Kontrola problemowa w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej

Kontrolę przeprowadził w dniu 3 września 2008 r. pracownik Wydziału Infrastruktury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.