Porządek obrad

    

PORZĄDEK OBRAD
XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 18 marca 2008 r. o godz. 1400

I.   Sprawy regulaminowe:

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/199/08 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Gimnazjum w Chwarstnicy – DRUK Nr 1/XXIII.

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.

III. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/202/08 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Gimnazjum w Gardnie – DRUK Nr 2/XXIII.

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/204/08 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie – DRUK Nr 3/XXIII.

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/206/08 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum  im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie oraz w sprawie nadania tej szkole kolejnego numeru porządkowego – DRUK Nr 4/XXIII.

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.

VI. Wolne wnioski i informacje.