Tak 
2022-04-29   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi krajowej nr 31 na odcinku w. Radziszewo A6/31 (z węzłem) - Gryfino”   Tak 
2022-04-28   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy nominalnej farmy do 50,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 95/3, 53/6, 54 obręb Chlebowo, gmina Gryfino”   Tak 
2022-04-12   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji tankowania skroplonym gazem ziemnym LNG o wydajności tankowania 10 pojazdów na godzinę w Radziszewie”   Nie 
2022-04-08   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Radziszewo, dz. nr 94/6 i 94/7 obręb Radziszewo 1, gm. Gryfino”   Nie 
2022-03-28   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch bloków gazowo-parowych (CCGT) klasy 700 każdy w Elektrowni Dolna Odra”   Nie 
2022-03-10   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Radziszewo, dz. nr 94/6 i 94/7 obręb Radziszewo 1, gm. Gryfino"   Nie 
2022-03-04   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy nominalnej farmy do 50,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 95/3, 53/6, 54 obręb Chlebowo, gmina Gryfino”   Nie 
2022-02-24   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 77/9 w obrębie Wełtyń II w gminie Gryfino”   Nie 
2022-02-24   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji tankowania skroplonym gazem ziemnym LNG o wydajności tankowania 10 pojazdów na godzinę w Radziszewie”   Nie 
2022-02-21   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji tankowania skroplonym gazem ziemnym LNG o wydajności tankowania 10 pojazdów na godzinę w Radziszewie”   Nie 
2022-02-11   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Radziszewo, dz. nr 94/6 i 94/7 obręb Radziszewo 1, gm. Gryfino”   Nie 
2022-02-07   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy nominalnej farmy do 50,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 95/3, 53/6, 54 obręb Chlebowo, gmina Gryfino”   Nie 
2022-02-01   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 77/9 w obrębie Wełtyń II w gminie Gryfino”   Nie 
2022-02-01   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji tankowania skroplonym gazem ziemnym LNG o wydajności tankowania 10 pojazdów na godzinę w Radziszewie”   Nie 
2022-01-05   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Radziszewo, dz. nr 94/6 i 94/7 obręb Radziszewo 1, gm. Gryfino”   Nie 
2021-12-21   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 2 w obrębie Chlebowo, w gminie Gryfino”   Nie 
2021-12-17   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 MW na częściach działek nr ew. 23/5, 53/4, 95/1 obręb 0005 Chlebowo, gmina Gryfino powiat gryfiński”   Nie 
2021-12-06   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Radziszewo, dz. nr 94/6 i 94/7 obręb Radziszewo 1, gm. Gryfino”   Nie 
2021-12-03   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy nominalnej farmy do 20,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o nr 26/5 obręb Stare Brynki, gmina Gryfino”   Nie 
2021-11-22   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w obrębie Pniewo dz. 22, 23”   Nie 
2021-11-18   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 15 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 35/4 w obrębie Steklno, w gminie Gryfino”   Nie 
2021-11-18   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 2/1, 3, 5/14 w obrębie Steklinko, w gminie Gryfino”   Nie 
2021-11-15   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 2 w obrębie Chlebowo, w gminie Gryfino”   Nie 
2021-11-08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że został zebrany cały materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy nominalnej farmy do 20,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o nr 26/5 obręb Stare Brynki, gmina Gryfino”.   Nie 
2021-10-28   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi krajowej nr 31 na odcinku w. Radziszewo A6/31 (z węzłem) - Gryfino”   Nie 
2021-10-20   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 2 w obrębie Chlebowo, w gminie Gryfino”   Nie 
2021-10-13   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej PV Czepino nr 1 składającej się z zespołu instalacji o mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Czepino dz. nr ew. 409, 410, 411/1, gm. Gryfino, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie”   Nie 
2021-10-13   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej PV Czepino nr 2 składającej się  z zespołu instalacji o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Czepino dz. nr ew. 193/1, gm. Gryfino, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie”   Nie 
2021-10-08   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 MW na częściach działek nr ew. 23/5, 53/4, 95/1 obręb 0005 Chlebowo, gmina Gryfino powiat gryfiński”   Nie 
2021-10-08   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 15 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 35/4 w obrębie Steklno, w gminie Gryfino”   Nie 
2021-10-06   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w obrębie Pniewo dz. 22, 23”   Nie 
2021-10-06   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 2/1, 3, 5/14 w obrębie Steklinko, w gminie Gryfino”   Nie 
2021-10-05   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi krajowej nr 31 na odcinku w. Radziszewo A6/31 (z węzłem) - Gryfino”   Nie 
2021-09-29   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy nominalnej farmy do 20,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o nr 26/5 obręb Stare Brynki, gmina Gryfino”   Nie 
2021-09-14   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej PV Czepino nr 1 składającej się z zespołu instalacji o mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Czepino dz. nr ew. 409, 410, 411/1, gm. Gryfino, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie”   Nie 
2021-09-07   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 15 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 35/4 w obrębie Steklno, w gminie Gryfino”   Nie 
2021-08-30   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 2 w obrębie Chlebowo, w gminie Gryfino”   Nie 
2021-08-24   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 2/1,3,5/14 w obrębie Steklinko, w gminie Gryfino”   Nie 
2021-08-20   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej PV Czepino nr 1 składającej się z zespołu instalacji o mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Czepino dz. nr ew. 409, 410, 411/1, gm. Gryfino, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie”   Nie 
2021-08-17   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w obrębie Pniewo dz. 22, 23”   Nie 
2021-07-30   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w obrębie Pniewo dz. 22, 23”   Nie 
2021-07-30   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 2 w obrębie Chlebowo, w gminie Gryfino”   Nie 
2021-07-30   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 67 w obrębie Zaborze, w gminie Gryfino”   Nie 
2021-07-30   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej PV Czepino nr 2 składającej się z zespołu instalacji o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Czepino dz. nr ew. 193/1, gm. Gryfino, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie”   Nie 
2021-07-13   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej PV Czepino nr 1 składającej się z zespołu instalacji o mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Czepino dz. nr ew. 409, 410, 411/1, gm. Gryfino, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie”   Nie 
2021-06-23   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi krajowej nr 31 na odcinku w. Radziszewo A6/31 (z węzłem) - Gryfino”   Nie 
