Porządek obrad

Porządek obrad
Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 11 kwietnia 2008 r. godz. 1230

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

II. Informacja nt. przebiegu testów kompetencji dla klas VI w Szkole Podstawowej w Radziszewie.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.