Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2008 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Chmura- Nycz Magdalena obecna obecna
2. Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
3. Kawka Jacek obecny obecny
4. Nikitińska Janina obecna obecna
5. Para Marcin obecny obecny
6. Różański Stanisław nieobecny nieobecny
7. Sanecki Marek obecny obecny