2021-06-21   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 67 w obrębie Zaborze, w gminie Gryfino”   Nie 
2021-06-21   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:.: „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej PV Czepino nr 2 składającej się z zespołu instalacji o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Czepino dz. nr ew. 193/1, gm. Gryfino, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie”   Nie 
2021-05-20   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej PV Czepino nr 1 składającej się z zespołu instalacji o mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Czepino dz. nr ew. 409, 410, 411/1, gm. Gryfino, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie”   Nie 
2021-05-19   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa drogi krajowej nr 31 na odcinku w. Radziszewo A6/31 (z węzłem) - Gryfino”   Nie 
2021-05-14   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 67 w obrębie Zaborze, w gminie Gryfino”   Nie 
2021-05-05   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 MW na częściach działek nr ew. 23/5, 53/4, 95/1 obręb 0005 Chlebowo, gmina Gryfino powiat gryfiński”   Nie 
2021-04-28   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej PV Czepino nr 2 składającej się z zespołu instalacji o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Czepino dz. nr ew. 409, 410, 411/1, gm. Gryfino, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie”   Nie 
2021-04-28   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej PV Czepino nr 1 składającej się z zespołu instalacji o mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Czepino dz. nr ew. 409, 410, 411/1, gm. Gryfino, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie”   Nie 
2021-04-20   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi krajowej nr 31 na odcinku w. Radziszewo A6/31 (z węzłem) - Gryfino”   Nie 
2021-04-14   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Instalacja Fotowoltaiczna Stare Brynki. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 MW w okolicach miejscowości Chlebowo, na części działki 36 obręb 0006 Stare Brynki, gmina Gryfino, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie”   Nie 
2021-04-12   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 MW na częściach działek nr ew. 23/5, 53/4, 95/1 obręb 0005 Chlebowo, gmina Gryfino powiat gryfiński”.   Nie 
2021-03-29   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa drogi krajowej nr 31 na odcinku w. Radziszewo A6/31 (z węzłem) - Gryfino”   Nie 
2021-03-10   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa linii 2x400 kV dla układu wyprowadzenia mocy do sieci elektroenergetycznej bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra”   Nie 
2021-03-04   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Chlebowo” o mocy do 75 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działek nr ew. 23/5, 53/4, 95/1 obręb 0005 Chlebowo gmina Gryfino powiat Gryfiński”   Nie 
2021-02-12   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Instalacja Fotowoltaiczna Stare Brynki. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 MW w okolicach miejscowości Chlebowo, na części działki 36 obręb 0006 Stare Brynki, gmina Gryfino, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie”   Nie 
2021-02-10   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Instalacja Fotowoltaiczna Stare Brynki. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 MW w okolicach miejscowości Chlebowo, na części działki 36 obręb 0006 Stare Brynki, gmina Gryfino, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie”    Nie 
2021-02-10   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Budowa linii 2x400 kV dla układu wyprowadzenia mocy do sieci elektroenergetycznej bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra”   Nie 
2021-01-22   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :„Instalacja Fotowoltaiczna Stare Brynki. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 MW w okolicach miejscowości Chlebowo, na części działki 36 obręb 0006 Stare Brynki, gmina Gryfino, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie”   Nie 
2020-12-10   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :„Uruchomienie zakładu przetwarzania odpadów kabli na działkach ewidencyjnych nr 143/7, 143/9 i 143/24, w obrębie 0001 przy ul. Sportowej 14 w miejscowości Daleszewo”   Nie 
2020-12-04   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :„Budowa linii 2x400 kV dla układu wyprowadzenia mocy do sieci elektroenergetycznej bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra”    Nie 
2020-12-04   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa instalacji do chowu kur niosek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie zakładu zlokalizowanego na działkach ewid. nr 171/5, 171/22, 171/23 obręb Żórawie, gm. Gryfino, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie”   Nie 
2020-11-16   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o zmienę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch bloków gazowo-parowych (CCGT) klasy 700 każdy w Elektrowni Dolna Odra”   Nie 
2020-10-30   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Uruchomienie zakładu przetwarzania odpadów kabli na działkach ewidencyjnych nr 143/7, 143/9 i 143/24, w obrębie 0001 przy ul. Sportowej 14 w miejscowości Daleszewo”   Nie 
2020-10-29   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa instalacji do chowu kur niosek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie zakładu zlokalizowanego na działkach ewid. nr 171/5, 171/22, 171/23 obręb Żórawie, gm. Gryfino, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie”   Nie 
2020-10-26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że został zebrany niezbędny materiał dowodowy, na podstawie którego zostanie zmieniona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch bloków gazowo-parowych (CCGT) klasy 700 każdy w Elektrowni Dolna Odra”   Nie 
2020-10-15   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, układy pomiarowo-zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0 MW na terenie części działki nr 105 obręb Steklno, gmina Gryfino – inwestycja STEKLNO 2”   Nie 
2020-10-01   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Dolna Odra - Morzyczyn”    Nie 
2020-09-30   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie zakładu przetwarzania odpadów kabli na działkach ewidencyjnych nr 143/7, 143/9 i 143/24, w obrębie 0001 przy ul. Sportowej 14 w miejscowości Daleszewo”   Nie 
2020-09-28   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do chowu kur niosek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie zakładu zlokalizowanego na działkach ewid. nr 171/5, 171/22, 171/23 obręb Żórawie, gm. Gryfino, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie”   Nie 
2020-09-22   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, układy pomiarowo-zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0 MW na terenie części działki nr 105 obręb Steklno, gmina Gryfino – inwestycja STEKLNO 1”   Nie 
2020-09-22   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch bloków gazowo-parowych (CCGT) klasy 700 każdy w Elektrowni Dolna Odra”    Nie 
2020-09-21   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch bloków gazowo-parowych (CCGT) klasy 700 każdy w Elektrowni Dolna Odra”   Nie 
2020-09-15   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, układy pomiarowo-zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0 MW na terenie części działki nr 105 obręb Steklno, gmina Gryfino – inwestycja STEKLNO 2”   Nie 
