Porządek obrad

Porządek obrad
Komisji Spraw Społecznych 
i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 24 lipca 2008 r. godz. 1100

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

II. Przygotowanie gminnych placówek oświatowych na rok szkolny 2008/2009. Planowane remonty.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.