Kontrola w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gryfinie w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład zasobu archiwalnego

Kontrolę, w dniu 12 października 2007r. przeprowadził przedstawiciel Archiwum Państwowego w Szczecinie na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.