2020-09-07   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Dolna Odra - Morzyczyn”   Nie 
2020-09-03   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie zakładu przetwarzania odpadów kabli na działkach ewidencyjnych nr 143/7, 143/9 i 143/24, w obrębie 0001 przy ul. Sportowej 14 w miejscowości Daleszewo”   Nie 
2020-09-03   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch bloków gazowo-parowych (CCGT) klasy 700 każdy w Elektrowni Dolna Odra” z dnia 22 października 2019 r. znak: BMP.ROŚ.6220.3.2019.JM w zakresie zmiany lokalizacji wylotu W-4 – budowa nowego wylotu   Nie 
2020-08-31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 44/2, obręb Włodkowice, gmina Gryfino”.   Nie 
2020-08-25   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, układy pomiarowo-zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0 MW na terenie części działki nr 105 obręb Steklno, gmina Gryfino – inwestycja STEKLNO 1”   Nie 
2020-08-03   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie zakładu przetwarzania odpadów kabli na działkach ewidencyjnych nr 143/7, 143/9 i 143/24, w obrębie 0001 przy ul. Sportowej 14 w miejscowości Daleszewo”   Nie 
2020-07-31   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Chlebowo” o mocy do 75 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działek nr ew. 23/5, 53/4, 95/1 obręb 0005 Chlebowo gmina Gryfino powiat Gryfiński”    Nie 
2020-07-20   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, układy pomiarowo-zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0 MW na terenie części działki nr 105 obręb Steklno, gmina Gryfino – inwestycja STEKLNO 2”   Nie 
2020-07-20   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, układy pomiarowo-zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 1,0 MW na terenie części działki nr 105 obręb Steklno, gmina Gryfino – inwestycja STEKLNO 1"   Nie 
2020-07-16   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 44/2, obręb Włodkowice, gmina Gryfino”   Nie 
2020-06-30   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 163/1, obręb Bartkowo, gmina Gryfino ”   Nie 
2020-06-24   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 44/2, obręb Włodkowice, gmina Gryfino”   Nie 
2020-06-24   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie zakładu przetwarzania odpadów kabli na działkach ewidencyjnych nr 143/7, 143/9 i 143/24, w obrębie 0001 przy ul. Sportowej 14 w miejscowości Daleszewo”   Nie 
2020-06-17   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Chlebowo” o mocy do 75 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działek nr ew. 23/5, 53/4, 95/1 obręb 0005 Chlebowo gmina Gryfino powiat Gryfiński”   Nie 
2020-06-17   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do chowu kur niosek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie zakładu zlokalizowanego na działkach ewid. nr 171/5, 171/22, 171/23 obręb Żórawie, gm. Gryfino, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie”   Nie 
2020-06-08   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 163/1, obręb Bartkowo, gmina Gryfino ”   Nie 
2020-06-03   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie zakładu przetwarzania odpadów kabli na działkach ewidencyjnych nr 143/7, 143/9 i 143/24, w obrębie 0001 przy ul. Sportowej 14 w miejscowości Daleszewo”   Nie 
2020-06-03   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Chlebowo” o mocy do 75 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działek nr ew. 23/5, 53/4, 95/1 obręb 0005 Chlebowo gmina Gryfino powiat Gryfiński"   Nie 
2020-05-13   Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Chlebowo” o mocy do 75 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działek nr ew. 23/5, 53/4, 95/1 obręb 0005 Chlebowo gmina Gryfino powiat Gryfiński   Nie 
2020-05-13   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do chowu kur niosek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie zakładu zlokalizowanego na działkach ewid. nr 171/5, 171/22, 171/23 obręb Żórawie, gm. Gryfino, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie”   Nie 
2020-05-07   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 163/1, obręb Bartkowo, gmina Gryfino ”   Nie 
2020-04-24   Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla projektowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Dolna Odra- Gryfino"   Nie 
2020-04-24   Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla projektowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Gryfino - Żydowce"   Nie 
2020-04-01   Obwieszczenie z dnia 30.03.2020 r. w zakresie postępowania administrzacyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Dolna Odra - Gryfino"   Nie 
2020-03-19   Obwieszczenie z dnia 18.03.2020 r. w zakresie postępowania administrzacyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Gryfino - Żydowce”   Nie 
2020-03-10   Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do chowu kur niosek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie zakładu zlokalizowanego na działkach ewid. nr 171/5, 171/22, 171/23 obręb Żórawie, gm. Gryfino, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie"   Nie 
2020-03-04   Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertory DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, układy pomiarowo-zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 2,0 MW, na działce nr 168 obręb Czepino”   Nie 
2020-02-13   Obwieszczenie z dnia 12.02.2020 r. w zakresie postępowania administrzacyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do chowu kur niosek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie zakładu zlokalizowanego na działkach ewid. nr 171/5, 171/22, 171/23 obręb Żórawie, gm. Gryfino, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie”   Nie 
2020-02-13   Obwieszczenie w zakresie postępowania administrzacyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do chowu kur niosek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie zakładu zlokalizowanego na działkach ewid. nr 171/5, 171/22, 171/23 obręb Żórawie, gm. Gryfino, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie”   Nie 
2020-02-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia   Nie 
2019-12-05   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do chowu kur niosek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie zakładu zlokalizowanego na działkach ewid. nr 171/5, 171/22, 171/23 obręb Żórawie, gm. Gryfino, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie”   Nie 
2019-10-23   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji w dniu 22.10.2019 r. znak: BMP.ROŚ.6220.3.2019.JM, w której określił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch bloków gazowo-parowych (CCGT) klasy 700 każdy w Elektrowni Dolna Odra”   Nie 
2019-09-30   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o zebranych niezbędnych materiałach dowodowy, na podstawie których zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch bloków gazowo-parowych (CCGT) klasy 700 każdy w Elektrowni Dolna Odra”   Nie 
2019-08-30   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa dwóch bloków gazowo-parowych (CCGT) klasy 700 każdy w Elektrowni Dolna Odra”   Nie 
2019-06-04   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa dwóch bloków gazowo-parowych (CCGT) klasy 700 każdy w Elektrowni Dolna Odra”   Nie 
2019-06-04   Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o podjęciu zawieszonego postępowania, toczące się na wniosek firmy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Węglowej 5, Oddział Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch bloków gazowo-parowych (CCGT) klasy 700 każdy w Elektrowni Dolna Odra”   Nie 
