Rok 2008

Tytuł Data ogłoszenia Zamówienie rozstrzygnięte
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa części usługowej budynku na pomieszczenia biurowe w budynku wielorodzinnym przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie”.   2008-12-23T00:00:00   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”   2008-12-16T00:00:00   Tak 
Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę trybun widowiskowych o konstrukcji metalowej i pojemności do 300 miejsc siedzących przy boisku sportowym o nawierzchni sztucznej"   2008-12-15T00:00:00   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej od ujęcia wody „Krzypnica” do stacji uzdatniania wody „Tywa” spowodowana skażeniem ujęcia wody „Tywa”   2008-12-09T00:00:00   Tak 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie ogłasza przetarg w formie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej,   2008-12-01T00:00:00   Tak 
Burmistrz ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na dzienną stawkę czynszu netto, za dzierżawę 3 stoisk handlowych w m. Gryfinie: przeznaczonych na sprzedaż choinek i innego asortymentu świątecznego .   2008-11-17T00:00:00   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Wykonanie uzbrojenia terenów w rejonie ul. Reymonta i pasie drogowym ul.. Jana Pawła II w Gryfinie – ETAP I”   2008-11-14T00:00:00   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawę samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”   2008-10-02T00:00:00   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ramach uzbrojenia terenu Osiedla „Taras Północ” w Gryfinie”   2008-09-29T00:00:00   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”   2008-09-26T00:00:00   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: „REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DALESZEWIE”   2008-09-08T00:00:00   Tak 
Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę nowego samochodu towarowo-osobowego”   2008-08-28T00:00:00   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”   2008-08-21T00:00:00   Tak 
Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę nowego samochodu towarowo-osobowego”   2008-08-01T00:00:00   Tak 
Gmina Gryfino Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych w m. Czepino – ul. Morenowa i Widokowa”   2008-07-18T00:00:00   Tak 
Gmina Gryfino Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 22 – Etap I”   2008-07-01T00:00:00   Tak 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowę i remont domku hotelowego LOLA” znajdującego się na terenie zespołu domków hotelowych w Gryfinie.   2008-06-12T00:00:00   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych”.   2008-06-03T00:00:00   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Uzbrojenie terenu działek usługowo-rzemieślniczych przy ul. Pomorskiej w Gryfinie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej"   2008-05-27T00:00:00   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w lokalach komunalnych mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 16-26 w Gryfinie”   2008-05-21T00:00:00   Tak 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowę i remont domku hotelowego LOLA” znajdującego się na terenie zespołu domków hotelowych w Gryfinie.   2008-05-19T00:00:00   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino”   2008-05-07T00:00:00   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w lokalach komunalnych mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 16-26 w Gryfinie”   2008-04-23T00:00:00   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa parkingu przy ul. Parkowej w Gryfinie”.   2008-04-22T00:00:00   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: „Rozbiórka budynku gospodarczego (stodoły), oraz wiaty przy budynku mieszkalnym położonych na działce nr 19/2 i 20/2 w Żabnicy przy ul. Szkolnej 15"   2008-03-26T00:00:00   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w lokalach komunalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Bol. Chrobrego 8-14 w Gryfinie"   2008-03-10T00:00:00   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Gryfinie”   2008-03-10T00:00:00   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: „Zakup i dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”   2008-02-20T00:00:00   Tak 
Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: „Zakup i dostawę artykułów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiujących dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”   2008-02-06T00:00:00   Tak