Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2008 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Chmura- Nycz Magdalena nieobecna nieobecna
2. Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
3. Kawka Jacek obecny obecny
4. Nikitińska Janina obecna obecna
5. Para Marcin obecny obecny
6. Różański Stanisław nieobecny nieobecny
7. Sanecki Marek obecny obecny