2019-03-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch bloków gazowo-parowych (CCGT) klasy 700 każdy w Elektrowni Dolna Odra", że w dniu 29 marca 2019 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino znak: BMP.ROŚ.6220.3.2019.JM zawieszające przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko   Nie 
2019-03-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch bloków gazowo-parowych (CCGT) klasy 700 każdy w Elektrowni Dolna Odra", że w dniu 29 marca 2019 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino znak: BMP.ROŚ.6220.3.2019.JM określające zakres Raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia   Nie 
2019-03-06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch bloków gazowo-parowych (CCGT) klasy 700 każdy w Elektrowni Dolna Odra”   Nie 
2019-01-10   Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch bloków gazowo-parowych (CCGT) w Elektrowni Dolna Odra”   Nie 
2018-12-19   Obwieszczenie o wydaniu postanowiena o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch bloków gazowo-parowych (CCGT) w Elektrowni Dolna Odra”   Nie 
2018-11-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch bloków gazowo-parowych (CCGT) w Elektrowni Dolna Odra”   Nie 
2018-07-04   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 2 studni głębinowych na terenie ujęcia wody podziemnej w Drzeninie, dz. nr 27/3 obr. Drzenin, gm.Gryfino"   Nie 
2018-06-11   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o zebraniu całości materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 2 studni głębinowych na terenie ujęcia wody podziemnej w Drzeninie dz. nr 27/3 obr. Drzenin, gm. Gryfino”   Nie 
2018-05-18   Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 2 studni głębinowych na terenie ujęcia wody podziemnej w Drzeninie, dz. nr 27/3 obr. Drzenin, gm.Gryfino”   Nie 
2018-04-06   Postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 2 studni głębinowych na terenie ujęcia wody podziemnej w Drzeninie, dz. nr 27/3 obr. Drzenin, gm.Gryfino".   Nie 
2018-04-05   Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr: 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 62/7 obr. Czepino, gm.Gryfino"   Nie 
2018-01-11   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 2 studni głębinowych na terenie ujęcia wody podziemnej w Drzeninie, dz. nr 27/3 obr. Drzenin, gm.Gryfino"   Nie 
2017-12-19   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wytwórni betonu typu WB.1500”   Nie 
2017-12-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że został zebrany cały materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 2 studni głębinowych na terenie ujęcia wody podziemnej w Drzeninie dz. nr 27/3 obr. Drzenin, gm. Gryfino”   Nie 
2017-11-28   Ddecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Dostosowanie instalacji energetycznego spalania paliw, obejmującej bloki energetyczne nr 5-8 w Elektrowni Dolna Odra do wymagań konkluzji BAT"   Nie 
2017-11-20   Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 2 studni głębinowych na terenie ujęcia wody podziemnej w Drzeninie dz. nr 27/3 obr. Drzenin, gm. Gryfino”   Nie 
2017-09-13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 2 studni głębinowych na terenie ujęcia wody podziemnej w Drzeninie dz. nr 27/3 obr. Drzenin, gm. Gryfino”   Nie 
2017-08-31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 12 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek wraz z załącznikami, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wytwórni betonu typu WB.1500”   Nie 
2017-08-08   Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pn.: "Budowa obwodnicy miejscowości Gryfino w ciągu drogi krajowej nr 31"   Nie 
2017-07-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 12, jest dostępny wniosek w sprawie zajęcia stanowiska, iż realizacja przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Gryfino w ciągu drogi krajowej nr 31”, dla którego w dniu 31.08.2012 r. została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: BMK.6220.7.2012.jc, przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w ww. decyzji.   Nie 
2017-03-07   Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotycząca środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji odparowania (regazyfikacji) skroplonego metanu (LNG), składającej się z jednego zbiornika magazynowego skroplonego metanu o pojemności 60m3 i jednej parownicy odbudowy ciśnienia, zlokalizowanych w żelbetowej wannie awaryjnej, dwóch parownic atmosferycznych tzw. roboczych, służących do odparowania metanu, usytuowanych na własnych fundamentach żelbetowych, oraz instalacji redukcyjnej i nawaniania metanu posadowionych na własnej płycie fundamentowej”.   Nie 
2017-01-10   Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie zmiany decyzji BMK.6220.10.2015.jc   Nie 
2016-11-09   Środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa ośrodka pobytowo-opiekuńczego dla osób starszych w miejscowości Chlebowo, gm. Gryfino"   Nie 
2016-10-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek wraz z załącznikami, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ośrodka pobytowo-opiekuńczego dla osób starszych w miejscowości Chlebowo, gm. Gryfino”   Nie 
2015-12-11   Środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budynek hali produkcyjnej wraz z częścią administracyjną,wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Gryfinie”   Nie 
2015-12-09   Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych na działce nr 94/8 przy ul. Ogrodowej w Radziszewie"   Nie 
2015-10-30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek wraz z załącznikami, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budynek hali produkcyjnej wraz z częścią administracyjną, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Gryfinie”.   Nie 
2015-08-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek wraz z załącznikami, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych na działce nr 94/8 przy ul.Ogrodowej w Radziszewie”.   Nie 
2015-07-24   Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budynek hali produkcyjnej wraz z częścią administracyjną, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Gryfinie”   Nie 
2015-07-24   Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych na działce nr 94/8 przy ul.Ogrodowej w Radziszewie”   Nie 
2015-03-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że decyzją z dnia 27.02.2015 r. znak: BMK.6220.23.2012.jc określił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wraz z remontem i zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów inwentarskich na chów brojlera-kurczaka w ilości 95000 szt. (380 DJP), zlokalizowanych na dz. nr 27/27 oraz dz. nr 27/30 w obrębie ewidencyjnym Dołgie”    Nie 
2014-11-26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wraz z remontem i zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów inwentarskich na chów brojlera-kurczaka w ilości 95000 szt. (380 DJP), zlokalizowanych na dz. nr 27/27 oraz dz. nr 27/30 w obrębie ewidencyjnym Dołgie”.   Nie 
2014-09-17   Decyzja w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn.:„Budowa stacji elektroenergetycznej 220/110/30 kV Nowe Czarnowo"   Nie 
2014-09-17   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 220/110/30 kV Nowe Czarnowo, zlokalizowanego na działce nr 20/6 obręb Nowe Czarnowo, na obszarze Miasta i Gminy Gryfino.   Nie 
