Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 16 września 2008 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Fischbach Kazimierz obecny obecny
2. Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
3. Kozakiewicz Zbigniew obecny obecny
4. Kułdosz Andrzej obecny obecny
5.

Sochaj Ireneusz

obecny obecny