Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2007 r. godz. 800


I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

II. Analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na 2008r.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.