2014-08-19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14.08.2014r. znak: BMK.6220.8.2013.jc uzupełnił decyzję z dnia 21.07.2014 r. znak: BMK.6220.8.2013.jc o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycjii pn: „Budowa stacji 400/110/30 kV „Krzypnica” oraz podziemnej linii kablowej 400 kV w okolicy miejscowości Krzypnica, gmina Gryfino”.   Nie 
2014-07-31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 220/110/30 kV Nowe Czarnowo, zlokalizowanego na działce nr 20/6 obręb Nowe Czarnowo, na obszarze Miasta i Gminy Gryfino.   Nie 
2014-07-30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino jako prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 220/110/30 kV Nowe Czarnowo zlokalizowanej na działce 20/6, położonej w obrębie Nowe Czarnowo, na terenie gminy Gryfino zawiadamia strony postępowania o wydaniu pozytywnej opinii przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dotyczącej warunków realizacji wyżej wskazanego przedsięwzięcia.   Nie 
2014-07-30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że decyzją z dnia 21.07.2014 r. znak: BMK.6220.8.2013.jc określił środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn: „Budowa stacji 400/110/30 kV „Krzypnica” oraz podziemnej linii kablowej 400 kV w okolicy miejscowości Krzypnica, gmina Gryfino”.   Nie 
2014-07-01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek wraz z załącznikami, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji elektroenergetycznej 220/110/30 kV Nowe Czarnowo”.   Nie 
2014-07-01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia że zostały zebrane niezbędne uzgodnienia na podstawie których zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt skupu odpadów w tym złomu na terenie działki nr 25 obr.3 miasto Gryfino”.   Nie 
2014-06-09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zostały zebrane niezbędne uzgodnienia na podstawie których zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji 400/110/30 kV w okolicy miejscowości Krzypnica, gmina Gryfino”   Nie 
2014-05-23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek wraz z załącznikami, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji elektroenergetycznej 220/110/30 kV Nowe Czarnowo”.   Nie 
2014-05-23   Odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wraz z remontem i zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów inwentarskich na chów brojlera-kurczaka w ilości 95000 szt. (380 DJP), zlokalizowanych na dz. nr 27/27 oraz dz. nr 27/30 w obrębie ewidencyjnym Dołgie”.    Nie 
2014-05-12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa stacji 400/110/30 kV w okolicy miejscowości Krzypnica, gmina Gryfino”.   Nie 
2014-05-07   Burmistrz Miaasta i Gminy Gryfino określa środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu zawala, pomiędzy ulicami: Czechosłowacka, Łużycka i Przystanią Wędkarską „Delfinek” w Gryfinie - etap I, zadanie I oraz II”:   Nie 
2014-05-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa stacji 400/110/30 kV w okolicy miejscowości Krzypnica, gmina Gryfino”.   Nie 
2014-04-30   Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wraz z remontem i zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów inwentarskich na chów brojlera-kurczaka w ilości 95000 szt. (380 DJP), zlokalizowanych na dz. nr 27/27 oraz dz. nr 27/30 w obrębie ewidencyjnym Dołgie”   Nie 
2014-04-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zostały zebrane niezbędne uzgodnienia na podstawie których zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowa stacji 400/110/30 kV w okolicy miejscowości Krzypnica, gmina Gryfino”   Nie 
2014-04-01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia że zostały zebrane niezbędne uzgodnienia na podstawie których zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu zawala, pomiędzy ulicami: Czechosłowacka, Łużycka i Przystanią Wędkarską „Delfinek” w Gryfinie- etap I, zadanie I oraz II”.   Nie 
2014-03-21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia że zostały zebrane niezbędne uzgodnienia na podstawie których zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wraz z remontem i zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów inwentarskich na chów brojlera-kurczaka w ilości 95000 szt. (380 DJP), zlokalizowanych na dz. nr 27/27 oraz dz. nr 27/30 w obrębie ewidencyjnym Dołgie”.   Nie 
2014-03-03   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do granic posesji w m. Pniewo i Żórawki”   Nie 
2014-02-26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji elektroenergetycznej 220/110/30 kV Nowe Czarnowo”.   Nie 
2014-02-26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Punkt skupu odpadów w tym złomu na terenie działki nr 25 obr.3 miasto Gryfino”.   Nie 
2014-01-16   Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełtyń, gmina Gryfino”   Nie 
2014-01-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Uzbrojenie terenu strefy przemysłowej „GARDNO” w infrastrukturę niezbędną do jej funkcjonowania”.   Nie 
2014-01-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji 400/110/30 kV w okolicy miejscowości Krzypnica, gmina Gryfino”.   Nie 
2013-12-17   Decyzja w sprawie określenia środowiskowego uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w gminie Gryfino w ramach projektu: Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast: Mark Landin, Brüssow Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Oder, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój”   Nie 
2013-12-17   Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia zakresu raportu i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: „Budowa stacji 400/110/30 kV „Krzypnica” oraz podziemnej linii kablowej 400 kV w okolicy miejscowości Krzypnica, gmina Gryfino”.   Nie 
2013-12-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia że zostały zebrane niezbędne uzgodnienia na podstawie których zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełtyń, gmina Gryfino”.    Nie 
2013-12-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia że zostały zebrane niezbędne uzgodnienia na podstawie których zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 31 i infrastruktury technicznej w ciągu ul. Łużyckiej w Gryfinie”.    Nie 
2013-11-28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 jest dostępny wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do granic posesji w m. Pniewo i Żórawki”.   Nie 
2013-11-21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia że zostały zebrane niezbędne uzgodnienia na podstawie których zostanie zmieniona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w gminie Gryfino w ramach projektu: Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast: Mark Landin, Brüssow Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Oder, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój”    Nie 
2013-10-31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełtyń, gmina Gryfino”.   Nie 
2013-10-28   Decyzja w sprawie określenia środowiskowego uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Kościelnej, Widokowej oraz Orzechowej w Radziszewie”:   Nie 
2013-10-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 jest dostępny wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 31 i infrastruktury technicznej w ciągu ul. Łużyckiej w Gryfinie”.   Nie 
2013-10-02   Burmistrz Miaasta i Gminy Gryfino informuje, że został zebrany cały materiał dowodowy w ramach prowadzonego postępowania w zakresie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji kontroli pojazdów z warsztatem samochodowym, oraz domem mieszkalnym”.   Nie 
2013-10-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zostały zebrane niezbędne uzgodnienia na podstawie których zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Kościelnej, Widokowej oraz Orzechowej w Radziszewie”.    Nie 
