Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007

Lista załączników:
Sprawozdanie budżetowe [420824 bajtów]
Tabela 01 [197527 bajtów]
Tabela 02 [166442 bajtów]
Tabela 03 [126896 bajtów]
Tabela 04 [125521 bajtów]
Tabela 05 [191437 bajtów]
Tabela 06 [292935 bajtów]
Tabela 07 [157020 bajtów]
Tabela 08 [120393 bajtów]
Tabela 09 [117904 bajtów]
Tabela 10 [150390 bajtów]
Tabela 11 [172768 bajtów]
Tabela 12 [124633 bajtów]
Tabela 13 [129457 bajtów]
Tabela 14 [136067 bajtów]
Tabela 15 [156542 bajtów]
Tabela 16 [149923 bajtów]
Tabela 17 [120013 bajtów]