Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007

Lista załączników:
Sprawozdanie budżetowe [432826 bajtów]
Tabela01 [199141 bajtów]
Tabela02 [166090 bajtów]
Tabela03 [128232 bajtów]
Tabela04 [125573 bajtów]
Tabela05 [192302 bajtów]
Tabela06 [290577 bajtów]
Tabela07 [157511 bajtów]
Tabela08 [120978 bajtów]
Tabela09 [117111 bajtów]
Tabela10 [149517 bajtów]
Tabela11 [173374 bajtów]
Tabela12 [123127 bajtów]
Tabela13 [129600 bajtów]
Tabela14 [135139 bajtów]
Tabela15 [155946 bajtów]
Tabela16 [149031 bajtów]
Tabela17 [121905 bajtów]