2013-10-02   Burmistrz Miaasta i Gminy Gryfino informuje, że został zebrany cały materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Produkcja kruszyw, w wyniku przerobu mieszanek popioło-żużlowych, z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych na terenie magazynu odpadów Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie”.   Nie 
2013-10-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, o wyłożeniu do publicznego wglądu wniosku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu zawala, pomiędzy ulicami: Czechosłowacka, Łużycka i Przystanią Wędkarską „Delfinem” w Gryfinie- etap I, zadanie I oraz II”.   Nie 
2013-09-23   Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Kościelnej, Widokowej oraz Orzechowej w Radziszewie”.   Nie 
2013-09-11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Produkcja kruszyw, w wyniku przerobu mieszanek popioło-żużlowych, z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych na terenie magazynu odpadów Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie”.   Nie 
2013-08-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 jest dostępny wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełtyń, gmina Gryfino”.   Nie 
2013-08-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Kościelnej, Widokowej oraz Orzechowej w Radziszewie”.   Nie 
2013-06-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji kontroli pojazdów z warsztatem samochodowym, oraz domem mieszkalnym”.   Nie 
2013-06-24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zostały zebrane niezbędne uzgodnienia na podstawie których zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1356Z na odcinku od miejscowości Gryfino poprzez miejscowość Borzym, Dołgie w kierunku miejscowości Linie”.    Nie 
2013-06-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia że zostały zebrane niezbędne uzgodnienia na podstawie których zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wraz z remontem i zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów inwentarskich na chów brojlera-kurczaka w ilości 95000 szt.    Nie 
2013-06-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o zebraniu niezbędnych uzgodnień na podstawie których zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w gminie Gryfino w ramach projektu: Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast: Mark Landin, Brüssow Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Oder, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój”.    Nie 
2013-05-22   POSTANOWIENIE w sprawie ustalenia zakresu raportu i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: „Budowa stacji 400/110/30 kV „Krzypnica” oraz podziemnej linii kablowej 400 kV w okolicy miejscowości Krzypnica, gmina Gryfino”.   Nie 
2013-04-26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 jest dostępny wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1356Z na odcinku od miejscowości Gryfino poprzez miejscowość Borzym, Dołgie w kierunku miejscowości Linie”.   Nie 
2013-04-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa fermy norek dla 208,75 DJP w m.Drzenin, dz. nr 22/29 obręb Drzenin”.   Nie 
2013-04-12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 jest dostępny wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji 400/110/30 kV w okolicy miejscowości Krzypnica, gmina Gryfino”.   Nie 
2013-03-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 jest dostępny wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w gminie Gryfino w ramach projektu: Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast: Mark Landin, Brüssow Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Oder, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój”.   Nie 
2013-03-12   OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu zawala, pomiędzy ulicami: Czechosłowacka, Łużycka i Przystanią Wędkarską „Delfinem” w Gryfinie- etap I, zadanie I oraz II”.   Nie 
2013-03-06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia że zostały zebrane niezbędne uzgodnienia na podstawie których zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.    Nie 
2012-12-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Punkt skupu złomu i surowców wtórnych z punktem zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gryfinie na działce nr 124/1 obręb 5 m. Gryfino”.   Nie 
2012-11-06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zostały zebrane niezbędne uzgodnienia na podstawie których zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja instalacji spalania kotła nr 5 w Elektrowni Dolna Odra w celu obniżenia emisji NOx, prowadzona na działce nr 118/34, obręb Pniewo”.    Nie 
2012-11-06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia że zostały zebrane niezbędne uzgodnienia na podstawie których zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja instalacji spalania kotła nr 8 w Elektrowni Dolna Odra w celu obniżenia emisji NOx, prowadzona na działce nr 118/34, obręb Pniewo”.   Nie 
2012-10-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu wniosku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Punkt skupu złomu i surowców wtórnych z punktem zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gryfinie na działce nr 124/1 obręb 5 m.Gryfino”.   Nie 
2012-10-19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wraz z remontem i zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów inwentarskich na chów brojlera-kurczaka w ilości 95000 szt. (380 DJP), zlokalizowanych na dz. nr 27/27 oraz dz. nr 27/30 w obrębie ewidencyjnym Dołgie”.   Nie 
2012-10-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu wniosku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja instalacji spalania kotła nr 8 w Elektrowni Dolna Odra w celu obniżenia emisji NOx, prowadzona na działce nr 118/34, obręb Pniewo”.   Nie 
2012-10-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu wniosku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja instalacji spalania kotła nr 5 w Elektrowni Dolna Odra w celu obniżenia emisji NOx, prowadzona na działce nr 118/34, obręb Pniewo”.   Nie 
2012-09-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: BMK.6220.7.2012.jc, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Gryfino w ciągu drogi krajowej nr 31”.   Nie 
2012-08-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zostały zebrane niezbędne uzgodnienia na podstawie których zostanie zmieniona decyzja z dnia 04.02.2011r. znak: BMK.7625-21/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do spalania biomasy na kotłach nr 6 i 7 wraz z infrastrukturą w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie”.    Nie 
2012-08-17   Burmistrz Miaasta i Gminy Gryfino informuje, że w związku z wnioskiem Wnioskodawcy o uzupełnienie decyzji z dnia 04.06.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej kwatery nr 4 składowiska odpadów paleniskowych w Elektrowni Dolna Odra – wydzielenie kwatery 4aa”, Strony postępowania mogą zapoznać się z całym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie.   Nie 
2012-07-27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że został zebrany cały materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Gryfino w ciągu drogi krajowej nr 31”    Nie 
2012-06-26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Gryfino w ciągu drogi krajowej nr 31”.   Nie 
2012-06-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie zmiany decyzji z dnia 04.02.2011r. znak: BMK.7625-21/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do spalania biomasy na kotłach nr 6 i 7 wraz z infrastrukturą w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie”.   Nie 
