Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2008 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Chmura-Nycz Magdalena obecna obecna
2. Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
3. Kawka Jacek nieobecny nieobecny
4. Nikitińska Janina obecna obecna
5. Para Marcin obecny obecny
6. Różański Stanisław obecny obecny
7. Sanecki Marek obecny obecny