Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem Potwierdzenie obecności po posiedzeniu
1. Chmura-Nycz Magdalena obecna obecna
2. Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
3. Kawka Jacek obecny obecny
4. Nikitińska Janina obecna obecna
5. Para Marcin obecny obecny
6. Różański Stanisław nieobecny nieobecny
7. Sanecki Marek nieobecny nieobecny