2012-05-23   Burmistrz Miaasta i Gminy Gryfino informuje, że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej kwatery nr 4 składowiska odpadów paleniskowych w Elektrowni Dolna Odra – wydzielenie kwatery 4aa”.   Nie 
2012-05-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompostowni odpadów na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Gryfino-Wschód” na terenie działki nr 96/13 w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II”.    Nie 
2012-05-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Gryfino-Wschód” na terenie działki nr 96/9 w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II”.    Nie 
2012-04-16   POSTANOWIENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Gryfino w ciągu drogi krajowej nr 31”   Nie 
2012-04-13   OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Gryfino w ciągu drogi krajowej nr 31”.   Nie 
2012-04-05   OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompostowni odpadów na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Gryfino-Wschód” na terenie działki nr 96/13 w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II”.   Nie 
2012-04-05   OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Gryfino-Wschód” na terenie działki nr 96/9 w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II”.   Nie 
2012-04-02   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu wniosku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej kwatery nr 4 składowiska odpadów paleniskowych w Elektrowni Dolna Odra – wydzielenie kwatery 4aa”.   Nie 
2012-03-21   Burmistrz Miaasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 jest dostępny wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Gryfino w ciągu drogi krajowej nr 31”   Nie 
2012-01-09   Burmistrz Miaasta i Gminy Gryfino informuje, że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa samoobsługowej stacji paliw Q8 Radziszewo, ul. Ogrodowa, działka nr 89/26 i 89/25 obr. Radziszewo 1”.   Nie 
2011-11-15   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu wniosku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa samoobsługowej stacji paliw Q8 Radziszewo, ul. Ogrodowa, działka nr 89/26 i 89/25 obr. Radziszewo 1”.   Nie 
2011-09-20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa ośrodka domów letniskowych z przyłączami i przepompownią ścieków na działce nr 195 w obrębie Wirów”.   Nie 
2011-09-02   Burmistrz Miaasta i Gminy Gryfino informuje, że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków od ul. Czechosłowackiej do CW Laguna w Gryfinie”.   Nie 
2011-08-24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi gminnej nr 4104031 w miejscowości Wełtyń wraz z drogową kanalizacją deszczową"   Nie 
2011-07-26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków od ul.Czechosłowackiej do CW Laguna w Gryfinie”.   Nie 
2011-07-18   Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 4104031 w miejscowości Wełtyń wraz z drogową kanalizacją deszczową”.   Nie 
2011-07-13   Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków od ul.Czechosłowackiej do CW Laguna w Gryfinie”   Nie 
2011-07-13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa ośrodka domów letniskowych z przyłączami i przepompownią ścieków na działce nr 195 w obrębie Wirów”   Nie 
2011-07-01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 jest dostępny wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa samoobsługowej stacji paliw Q8 Radziszewo, ul. Ogrodowa, działka nr 89/26 i 89/25 obr. Radziszewo 1”    Nie 
2011-06-20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 jest dostępny wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa przejścia przez miejscowość Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową”.   Nie 
2011-06-20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 jest dostępny wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 4104031 w miejscowości Wełtyń wraz z drogową kanalizacją deszczową”.   Nie 
2011-05-24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja instalacji spalania na kotle nr 7 w Elektrowni Dolna Odra w celu obniżenia emisji NOx”   Nie 
2011-05-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 jest dostępny wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków od ul. Czechosłowackiej do CW Laguna w Gryfinie”.   Nie 
2011-04-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Ubezpieczenie prawego brzegu rz.Odry Zachodniej w km 0,0-29,5 ”.   Nie 
2011-03-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja instalacji spalania na kotle nr 7 w Elektrowni Dolna Odra w celu obniżenia emisji NOx ”.   Nie 
2011-02-04   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 1 lutego 2011 r.    Nie 
2011-01-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja instalacji spalania (kotły 2 i 6) wraz z infrastrukturą w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie”.   Nie 
2011-01-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do spalania biomasy na kotłach nr 6 i 7 wraz z infrastrukturą w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie”.   Nie 
2011-01-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do spalania biomasy na kotle nr 8 wraz z infrastrukturą w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie”.   Nie 
2011-01-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu wniosku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Ubezpieczenie prawego brzegu rz.Odry Zachodniej w km 0,0-29,5 ”.   Nie 
2010-12-21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino orzekł umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gryfino”   Nie 
2010-12-01   Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa bloków gazowo-parowych nr 9 i 10 (2x432MW) wraz z infrastrukturą - etapI oraz nr 11 i 12 (2x432MW) wraz z infrastrukturą - etap II w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie ”   Nie 
2010-11-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja instalacji spalania (kotły 2 i 6) wraz z infrastrukturą w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie”.   Nie 
2010-11-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do spalania biomasy na kotłach nr 6 i 7 wraz z infrastrukturą w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie”   Nie 
2010-11-15   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do spalania biomasy na kotle nr 8 wraz z infrastrukturą w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie ”.    Nie 
2010-11-04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa bloków gazowo-parowych nr 9 i 10 (2x432MW) wraz z infrastrukturą - etap I oraz nr 11 i 12 (2x432MW) wraz z infrastrukturą- etap II w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie ”.    Nie 
2010-11-04   OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gryfino” postanowił odstąpić od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.   Nie 
2010-10-12   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28 września 2010 r.    Nie 
2010-10-11   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do wglądu wniosku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gryfino”.   Nie 
2010-09-17   Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6 września 2010 r.    Nie 
2010-09-03   Burmistrz Miaasta i Gminy Gryfino informuje, że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków przemysłowo-pralniczych wraz z rurociągiem tłocznym na działkach nr: 147/2, 257/8, 118/23, 118/8, 257/13, 118/4, 118/34, 118/31, 118/29, 118/28 w obr. Pniewo ”.   Nie 
