Porządek obrad

Porządek obrad
Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 6 grudnia 2007 r. godz. 930


I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

II. Analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na 2008r.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.