2010-08-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa bloków gazowo-parowych nr 9 i 10 (2x432MW) wraz z infrastrukturą -etapI oraz nr 11 i 12 (2x432MW) wraz z infrastrukturą- etap II w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie ”.   Nie 
2010-07-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa rozdzielni 110 kV na stacji 220/110/15 kV Dolna Odra w zakresie przyłączenia dwutorowej linii w kierunku Chlebowa (Z-14277), zlokalizowanej na działce nr 118/34 obr.Pniewo ”.    Nie 
2010-07-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zainstalowanie kabiny lakierniczej oraz instalacji do spalania przepracowanych olejów na terenie stacji serwisowo-diagnostycznej DAF w Radziszewie ”.   Nie 
2010-07-22   OBWIESZCZENIE o udostępnieniu do publicznego wglądu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków przemysłowo-pralniczych wraz z rurociągiem tłocznym na działkach nr: 147/2, 257/8, 118/23, 118/8, 257/13, 118/4, 118/34, 118/31, 118/29, 118/28 w obr.Pniewo ”.   Nie 
2010-07-01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącego kanału deszczowego wraz z wylotem do Odry oraz modernizacja istniejącego systemu podczyszczania wód deszczowych na terenie działek nr 4/11, 68 obr. Gryfino 5”.   Nie 
2010-06-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o określeniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Parku Regionalnego w Gryfinie. Uzbrojenie terenu strefy przemysłowej GARDNO w infrastrukturę niezbędną do jej funkcjonowania”   Nie 
2010-06-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa rozdzielni 110 kV na stacji 220/110/15 kV Dolna Odra w zakresie przyłączenia dwutorowej linii w kierunku Chlebowa (Z-14277), zlokalizowanej na działce nr 118/34 obr.Pniewo ”   Nie 
2010-06-04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącego kanału deszczowego wraz z wylotem do Odry oraz modernizacja istniejącego systemu podczyszczania wód deszczowych na terenie działek nr 4/11, 68 obr.Gryfino 5”.   Nie 
2010-04-30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zainstalowanie kabiny lakierniczej oraz instalacji do spalania przepracowanych olejów na terenie stacji serwisowo-diagnostycznej DAF w Radziszewie ”.   Nie 
2010-03-31   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącego kanału deszczowego wraz z wylotem do Odry oraz modernizacja istniejącego systemu podczyszczania wód deszczowych na terenie działek nr 4/11, 68 obr. Gryfino 5”.   Nie 
2010-03-16   Burmistrz Miaasta i Gminy Gryfino informuje, że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa bloków 860 MW nr 9 i 10 wraz z infrastrukturą w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie ”.   Nie 
2010-02-19   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu wniosku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa bloków 860 MW nr 9 i 10 wraz z infrastrukturą w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie ”.   Nie 
2010-02-08   Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie ogłasza zakończenie postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa pawilonu handlowego „Intermarche” 1100 z galerią handlową przy ul.Flisaczej w Gryfinie ”.   Nie 
2010-02-02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa pawilonu handlowego „Intermarche” 1100 z galerią handlową przy ul. Flisaczej w Gryfinie ”.   Nie 
2010-01-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zakup i uruchomienie innowacyjnej linii do uniwersalnej produkcji biopaliw stałych na działce nr 69/4 położonej w obr. Krajnik”.   Nie 
2010-01-07   Burmistrz Miasta Gminy Gryfino zawiadamia że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Parku Regionalnego w Gryfinie.   Nie 
2009-12-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o zmianach w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Nie 
2009-12-04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o zmianach w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Nie 
2009-10-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą na działce nr 606 w miejscowości Pniewo”.   Nie 
2009-09-28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą na działce nr 606 w miejscowości Pniewo”.   Nie 
2009-09-09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Uzbrojenie terenu strefy przemysłowej „GARDNO” w infrastrukturę niezbędną do jej funkcjonowania”.   Nie 
2009-08-07   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.   Nie 
2009-07-10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.   Nie 
2008-12-05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfini zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części obiektu budowlanego polegającego na budowie przenośnej linii sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki”.   Nie 
2008-10-21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa nabrzeża do obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,75 do 718,40 odcinek miasta Gryfina”.   Nie 
2008-10-09   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części obiektu budowlanego polegającego na budowie przenośnej linii sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki”.   Nie 
2008-10-06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Instalacja Odsiarczania Spalin dla bloku 5 i 6 w Elektrowni „Dolna Odra” w Nowym Czarnowie wraz z obiektami i sieciami towarzyszącymi na działce 118/34 obręb Pniewo”.   Nie 
2008-10-06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego stanowiska transformatora 400/220/15kV w napowietrznej stacji elektroenergetycznej 400/220 kV Krajnik”.   Nie 
2008-09-30   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia , że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stalowego komina tymczasowego wysokości 60m, dla obsługi bloków 5,6,7 i 8 na czas modernizacji istniejącego komina nr 4 w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie z obiektami i sieciami towarzyszącymi, na części działki nr 118/34 obręb Pniewo”.   Nie 
2008-08-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stalowego komina tymczasowego wysokości 60m, dla obsługi bloków 5,6,7 i 8 na czas modernizacji istniejącego komina nr4 w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie z obiektami i sieciami towarzyszącymi, na części działki nr 118/34 obręb Pniewo”.   Nie 
2008-08-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Instalacja Odsiarczania Spalin dla bloku 5 i 6 w Elektrowni „Dolna Odra” w Nowym Czarnowie wraz z obiektami i sieciami towarzyszącymi na działce 118/34 obręb Pniewo”.   Nie 
2008-08-22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego stanowiska transformatora 400/220/15kV w napowietrznej stacji elektroenergetycznej 400/220 kV Krajnik”.   Nie 
2008-08-20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej kwatery 4b, polegającej na wydzieleniu kwatery 4bb, składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni „Dolna Odra”, położonej na części działek nr 118/34 i 331/3 w obrębie Pniewo, Gm.Gryfino.   Nie 
2008-06-06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa nabrzeża do obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,75 do 718,40 odcinek miasta Gryfina”.   Nie 
2008-06-06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 14 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej kwatery 4b, polegającej na wydzieleniu kwatery 4bb, składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni „Dolna Odra”, położonej na części działek nr 118/34 i 331/3 w obrębie Pniewo, Gm.Gryfino."   Nie 
2008-01-21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Utwardzenie gruntu i podwyższenie terenu oraz budowa obiektów LAGUNA PARK Gryfino na dz. 4/10 i 3/10 w obrębie geod. Gryfino 5 w Gryfinie, ul.Wodnika”.   Nie